Podobne strony

 • Katedra Geologii Stosowanej UŚ

  Geologia
  Prezentacja pracowników Katedry, jej struktury organizacyjnej (Zakład Geologii Złóż, Zakład Fizyki Ziemi, Zakład Geofizyki Stosowanej), programów studiów geologii stacjonarnej i niestacjonarnej, tematyki badań naukowych (wpływ naprężeń tektonicznych na generowanie wstrząsów górniczych, wykorzystanie metod geofizycznych do badań migracji skażeń w środowisku przyrodniczym, rozpoznanie dróg transportu płynów w skałach spękanych na podstawie parametrów szczelinowatości i przepuszczalności wyznaczanych metodami geofizycznymi, forma i budowa geologiczna złóż rud miedzi oraz cynku i ołowiu w Polsce i inne).
 • Instytut Nauk Geologicznych PAN

  PAN
  ING Polskiej Akademii Nauk jest placówką geologiczną, której głównym zadaniem są badania poznawcze zmierzające do rekonstrukcji kopalnych środowisk depozycyjnych i poznania ewolucji orogenów oraz pochodzenia minerałów, skał i wód podziemnych; kierunki działalności naukowej obejmują: geochemię izotopów, geochronologię, sedymentologię, stratygrafię i paleogeografię paleozoiku i mezozoiku, a także tektonikę (głównie Sudetów i Karpat oraz Antarktydy, Spitsbergenu i Kuby), mineralogię, petrologię i geologię czwartorzędu; struktura Instytutu i jego pracownicy.
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej

  Islandia
  Bogaty w treść serwis prowadzony przez Towarzystwo skupiające osoby zafascynowane przyrodą, literaturą, historią i życiem codziennym na tej odległej geograficznie wyspie. Można tutaj znaleźć informacje od historycznych począwszy, poprzez turystyczne, a na kulinarnych skończywszy. Najważniejsze wydarzenia dokumentowane są w biuletynie, także dostępnym na tej stronie. Zamieszczono mini słownik oraz krótki wykład na temat języka islandzkiego, są listy artykułów prasowych oraz książek poświęconych temu małemu państwu. Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się także czegoś więcej o Towarzystwie dzięki któremu w polskiej sieci można zaopatrzyć się w kompleksowe informacje o Islandii.
 • ABC świata, w którym żyjemy

  Geografia
  Godne uwagi kompendium wiedzy o naszej planecie z informacjami dotyczącymi m.in. jej atmosfery, procesów geologicznych i form rzeźby terenu. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania takie jak: dlaczego pustynie są suche, czy na powierzchni ziemi są widoczne oznaki istnienia jaskiń, gdzie znajduje się najwyższy wodospad, czy lotne piaski są naprawdę niebezpieczne? W sumie serwis porusza kilkaset podobnych zagadnień, a teksty są zilustrowane zdjęciami.


:: Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu ::

Opis:

Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy wypraw.