Podobne strony

 • Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ

  Koła naukowe
  Strona prezentuje aktualności z życia Koła, jego krótką historię, realizowane projekty, informacje dla studentów specjalizujących się w fizyce jądrowej.
 • CAMAC - Koło Naukowe PW

  Koła naukowe
  Strona Koła Naukowego Fizyków Komputerowych zajmującego się tematyką zastosowania komputerów w fizyce, m.in. sterowaniem pomiarami i eksperymentami fizycznymi w fizyce jądrowej oraz symulacjami dla jej potrzeb; zawiera listę członków, statut, charakterystykę działalności (projekty i wymiany międzynarodowe, eksperymenty STAR i ALICE).
 • Zakład Fizyki Medycznej UŚ

  Nauki medyczne
  Prezentacja pracowników Zakładu, dzialalności dydaktycznej, problematyki badań (metody fizyczne w biologii i medycynie, mechanizmy oddziaływania pól elekromagnetycznych z układami biologicznymi, oddziaływania liposomy-białka, fizyka jądrowa w medycynie i inne), konferencje, publikacje, wspołpraca z innymi placówkami.
 • Licencjat Fizyki Medycznej UŚ

  Nauki medyczne
  Szczegółowe przedstawienie przebiegu studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich - programy nauczania, ponadto lista absolwentów, historia powstania studiów.
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

  Nauki ścisłe
  Strona zawiera informacje o Wydziale, rekrutacji na studia dzienne i zaoczne, działalności i składach osobowych poszczególnych katedr, dorobku naukowym Wydziału.


:: HEP - Warsaw High Energy Physics Group ::

Opis:

Anglojęzyczna strona przedstawiająca Warszawską Grupę Fizyki Wysokiej Energii przy Uniwersytecie Warszawskim - konferencje, warsztaty, seminaria, eksperymenty, omówienia badań naukowych.

Słowa kluczowe: