Podobne strony:: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS ::

Nasza ocena:
Adres: http://podyplomowe.uns.lodz.pl/o-nas

Ulica: Kamińskiego, 21

Miasto: Moszczenica
Kod: 90-229
NIP:

Telefon:
Opis:

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia.

Oferta studiów na