Podobne strony

 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji, której misją jest wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości poprzez zaspokajanie potrzeb tych, którzy doradzają i pomagają przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i ich przetrwaniu na rynku. Zawiera statut stowarzyszenia, biuletyn informujący o jego działalności oraz program organizowanych konferencji.
 • Stowarzyszenie "ZDANIE"

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji stawiającej sobie za cel zwiększenie wpływu obywateli na życie publiczne w takich dziedzinach jak: budowa społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska, samoorganizacja obywateli, edukacja młodzieży, ochrona praw człowieka, ożywienie gospodarcze regionu oraz wspieranie i rozbudzanie aktywności obywateli w dziedzinie kultury. Zawiera informacje o historii, obecnej działalności oraz najbliższych planach stowarzyszenia.
 • Uniwersyteckie Forum Innowacyjne

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona projektu mającego za zadanie jest skuteczne współdziałanie środowiska akademickiego i podmiotów gospodarczych w zakresie transferu innowacji. Zawiera kalendarium najważniejszych dla organizacji wydarzeń oraz ofertę forum skierowaną do firm.
 • Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona funduszu wspierającego organizacje pozarządowe pożyczkami, dla których zabezpieczeniem są obiecane dotacje lub inne źródła finansowania w przyszłości. Zawiera informacje o całościowym przebiegu procesu zaciągania i spłaty pożyczki (kto może otrzymać, ile można otrzymać, kto już skorzystał z tej formy finansowania inwestycji).
 • Fundusz Współpracy

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona fundacji typu "non-profit", założonej w 1990 roku w celu wspierania przemian demokratycznych i rozwoju gospodarki rynkowej. Zawiera informacje o realizowanych programach.


:: Ruszglowa.pl ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.ruszglowa.pl


Opis:

Nie wiesz w co inwestować swoje oszczędności? Dużo wysiłku poświęciłeś w odłożenie sporej gotówki i teraz chcesz ją dobrze ulokować? Na naszym portalu znajdziesz sprawdzone patenty na inwestycje i dowiesz się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Zapraszamy do czytania naszych porad i do korzystania z naszego wsparcia.