Fundacja ProBono

Celem Fundacji jest działalność charytatywno-opiekuńcza, kulturalno-oświatowa, wspieranie inwestycji sakralnych, stowarzyszeń katolickich, konserwacja dzieł sztuki oraz promocja prasy...

więcej

Fundacja Pogranicze

Serwis Fundacji i Ośrodka Pogranicze, które zajmują się dokumentacją dziedzictwa kulturowego pogranicza. W ramach Fundacji działają: Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Klasa Dziedzictwa...

więcej

Pamiętamy

Witryna internetowa fundacji Pamiętamy zajmującej się popularyzacją i dokumentowaniem historii walki Polaków o niepodległość (m.in. polskie antykomunistyczne podziemie zbrojne, zbrodnia...

więcej

Małe ojczyzny - Tradycja dla przyszłości

Strona konkursu realizowanego przez Fundację Kultury. Zawiera artykuły kilku publicystów na tematy związane z kulturową egzystencją społeczności...

więcej

Fundacja "Idealna Gmina"

Strona instytucji propagującej idee samorządności i aktywizacji społeczności lokalnych głównie w niewielkich gminach i małych miastach. Zamieszczono tu informacje na temat realizowanych...

więcej

Fundacja Kultury

Strona organizacji pozarządowej stawiającej sobie za cel wspieranie rozwoju kultury i sztuki narodowej. Zamieszczono informacje o finansowanych projektach, przeprowadzonych konkursach i laureatach corocznej nagrody...

więcej

Fundacja Pro Academia Narolense

Celem organizacji podejmowanie działań służących doskonaleniu zawodowemu, artystycznemu i naukowemu wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów polskich i zagranicznych wyższych uczelni...

więcej

Fundacja im. S. Batorego

Strona Fundacji im. S. Batorego, a na niej informacje na temat konkursów, programów, zasady przyznawania dotacji i...

więcej

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

Głównym celem fundacji jest zabezpieczanie istniejącego jeszcze taboru wąskotorowego i chronienie go przed fizyczną likwidacją, jak również współpraca z organami administracji państwowej w...

więcej

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Strona organizacji powołanej do życia przez J.M Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydenta Krakowa, wojewodę krakowskiego w celu gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania...

więcej

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja powołana przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz propaguje w naszym kraju akcję "Sprzątanie Świata". Fundacja stara się dotrzeć ze swym przesłaniem ekologicznym do całego...

więcej

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami

Celem fundacji jest upowszechnienie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami. Informacje o planach fundacji, jej władzach,...

więcej

Fundacja Kultury

Oficjalny serwis instytucji wspierającej rozwój kultury i sztuki narodowej. Fundacja wspomaga realizację przedsięwzięć i imprez o najwyższym prestiżu krajowym i międzynarodowym, ale także...

więcej

Fundacja Armii Krajowej

kategorie:
FundacjeHistoria

Fundacja Żołnierzy Pomorskiego Okręgu Armii Kajowej im. płk. Jana Pałubickiego w Bydgoszczy. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania fundacji, jej działalności oraz...

więcej

Żołnierze wyklęci

kategorie:
InneFundacje

Fundacja "Pamiętamy" zajmuje się dokumentowaniem i popularyzacją historii walki Polaków o niepodległość oraz prawa człowieka w latach 1918-1989. Wspiera ona badania nad najnowszą historią...

więcej

Fundacja im. Antoniny Kaweckiej

Strona Fundacji powołanej celem ochrony dorobku artystycznego i pedagogicznego Patronki, kultywowania pamięci o artystce, podejmowania działań na rzecz rozwoju, popularyzacji sztuki operowej i...

więcej

Fundacja Proventus

Misją powstałej w 2002 r. w woj. śląskim fundacji jest: prowadzenie działań proeuropejskich; wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i politycznych; promowanie wszechstronnego rozwoju...

więcej

Fundacja Opera Polska

Promocja sztuki operowej, twórców i realizatorów młodego pokolenia. Na stronie szczegółowe informacje o fundacji, jej celach, władzach, programach do...

więcej

Fundacja "Fortalicja Czemierniki"

Organizacja pożytku publicznego non-profit. Ochrona i restauracja obiektów historycznych i zabytków, rekonstrukcja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych. Ochrona dóbr sztuki i kultury, nabywanie...

więcej

Ta Fajna Fundacja

Fundacja prowadzi ośrodek jeżdziecki, a w nim naukę jazdy konnej. Organizujemy zielone szkoły, obozy jeździeckie, imprezy integracyjne, bale sylwestrowe, karnawałowe, zimowiska i obozy letnie,...

więcej

Fundacja Antropos

Fundacja Wolne szkoły Waldorfskie, Pedagogika Waldorfska, Waldorf, Rudolf...

więcej

Portal Fundacji na Rzecz Informacji Europejskiej

kategorie:
FundacjeInne

Witryna dla tych, którym brak kasy na realizację ciekawych pomysłów. EUROINFORMACJA nie śpi na pieniądzach ale wszystko co kapnie od sponsorów wydaje na niekomercyjne akcje społeczne....

więcej

Fundacja Żyj Zdrowo

Krakowska fundacja „Żyj Zdrowo” promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Niesiemy wsparcie żywieniowe, organizujemy konsultacje z doświadczonymi trenerami...

więcej

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH Fundacje

Siedziba Fundacji Rodzin Górniczych znajduje się w Katowicach. Od 1997 roku zajmujemy się niesieniem pomocy wdowom po górnikach, osieroconym dzieciom, inwalidom jak i rodzinom górniczym w...

więcej

Fundacja Praca na Tak

Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe...

więcej

Nowo dodane strony

Kultura i sztuka

Krakowska fundacja „Żyj...

Firmy wg branży

Siedziba Fundacji Rodzin...

Ekonomia

Fundacja Praca na Tak...

Fundacje

Witryna dla tych, którym...

Pedagogika i dydaktyka

Fundacja Wolne szkoły...

Hipoterapia

Fundacja prowadzi ośrodek...

Ochrona kultury i zabytków

Organizacja pożytku...

Opera i operetka

Promocja sztuki operowej,...

Inicjatywy społ.-polityczne

Misją powstałej w 2002 r. w...

Opera i operetka

Strona Fundacji powołanej...