Maciek Dems

Student fizyki technicznej na wydziale Fizyki Technicznej na Pol. Łódzkiej. Pasjonat żeglarstwa i harcerstwa. Możesz zapoznać się z historią i działalnością Drugiej Łódzkiej Drużyny...

więcej

Harcerstwo w Polsce i za granicą

Zebrany przez Adama Lieberta zestaw odnośników do polskich i światowych zasobów Internetu dotyczących harcerstwa i skautingu pogrupowany tematycznie (według organizacji harcerskich i form...

więcej

100 Linków Harcerskich

Witryna prowadząca ranking stron www o tematyce harcerskiej - statystyki, możliwość zagłosowania, system wymiany...

więcej

Komenda Chorągwi ZHP Ziemi Lubuskiej

Witryna prezentuje historię, aktualne i wcześniejsze władze Chorągwi, spis hufców wchodzących w jej skład oraz ich...

więcej

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

Witryna Komendy Chorągwi im. Powstańców Wielkopolskich prezentuje jej historię, władze, poszczególne hufce i drużyny, nieco wiedzy o powstańcach wielkopolskich, chorągwiane regulaminy,...

więcej

Chorągiew Łódzka ZHP im. Aleksandra Kamińskiego

Strona przedstawia aktualności z życia Chorągwi, poszczególne hufce, relacje ze zjazdów, władze Chorągwi i ich rozkazy, informacje Inspektoratu Specjalności, działalność Zespołu Ekologicznego, łącza do innych stron...

więcej

Chorągiew Harcerzy ZHP w Kanadzie

Witryna przedstawia władze i organizację kanadyjskiej chorągwi, rozkazy komendanta, kalendarium działalności, notkę historyczną o harcerstwie i skautingu oraz śpiewnik harcerski, książkę adresową kanadyjskiego...

więcej

BYWAJ - Czasopismo 2KDH Różowej Dwójki

kategorie:
Pisma harcerskie

Witryna gazety harcerskiej omawiającej aktualne wydarzenia z życia drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy krakowskim II L.O. Oraz jej wieloletnią historię; wrażenia, relacje z...

więcej

NICO - Organ propagandowy 7 Oświęcimskiej Drużyny Harcerzy ZHR

kategorie:
Pisma harcerskie

Internetowy niecodziennik traktujący o aktualnościach z życia oświęcimskiej drużyny, ponadto artykuły na temat kultury, muzyki i innych ważnych w życiu rzeczy - nie tylko dla harcerzy; kącik kinowy KINOL, plany i zamierzenia,...

więcej

Parasolka - gazetka Szczepu 208 WDHiZ ZHP w Warszawie

kategorie:
Pisma harcerskie

Internetowa wersja gazety traktującej o życiu Szczepu, aktualnych akcjach...

więcej

Instruktor 2000 - gazeta Chorągwi ZHP Ziemi Lubuskiej

Biuletyn instruktorski wydawany przez Lubuską Chorągiew w swej elektronicznej wersji omawia ważne kwestie harcerskie i instruktorskie w umiarkowanie poważny...

więcej

Harcuś - gazeta harcerska

kategorie:
Pisma harcerskie

Internetowy magazyn Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej traktujący o aktualnych wydarzeniach z harcerskiego życia, prezentujący także zdjęcia ze zjazdów i imprez, rozkazy komendanta...

więcej

Skaut - Harcerskie Czasopismo w Internecie

Wciąż jedyny numer czasopisma redagowanego przez Marka Popiela o Andrzeju Małkowskim - polskim pionierze ruchu skautowego i...

więcej

Biuletyn Harcerski "Watra" ZHP w Winnipeg

Elektroniczna wersja harcerskiej gazetki opisującej aktualne wydarzenia, imprezy; możliwość zamówienia ilustrowanej wersji papierowej kolportowanej też w szkołach, parafiach i polskich...

więcej

Gazetka Hufca ZHP Zielonka

kategorie:
Pisma harcerskie

Gazetka przedstawia 27 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz 141 Męską Drużynę Harcerską z Zielonki - historia, przeróżne imprezy i wyjazdy - rajdy, Jamboree Skautowe w...

więcej

Wołczyński Związek Drużyn ZHR "Omega"

Witryna przedstawia władze i historię działalności wołczyńskiego harcerstwa, a także galeryjkę zdjęć dokumentujących ową...

więcej

XIII Łódzka Drużyna Harcerzy "STALOWA TRZYNASTKA"

Witryna drużyny im. generała dywizji, marszałka Węgier i Turcji Józefa Zachariasz Bema - mussira Murada Paszy; historia, struktura i szefostwo drużyny, organizowane obozy, biwaki i inne imprezy (w tym wirtualne), fotorelacje,...

więcej

14 Krakowska Drużyna Harcerska (męska)

Strona przedstawia skład drużyny, opis jej działalności - organizowane obozy, zimowiska i zloty harcerzy (głównie uczniów Technikum...

więcej

14 Krakowska Drużyna Harcerek

Witryna omawia działalność druhen należących do drużyny - oprócz wyjazdów i imprez oraz samokształcenia także pomoc w Domu Małego Dziecka w...

więcej

17 Wodna Drużyna Harcerska "Barkentyna"

Witryna prezentuje historię i listę członków drużyny, aktualne wydarzenia oraz plany na przyszłość, słownik terminów żeglarskich i galerię zdjęć prezentujących drużynę w akcji wodnej tudzież...

więcej

45 Podgórska Drużyna Harcerzy Starszych "Orion"

Strona przedstawia historię i bieżącą działalność krakowskiej drużyny przy XV LO w Krakowie, jej skład, aktualności, Kodeks...

więcej

29 Drużyna Harcerzy ZHP "ARNHEM" w Krakowie

Witryna drużyny im. gen. Stanisława Sosabowskiego zawiera kronikę i hymn drużyny, przedstawia dotychczasowe obozy i harcerzy w nich uczestniczących, konstytucję drużyny i bogaty zbiór zdjęć dokumentujących życie krakowskich...

więcej

53 Wielopoziomowa Środowiskowa Drużyna Harcerek i Harcerzy "Galimatias"

Witryna niemodlińskiej drużyny im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przedstawia jej krótką historię, bieżącą działalność, aktualności, organizowane obozy i biwaki, zdjęcia z wyjazdów, grafiki harcerskie, listę...

więcej

1 Drużyna Harcerska "Pajątaki"

Prezentacja historii i składu wadowickiej drużyny harcerskiej - aktualności, paradna kronika, śpiewnik, informacje o funkcjonowaniu hufca i szczepu, fotorelacje z...

więcej

45 PDHS "Orion"

Historia drużyny, skład, aktualności, obozy...

więcej

Nowo dodane strony