Chorągiew Harcerzy ZHP w Kanadzie

Witryna przedstawia władze i organizację kanadyjskiej chorągwi, rozkazy komendanta, kalendarium działalności, notkę historyczną o harcerstwie i skautingu oraz śpiewnik harcerski, książkę adresową kanadyjskiego...

więcej

Skaut - Harcerskie Czasopismo w Internecie

Wciąż jedyny numer czasopisma redagowanego przez Marka Popiela o Andrzeju Małkowskim - polskim pionierze ruchu skautowego i...

więcej

Biuletyn Harcerski "Watra" ZHP w Winnipeg

Elektroniczna wersja harcerskiej gazetki opisującej aktualne wydarzenia, imprezy; możliwość zamówienia ilustrowanej wersji papierowej kolportowanej też w szkołach, parafiach i polskich...

więcej

11 Wodna Drużyna Wędrowników "Albatross" w Kanadzie

Strona kanadyjskiej drużyny (częściowo po angielsku) omawia aktualne wydarzenia, zawiera wspomnienia i fotografie z obozów, porady co do wyposażenia obozowego dla harcerzy - wędrowników, ranking...

więcej

1 Karpacka Drużyna Harcerzy ZHP w Wielkiej Brytanii

Strona zawiera opis początków "Jedynki" im. Władysława Łokietka oraz zdjęcia z obozów, biwaków, zbiórek i imprez z kolejnych...

więcej

34 Drużyna Harcerzy ZHP w Putney

Witryna brytyjskiej drużyny polskiego harcerstwa przedstawia poszczególne zastępy, władze, kronikę wyjazdów i imprez, aktualności, śpiewnik, polskie środowisko w...

więcej

34 Męska Drużyna Harcerska Brooklyn

Witryna amerykańskiej drużyny polskich harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego przedstawia skład poszczególnych zastępów, przebieg zbiórek, galerię zdjęć ze zbiórek i...

więcej

ZHP Chicago

Witryna prezentuje efektowną panoramę amerykańskiego miasta polskich emigrantów i odsyła do polskich stron harcerskich w tym...

więcej

Związek Harcerstwa Polskiego w Winnipeg

Witryna kanadyjskiej chorągwi polskiego harcerstwa - działające hufce żeńskie i męskie oraz gromady zuchowe, historia harcerstwa polonijnego w Kanadzie, Camp Alloway - wyspa harcerzy, przygotowywane biwaki, działalność studia...

więcej

ZHP Obwód Sztokholm

Strona zawiera informacje o władzach sztokholmskiego obwodu Związku Harcerstwa Polskiego, hufcach harcerek i harcerzy w trzech miastach: Sztokholm, Västeris i...

więcej

NHHP "LS-Kaszuby" w Szwecji

Strona Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji traktuje o jego powstaniu, bieżącej działalności, organizowanych obozach (wymiana z harcerzami z Polski) i innych imprezach, ważnych osobach działających w...

więcej

Hufiec "Szczecin" ZHP Południowa Anglia

Witryna Hufca położonego między pięcioma miastami południowej Anglii (Bristol, Slough, Swindon, Reading, High Wycombe) przedstawia jego historię, zorganizowane dotąd akcje, instruktorów, organizowane imprezy, drużyny w jego...

więcej

Hufiec "Białowieża" w Wielkiej Brytanii

Strona przedstawia poszczególne drużyny Hufca, organizowane biwaki i...

więcej

Hufiec Harcerzy ZHP "Warmia" w USA

Witryna prezentuje plakietkę hufcową oraz skład komendy męskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach...

więcej

Hufiec Harcerek ZHP "Podhale" w USA

Strona przedstawia skład komendy Hufca obejmującego drużyny harcerek i wędrowniczek, a także gromadę zuchów (skrzatów), plakietkę żeńskiego...

więcej

Związek Harcerstwa Polskiego w Południowej Australii

Witryna omawia działalność drużyn harcerek i harcerzy w południowej części Australii - wyjazdy, stanica na Hindmarsh Island, wiadomości i...

więcej

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju

Baza zawierająca odnośniki do jednostek organizacyjnych polskiego harcerstwa w...

więcej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie

Witryna zawiera informacje o zbiórkach drużyn harcerskich i gromad zuchowych, kronikę omawiającą wyjazdy, spotkania i imprezy z udziałem polskich skautów w Kanadzie, skład Rady Naczelnej i Kręgu Instruktorskiego polskiego...

więcej

ZHP Kanada

Witryna kanadyjskiego okręgu Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju - prezentacja władz, hufców i szczepów wchodzących w skład Chorągwi Harcerek i...

więcej

Związek Harcerstwa Polskiego w Danii

Witryna zawiera historię polskiego harcerstwa w Danii, drużyny harcerskie i zuchowe oraz ich władze, ponadto kalendarz organizowanych...

więcej

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej

Strona prezentuje sztandar polskiego harcerstwa w Czechach, organizowane akcje (złazy, rajdy, spotkania), szczepy i samodzielne drużyny w strukturze...

więcej

Polish Scouting Organization - ZHP Inc USA

Strona Związku Harcerstwa Polskiego w USA zawiera komunikaty i rozkazy Hufca, działalność instruktorską Referatu Kształcenia, kalendarium imprez, odznaki z akcji letnich, relacje ze zlotów, linki o tematyce...

więcej

Szczep Piastowski Gród - London, Kanada

Witryna szczepu wchodzącego w skład hufca "Pieniny" w Ontario - fotorelacje z ważnych wydarzeń i uroczystości z życia polskich...

więcej

Nowo dodane strony

Kanada

Witryna szczepu wchodzącego...

Organizacje harcerskie

Witryna kanadyjskiego okręgu...

Organizacje harcerskie

Strona Związku Harcerstwa...

Organizacje harcerskie

Strona prezentuje sztandar...

Organizacje harcerskie

Witryna zawiera historię...

Organizacje harcerskie

Witryna omawia działalność...

Organizacje harcerskie

Baza zawierająca odnośniki...

Organizacje harcerskie

Witryna zawiera informacje o...

Hufce harcerstwa

Strona przedstawia skład...

Hufce harcerstwa

Witryna Hufca położonego...