Pałac Młodzieży w Tarnowie

Tarnowski Pałac Młodzieży przedstawia swoją historię, aktualne wydarzenia oraz prowadzone zajęcia tematyczne w poszczególnych pracowniach - muzyka, plastyka, taniec, lektoraty języków,...

więcej

Pałac Młodzieży w Szczecinie

Pałac jako Pomorskie Centrum Edukacji jest placówką oświatową prowadzącą wielokierunkową działalność stwarzającą szansę rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłebia wiedzę i...

więcej

Pracownia Zastosowań Informatyki PM w Katowicach

Strona zawiera plan zajęć grupy młodych informatyków w Pałacu Młodzieży, "Netykietę" - zbiór zasad dobrego wychowania w Sieci, humor informatyczny, nieco rad i innych treści związanych z...

więcej

Centrum Edukacji Ekologicznej PM w Katowicach

Witryna pracowni biologicznej CEE w ramach katowickiego Pałacu Młodzieży prezentuje rozkład zajęć młodych ekologów, organizowane wykłady, wycieczki, kursy, warsztaty tematyczne, konkursy,...

więcej

Pracownia Chemii PM w Katowicach

Strona młodych chemików z katowickiego Pałacu Młodzieży zawiera plan zajęć pracowni, opis działalności - lekcje pokazowe, konkursy, doświadczenia chemiczne, zaplecze techniczne, specjalne...

więcej

Grupa Twórcza Quark

Grupa działająca w ramach Pracowni Fizyki katowickiego Pałacu Młodzieży prezentuje organizowane konkursy, wykłady, wyjazdy, seminaria oraz pokazy dla młodzieży zainteresowanej fizyką; ponadto na stronie różne ciekawostki i...

więcej

Pracownia Matematyki PM w Katowicach

Strona przedstawia kadrę naukową pracowni, jej działalność - konkursy ("Nudna Matematyka" oraz "Rozkosze Łamania Głowy"), wykłady, obozy naukowo-rekreacyjne, zajęcia prowadzone dodatkowo dla...

więcej

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Bydgoski Pałac jest instytucją oświatową wychowania pozaszkolnego, która swoją ofertę programową kieruje do młodzieży szkół podstawowych i średnich; podejmuje działania rozwijające...

więcej

Pałac Młodzieży w Katowicach

Strona główna odsyłająca do niezależnych witryn poszczególnych pracowni działających w ramach instytucji zajmującej się pozaszkolnym rozwojem intelektualnym oraz rekreacją śląskiej...

więcej

Nowo dodane strony

Pałace młodzieży

Strona główna odsyłająca...

Pałace młodzieży

Bydgoski Pałac jest...

Pałace młodzieży

Strona młodych chemików z...

Pałace młodzieży

Witryna pracowni biologicznej...

Pałace młodzieży

Grupa działająca w ramach...

Pałace młodzieży

Strona przedstawia kadrę...

Pałace młodzieży

Strona zawiera plan zajęć...

Pałace młodzieży

Pałac jako Pomorskie Centrum...

Pałace młodzieży

Tarnowski Pałac Młodzieży...