Wiecznie Młodzi

Miesięcznik Bezpłatny Wiecznie Młodzi podejmuje takie tematy jak: zdrowie, podróże,...

więcej

Czasopismo Żyj Naturalnie - Zdrowy styl życia

Czasopismo Żyj Naturalnie powstało z pasji do zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą, po to by edukować i szerzyć wiedzę na ten temat. Łączymy najnowsze badania i odkrycia z mądrością...

więcej

Folia Neuropathologica

Pismo specjalistyczne wydawane przez PAN. (J....

więcej

Medyk

Miesięcznik, popularne pismo społeczno-zawodowe dla lekarzy, farmaceutów, studentów medycyny a także kandydatów na studia. Jest jedynym tytułem prasowym adresowanym bezpośrednio do przyszłych kadr fachowych naszej medycyny i...

więcej

Polish Journal of Pathology

Wydanie internetowe kwartalnika Polskiego Towarzystwa Patologicznego i Polskiego Oddziału Międzynarodowej Akademii Patologii. (J....

więcej

Polish Journal of Pharmacology

Wydanie internetowe dwumiesięcznika naukowego Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. (J....

więcej

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Kwartalnik poświęcony problematyce higieny środowiska, a w szczególności higienie żywności i żywienia oraz przedmiotów użytku, toksykologii środowiskowej, higienie szkolnej i komunalnej, oraz innym dziedzinom...

więcej

Neurologia i neurochirurgia polska

Witryna dwumiesięcznika medycznego przedstawia historię czasopisma, statut Towarzystwa Polskiego Neurochirurgów, skład osobowy redakcji, informacje dla autorów, spis numerów począwszy od roku...

więcej

Czasopisma Internetowe

Odsyłacze na polskie i zagraniczne czasopisma poświęcone...

więcej

New Medicine

Czasopismo medyczne ukazujące się nieregularnie w języku angielskim. Trafia do bibliotek narodowych i medycznych w kilkudziesięciu krajach świata i do wybranych bibliotek w Polsce. Możesz przeczytać numery archiwalne w formacie...

więcej

Terapia

Internetowe wydania specjalne poświęcone...

więcej

AM na Bieżąco

Pismo Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w...

więcej

Pneumonologia i Alergologia Polska

Informacja o organie prasowym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, redakcja,...

więcej

Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Ze względu na brak środków CEBRON zaprzestał w 1999 r. wydawania tego czasopisma. Aktualnie czynione są starania o pozyskanie nowego wydawcy. ...

więcej

Piętnaście wymówek palacza

Artykuł z Reader's Digest na temat palaczy i ryzyka zachorowania na raka płuc. Porady jak walczyć z...

więcej

Europa Donna Gdańsk

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi. Strona informacyjna...

więcej

Rak płuca

Wykrywanie i leczenie raka płuca w Polsce - artykuł z Gazety Lekarskiej...

więcej

Nowa Pediatria

Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom pediatrii. Możliwość zaprenumerowania przez...

więcej

Stomatologia w reformach

Artykuł z Gazety Lekarskiej - pisma Izb...

więcej

Kto pierwszy, ten lepszy

Artykuł z Życia Warszawy na temat funduszy i ile dentysta może z nich przeznaczyć na protezy...

więcej

Krakowski Magazyn Neuropediatryczny

Strona redagowana przez zespół Kliniki Neurologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - informacje o konferencjach, artykuły...

więcej

Diabetologia Polska

Elektroniczne wydanie kwartalnika medycznego. Znajdziesz w nim streszczenia artykułów z wydania aktualnego i numerów archiwalnych. Pismo publikuje prace oryginalne i kliniczne oraz opisy...

więcej

Kurier Elektroniczny

Czasopismo internetowe wydawane przez Medycynę Praktyczną. Czasopismo adresowane jest do lekarzy wszystkich specjalności. Zawiera zarówno informacje na temat aktualnych wydarzeń dotyczących...

więcej

Nowo dodane strony

Medycyna i zdrowie

Czasopismo Żyj Naturalnie...

Prasa dla młodzieży

Miesięcznik Bezpłatny...