Ruch Światło-Życie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

kategorie:
Ruchy katolickie

Tu dowiesz się więcej o działalności ruchu i przeczytasz ogłoszenia, poznasz historię Domowego Kościoła Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dowiesz się o organizowanych rekolekcjach,...

więcej

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

kategorie:
Ruchy katolickie

DADP jest modlitwą w obronie poczętego życia, osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu, pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Na stronie: fragment ślubów, formuła przyrzeczenia, pytania i...

więcej

Ruch Światło - Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej

kategorie:
Ruchy katolickie

Na stronie ruchu religijnego: poszczególnych stany życia uczestniczące w Ruchu, informacje o osobach odpowiedzialnych za Ruch w diecezji, wspólnotach parafialnych oraz ich adresy i możliwości...

więcej

Komunia i Wyzwolenie

kategorie:
Ruchy katolickie

Ruch Komunia i Wyzwolenie zrodził się we Włoszech w 1954r. z doświadczenia wiary ks. Luigi Giussaniego. Jego włoska nazwa brzmi "Comunione e Liberazione" (CL). Genezy tego ruchu kościelnego...

więcej

Grupa "Przestrzeń Słowa"

kategorie:
Ruchy katolickie

Grupa "Przestrzeń Słowa" działa pod auspicjami reaktywującej się Sekcji Filozoficznej PTT. Celem grupy jest propagowanie i rozwijanie szeroko pojętej humanistyki chrześcijańskiej, a przede...

więcej

Ruch Światło-Życie Diecezji Warmińskiej

Podstawowe dokumenty Ruchu Światło-Życie, opracowania, diakonie (Liturgiczna, Życia, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Ewangelizacji), świadectwa uczestników rekolekcji oazowych, zdjęcia z...

więcej

Ruch Nowego Życia

kategorie:
Ruchy katolickie

Ruch Nowego Życia stanowi polską część Campus Crusade for Christ International, organizacji zrzeszającej chrześcijan z różnych kościołów, szczególnie zaangażowanych w misję...

więcej

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"

Informacje o działalności organizacji katolickiej zajmującej się organizacją kursów komputerowych, językowych, prowadzeniem programów ekologicznych i abstynenckich, szkoleniem rodziców,...

więcej

MI w Diececzji Kieleckiej

Historia MI (Militia Immaculatae), cel, warunki, środki, rozwój, działalność, informacje o Dniach Skupienia, aktualności oraz informacje o Diecezji...

więcej

hallelu Jah

Informator wspólnoty, o tym co na misjach, inicjatywy chrześcijańskie, historia Hallelu Jah, trudne pytania o, czyli wykłady dr A....

więcej

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej

Serwis zawiera przede wszystkim informacje na temat Akcji Katolickiej, są to dokumenty doktrynalne, programowe, jak również organizacyjne i prawne. Wydarzenia, informacje o diecezji, Akcja Katolicka w...

więcej

Małe Życie

Strona poświęcona obronie życia, a na niej: fizjologia (etapy rozwoju człowieka, rozwój prenatalny, pytania i wątpliwości, wypowiedzi lekarzy), tzw. aborcja (fotografie, pytania i odpowiedzi,...

więcej

Ruch Światło-Życie Diecezji Opolskiej

Historia Ruchu religijnego, założyciel, istotne elementy, formacja, wydarzenia, komunikaty, Kościół Domowy i jego zasady, literatura, dokumenty, ewangelizacja, Krucjata Wyzwolenia Człowieka i...

więcej

Polska Misja Katolicka "Amsterdam" w Holandii

Informacje o naszej Misji, czyli duszpasterstwie polonijnym w północno-zachodniej Holandii (wraz ze szczegółowym planem nabożeństw) oraz pełny wykaz niedzielnych Mszy świętych w języku polskim na terenie całej...

więcej

Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia (S.N.E.) jest katolicką szkołą kerygmatyczną o charakterze krajowym ze szczególnym ukierunkowaniem na Diecezję...

więcej

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

kategorie:
Ruchy katolickie

Na stronie aktualności, kalendarium, informacje o diakonii (również muzycznej), rozważania i konferencje, pomoce formacyjne i słownik...

więcej

Święta Puszcza - Archidiecezjalne Centrum Duchowości

Człowiek współczesny doświadcza na co dzień więcej niż kiedykolwiek wewnętrznych sprzeczności, które narażają jego życie na banalność lub niezgodność z zasadami chrześcijańskiego...

więcej

Ruch Światło - Życie

Ruch ten jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: Poprzez odpowiednią formację Ruch wychowuje dojrzałych...

więcej

Comunione e Liberazione

Opolska strona katolickiego ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione). Na stronie: biuletyn, plakaty, Szkoła Wspólnoty, kontakty, Ut unum sint (Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom - "Aby...

więcej

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

kategorie:
Ruchy katolickie

Cele i działalność Klubu. Znaleźć tu można także internetową wersję biuletynu KIK w Katowicach...

więcej

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF

kategorie:
Ruchy katolickie

Wspólnota katolicka o powołaniu ekumenicznym, co oznacza, że przyjmuje ona także członków innych kościołów niż katolicki (prawosławnego, reformowanego, ewangelickiego). Na stronie podstawowe informacje o...

więcej

Wspólnota Maryjna "Oaza Pokoju" z Włoch

kategorie:
Ruchy katolickie

Strona wspólnoty kontemplacyjnej braci i sióstr, żyjących w celibacie, wśród których są także bracia kapłani, mieszkających razem w stałych wspólnotach, nazywanych "Oazami Pokoju", z...

więcej

Ognisko Miłości

kategorie:
Ruchy katolickie

Ogniska Miłości są wspólnotami ochrzczonych, kobiet i mężczyzn, którzy za przykładem pierwszych chrześcijan oddają do wspólnego użytku swoje dobra materialne, intelektualne i duchowe....

więcej

KNS - KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

kategorie:
Ruchy katolickie

O. Ludwik OFMCap., wykładowca Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie zgromadził na tej stronie bardzo wiele tekstów z Katolickiej Nauki Społecznej, aby mogły służyć jego studentom,...

więcej

Nowo dodane strony

Ruchy katolickie

Strona grupy...

Ruchy katolickie

Strona grupy modlitewnej:...

Ruchy katolickie

Założony przez Giuseppe...

Ruchy katolickie

Strona zawiera materiały...

Ruchy katolickie

Strona dotycząca dzieła...

Ruchy katolickie

Na stronie znajdziesz informacje o duszpasterstwie, nowinki, aforyzmy...

Ruchy katolickie

Strona zawiera...

Ruchy katolickie

Historia, świadectwa,...