Bogusław Włodawiec - psychoterapia i uzależnienia

Strona zawiera działy poświęcone pacjentom placówek odwykowych, problemom współuzależnienia (bierni palacze, przemoc domowa alkoholików), objawom psychopatologicznym u dorosłych dzieci...

więcej

Zakład Zdrowia Rodziny IMIDz

Zakład działający w ramach Instytutu Matki i Dziecka przedstawia swoje kierownictwo i działalność - związaną z okresem ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka. Poradnictwo...

więcej

Lek. med. Krzysztof M. Golonka

Katowicki lekarz prowadzi konsultacje w zakresie psychiatrii i neurologii; strona zawiera informacje...

więcej

dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz

Strona prezentuje wykształcenie, odbyte staże i doświadczenie zawodowe warszawskiego lekarza specjalizującego się w seksuologii i psychiatrii; stanowiska - adiunkt i kierownik Ośrodka Terapii...

więcej

dr Izabela Strzelecka - psychiatra i seksuolog

Bydgoska specjalistka prowadząca gabinet psychiatryczny i seksuologiczny - informacje dla potencjalnych...

więcej

dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz

Warszawski lekarz specjalizujący się w psychiatrii i seksuologii, a także terapii uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) prezentuje swoje...

więcej

dr Krystyn W. Czerniejewski - psychiatra

Specjalista - psychoterapeuta uznany przez Naukową Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący jako ordynator Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Szpitala w...

więcej

Dr med. Piotr Radziwiłłowicz - psychiatra

Gdański terapeuta prowadzący prywatny gabinet psychiatryczny przedstawia jego położenie oraz profil działalności - zespoły lękowe, zaburzenia snu, depresje, nerwice, zaburzenia seksualne, inne zaburzenia...

więcej

dr med. Jan Apoloniusz Madej - specjalista psychiatra

Łódzki terapeuta posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzi krótkoterminowe psychoterapie nerwic i...

więcej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

PTP przedstawia swoje władze oraz działalność - umożliwianie psychologom odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa, licencje i rekomendacje dla psychoterapeutów; statut, ...

więcej

Poradnia Medycyny Szkolnej

Spis gabinetów specjalistycznych wchodzących w skład Poradni Medycyny Szkolnej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w...

więcej

Psychiatria

Spis książek o tematyce związanej z psychiatrią z oferty wydawnictwa KMK z...

więcej

Psychiatryczna Opieka Zdrowotna

Jednostki IV Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i...

więcej

Klinika Psychiatrii

Strona informacyjna Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w...

więcej

PAM

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie - Katedra i Klinika Psychiatrii. Serwis...

więcej

Specjalistyczna Praktyka Lekarska - psychiatria

Prowadzona przez dwie specjalistki praktyka psychiatryczna zajmuje się terapią chorób umysłowych - nerwice, depresje, zaburzenia psychiczne, choroby psychosomatyczne, stresy; dr med. Joanna...

więcej

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Krakowie

Ośrodek Agencji Doradztwa Zawodowego "AD" prezentuje swoją działalność w zakresie pomocy psychologicznej w problemach młodzieży związanych z różnymi życiowymi sprawami (grupa wsparcia,...

więcej

Psychiatria

Artykuł dr Marii Pałuby ze Szpitala Psychiatrycznego Pruszków-Tworki zatytułowany: "Szpital psychiatryczny a problemy kompleksowej rehabilitacji osób z zanurzeniami...

więcej

Psychiatria

Artykuł z Gazety Lekarskiej 6/96 autorstwa prof. Stanisława Pużyńskiego na temat ustawy o ochronie zdrowia...

więcej

Lecznictwo psychiatryczne w województwie bielskim

Artykuł z Gazety Lekarskiej 9/97 na temat warunków i specyfiki placówek psychoterapeutycznych na terenie...

więcej

Psychiatria On-line

Serwis poświęcony psychiatrii - choroby, ich diagnostyka i terapia, informacje dla lekarzy - programy specjalizacji, standardy świadczeń psychiatrycznej i odwykowej opiece zdrowotnej, informacje...

więcej

Psycholog

Tatiana Ostaszewska-Mosak i Piotr Mosak zajmują się psychoterapią i pomocą psychologiczną. Ich strona zawiera nieco wiadomości z dziedziny psychologii, ofertę konsultacji w warszawskim gabinecie, szkoleń otwartych i zamkniętych dla...

więcej

Serwis Rehabilitacja

Polsko-niemiecki serwis internetowy poświęcony rehabilitacji osób społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi - programy realizowane w Mönchengaldabach (Niemcy) oraz na Targówku (Polska)....

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek oferuje pomoc dla uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin - leczenie alkoholików oparte na psychoterapii grupowej bez pomocy środków farmaceutycznych; personel, terapia dla...

więcej

Nowo dodane strony

Psychiatria i psychologia

Stowarzyszenie Nowe Skrzydła...

Psychiatria i psychologia

Centrum NOWA w Warszawie...

Psychiatria i psychologia

Psychoterapia pozwala uporać...

Psychiatria i psychologia

Ośrodek leczenia...

Psychiatria i psychologia

Przyjazna poradnia...

Psychiatria i psychologia

"Ugadajmy się" jest sposobem...

Psychiatria i psychologia

Centrum Terapii Synteza to...

Psychiatria i psychologia

Psychotraumatolog Warszawa -...

Psychiatria i psychologia

Wioletta Kucharek to...

Psychiatria i psychologia

Jesteśmy tylko ludźmi i...