Instytut Gospodarki Odpadami

Jedyny ośrodek naukowo-badawczy posiadający kompleksowy system informatyczny gospodarki odpadami w kraju prowadzi działalność: badawczo-wdrożeniową, konsultingową, informacyjną,...

więcej

Zakład Badania Ssaków PAN

kategorie:
Instytucje

Informacje ogólne, pracownicy i wydawnictwa...

więcej

WIOŚ Wrocław Oddział w Jeleniej Górze

kategorie:
Instytucje

Działalność Inspektoratu Ochrony Środowiska z Jeleniej Góry, aktualności, komunikaty,...

więcej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

kategorie:
Instytucje

Działalność Inspektoratu, analizy,...

więcej

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast

kategorie:
Instytucje

OBREM jest jednostką resortową Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - powołaną do realizowania polityki naukowo-badawczej administracji centralnej w zakresie gospodarki odpadami stałymi...

więcej

Instytut Ochrony Przyrody PAN

kategorie:
InstytucjePAN

Informacje o działalności instytutu, który jest najstarszą w Polsce instytucją pracującą na rzecz ochrony...

więcej

Zakład Integracji Danych Przyrodniczych Instytutu Ochrony Przyrody PAN

kategorie:
Instytucje

Badania oraz publikacje zakładu naukowego należącego do...

więcej

Wojewódzkie Centrum Edukacji Ekologicznej w Tarnowie

kategorie:
Instytucje

Strona o działalności Wojewódzkiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Tarnowie, którego głównym celem działalności jest szerzenie edukacji ekologicznej wśród nauczycieli oraz dzieci i młodzieży szkół...

więcej

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska - Delegatura w Tarnowie

kategorie:
Instytucje

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem kontroli przestrzegania prawa o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. PIOŚ prowadzi szereg działań na rzecz ochrony...

więcej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowie

kategorie:
Instytucje

Działalność Funduszu, źródła finansowania oraz kierunki...

więcej

Instytut Badawczy Leśnictwa

kategorie:
Instytucje

Struktura i działalność Instytutu oraz sporo danych o leśnictwie w...

więcej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Wrocław

kategorie:
Instytucje

Działalność Instytutu: monitoring środowiska, działalność kontrolna, publikacje...

więcej

Organizacje pozarządowe w internecie.

Wdrażany od 1995 roku projekt MOST ma za zadanie poprawę przepływu informacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce poprzez ułatwienie im dostępu do usług internetowych. W serwisie...

więcej

RAN - Rainforest Action Network

Anglojęzyczna strona Rainforest Action Network, czyli sieci działań na rzecz lasów...

więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kategorie:
InneInstytucje

Strona instytucji, która dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami wspomaga inicjatywy służące poprawie stanu przyrody w Polsce, ze szczególną uwagą zwracaną na działania ekologiczne...

więcej

Inspekcja Ochrony Środowiska

kategorie:
InneInstytucje

Inspekcja Ochrony Środowiska. Informacje o stanie środowiska w Polsce, o zagrożeniach środowiska oraz struktura...

więcej

Polska Agencja Ekologiczna S.A.

Strona firmy zajmującej się szeroko pojętą działalnością gospodarczą w sferze ekologii, w tym również promocją energii z biomasy i innych źródeł...

więcej

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Strona zawiera materiały i publikacje przygotowane przez Ramową Konferencję ds. Zmain Klimatycznych, w poszukiwaniu kytórych pomaga zamieszczona...

więcej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Na tej stronie znajdziesz dane charakteryzujące stan środowiska woj. lubelskiego jak również informacje o samym...

więcej

Liga Ochrony Przyrody

Oficjalna Strona LOP. Znajdziesz tu historię i cele Ligi, spis Zarządów Okręgowych, duży zbiór ciekawych tapet z motywami przyrodniczymi, linki do stron o zbliżonej tematyce, do polskich Parków Narodowych, oraz...

więcej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

WIOŚ Lublin jest instytucją kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska na terenie woj. lubelskiego. Znajdziesz tutaj prezentację Inspektoratu i...

więcej

Przewodnik po informacji ekologicznej

Strona jest niczym innym jak zbiorem dobrze opisanych i posegregownych linków i adresów do wszelkich instytucji, organizacji i czasopism zajmujących się problematyką monitoringu, ekologii i ochrony...

więcej

Nowo dodane strony

Instytucje

Europejskie Centrum Energii...

Instytucje

Strona jest niczym innym jak...

Urzędy

WIOŚ Lublin jest instytucją...

Organizacje ekologiczne

Oficjalna Strona LOP....

Instytucje

Na tej stronie znajdziesz...

Organizacje światowe

Strona zawiera materiały i...

Alternatywne źródła energii

Strona firmy zajmującej się...

Inne

Inspekcja Ochrony...

Organizacje światowe

Anglojęzyczna strona...