Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Witryna prezentuje historię, organizację, profil i zakres działania (biotechnologia, biochemia, biofizyka, biofarmacja, mikrobiologia, onkologia, genetyka, biologia molekularna, immunologia i...

więcej

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW

Anglojęzyczne przedstawienie personelu Katedry, publikacji, seminariów, głównych obszarów badawczych (genetyka, inżynieria genetyczna, krzyżowanie...

więcej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

kategorie:
Biologia Instytuty

Wspólny serwis www Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, zawiera nowości, kronikę, prezentuje Imprezy naukowe organizowane przez MWB; strona w wersji polskiej i angielskiej;...

więcej

Instytut Biologii Molekularnej UJ

kategorie:
Biologia Instytuty

Anglojęzyczna prezentacja Instytutu zajmującego się biochemią, biofizyką, mikrobiologią, fizjologią roślin, wirologią - badania i publikacje z tego zakresu, grono naukowców, konferencje i...

więcej

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Strona przedstawia strukturę organizacyjną Instytutu (Zakłady: Biologii Komórki, Patologii Komórki, Biochemii Genetycznej, Lipidów i Liposomów), personel, organizowane corocznie seminaria i...

więcej

Centrum Biologii Morskiej PAN

Centrum działające w ramach Polskiej Akademii Nauk informuje w języku angielskim o swoim personelu oraz działalności badawczej w zakresie flory i fauny morskiej realizowanej przez poszczególne...

więcej

Instytut Botaniki PAN

kategorie:
PANInstytuty

Krakowski Instytut im. Władysława Szafera należący do Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoją historię, władze i pracowników, funkcjonujące zakłady i pracownie, współpracę z innymi...

więcej

Instytut Parazytologii PAN

Instytut im. Witolda Stefańskiego należący do Polskiej Akademii Nauk przedstawia w języku angielskim swoje władze działające pracownie oraz zakres działalności naukowo-badawczej: morfologia...

więcej

Instytut Paleobiologii PAN

Warszawski Instytut Polskiej Akademii Nauk przedstawia w języku angielskim swoje władze, strukturę, składy osobowe pracowni oraz zainteresowania naukowe poszczególnych pracowników (tematyka -...

więcej

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Anglojęzyczna (z nieoczekiwanymi elementami polskojęzycznymi) prezentacja Instytutu w strukturze Polskiej Akademii Nauk - informacje o metodyce immunologii i biologii molekularnej, baza danych...

więcej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut prezentuje swoją historię, strukturę organizacyjną, kierunki prac badawczych w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, a także technologii uprawy roślin...

więcej

Instytut Warzywnictwa

IW to jednostka wiodąca w kraju w zakresie badań naukowych dotyczących warzywnictwa, est koordynatorem programu badawczego " Metody produkcji i zagospodarowania warzyw "; badania obejmują...

więcej

Instytut Biologii Eksperymentalnej Nenckiego

Anglojęzyczna strona prezentuje władze, skład osobowy i publikacje Instytutu, laboratoria biologii ogólnej, neurobiologii i fizjologii, badania z zakresu biometrii i morfologii eksperymentalnej,...

więcej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, działalność naukowo-badawczą (biologia molekularna, stereochemia, chemia bioorganiczna, kwasy...

więcej

Zootechniczny Zakład Doświadczalny

kategorie:
Instytuty

Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim jest jednostką badawczo rozwojową. Prowadzi prace badawcze z zakresu nauk zootechnicznych obejmujące: genetykę i hodowlę zwierząt,...

więcej

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

kategorie:
Instytuty

Na stronie historia wydziału, informacje o podległych mu instytutach naukowych oraz kilka słów o ogrodzie...

więcej

prof. Jerzy Wilde

Jest to strona prywatna kierownika zakładu pszczelarstwa na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Znajdziesz tutaj kierunki badań, publikacje i informacje na temat konferencji i...

więcej

Katedra Roślin Ozdobnych SGGW

Jest to witryna najstarszej w Polsce Katedry Roślin Ozdobnych. Na stronie zapoznasz się z prowadzonymi badaniami, historią katedry oraz zobaczysz galerię ciekawych...

więcej

Nowo dodane strony

SGGW w Warszawie

Jest to witryna najstarszej w...

Instytuty

Jest to strona prywatna...

Instytuty

Na stronie historia...

Instytuty

Zootechniczny Zakład...

PAN

Instytut w strukturze...

Placówki, instytuty itp.

Anglojęzyczna strona...

Placówki, instytuty itp.

IW to jednostka wiodąca w...

Placówki, instytuty itp.

Instytut prezentuje swoją...

PAN

Instytut im. Witolda...