Instytut Agrofizyki PAN

Lubelski Instytut Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoją działalność naukowo-badawczą, organizowane konferencje i seminaria, publikacje pracowników; zainteresowania - hydrotermofizyka...

więcej

Instytut Genetyki Roślin PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, władze oraz działalność badawczą, której tematyka obejmuje rośliny oleiste, ziemniaki, warzywa i...

więcej

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Należący do Polskiej Akademii Nauk Instytut koncentruje swoją interdyscyplinarną działalność na kluczowych problemach rekonstrukcji społecznej i gospodarczej wiejskich obszarów wynikających...

więcej

Konferencje ATR w Bydgoszczy

Strona informuje o organizowanych przez Akademię Techniczno-Rolniczą konferencjach naukowych (Forum Młodych 2000, Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów) - terminy, informacje organizacyjne,...

więcej

COBRABiD - Oddział w Poznaniu

Poznański Oddział Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej prezentuje swoją działalność - badania naukowe, opracowywanie i wytwarzanie aparatury...

więcej

Instytut Włókien Naturalnych

Poznański Instytut prezentuje swoją historię, strukturę oraz działalność - badania nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włókienniczych (len, konopie, jedwab, wełna i inne),...

więcej

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

IUNG to instytut resortowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zajmujący się opracowywaniem naukowych podstaw rozwoju produkcji roślinnej oraz metod ochrony przyrodniczych zasobów...

więcej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut prezentuje swoją historię, strukturę organizacyjną, kierunki prac badawczych w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, a także technologii uprawy roślin...

więcej

Instytut Warzywnictwa

IW to jednostka wiodąca w kraju w zakresie badań naukowych dotyczących warzywnictwa, est koordynatorem programu badawczego " Metody produkcji i zagospodarowania warzyw "; badania obejmują...

więcej

IBPRS

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prowadzi badania biotechnologiczne, organizuje seminaria i konferencje naukowe, prowadzi kolekcję kultur drobnoustrojów przemysłowych; celem...

więcej

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Pawła II w Radoczy kształci w zakresie rolnictwa, żywienia i agrobiznesu zarówno młodzież, jak i dorosłych w systemie edukacji...

więcej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut będący jednostką naukowo-badawczą podległą Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prowadzi badania nad hodowlą, genetyką i uprawą roślin oleistych. Na stronie...

więcej

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Witryna opisująca strukturę Instytutu, działające organizacje naukowe, bieżące wydarzenia, publikacje Instytutu, banki informacji o zasobach aparaturowych i zbiorach bibliotecznych IA PAN, strona zawiera kurs html z przykładami...

więcej

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

kategorie:
Nauki rolnicze

Na stronie instytutu znajdziesz opis jego placówek:Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów, Stacji Doświadczalnej, Zakładu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa oraz Zakładu Uprawy...

więcej

IBMER

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa zajmuje się naukowymi podstawami mechanizacji energetyzacji rolnictwa oraz budownictwa rolniczego. Realizuje prace badawcze, rozwojowe i...

więcej

Polskie Towarzystwo Fitosanitarne

Strony FTRF zostału stworzone dla ludzi interesujacych się rolnictwemi ochroną roślin. Znajdziesz tutaj podstawowe cele jakie towrzystwo stawia przed sobą: działalność na rzecz medycyny...

więcej

Fundacja na Rzecz Wspierania Badań Naukowych FWO

W zakres działan Fundacji wchodzi m.in. organizacja specjalistycznych kursów oraz giełd związanych z rolnictwem i ogrodnictwem. Działa ona przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w...

więcej

Słowniki rolnicze i publikacje o buraku cukrowym

Strona Lesława Zimnego - pracownika Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Znajdziesz na niej informacje o jego publikacjach dotyczących optymalizacji uprawy...

więcej

ECOROL SERVICE SP z. o.o.-partner w zakresie tematów związanych z rolnictwem.

Firma Ecorol Service Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi producentami, odbiorcami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kupna i sprzedaży: zbóż,pasz,żywca, Współpraca z hodowcami w kraju i...

więcej

Nowo dodane strony

Organizacje

W zakres działan Fundacji...

Kluby, stowarzyszenia

Strony FTRF zostału...

Placówki, instytuty itp.

Instytut Budownictwa,...

Nauki rolnicze

Na stronie instytutu...

PAN

Witryna opisująca strukturę...

Doradztwo rolne

Instytut będący jednostką...

Kursy zawodowe

Zespół Szkół Rolniczych...

Placówki, instytuty itp.

Instytut Biotechnologii...