Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

kategorie:
PANInstytuty

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje swoją historię, problematykę badawczą (procesy zachodzące w aparatach i instalacjach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych,...

więcej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut działający w strukturach Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoją historię, personel naukowo-badawczy, problematykę działalności - kinetyka i mechanika reakcji utleniania związków...

więcej

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

kategorie:
PANInstytuty

Łódzkie Centrum w strukturach Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, strukturę, dotychczasowe publikacje naukowe, prowadzone kursy dla studentów, doktorantów i...

więcej

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

kategorie:
PANInne Instytuty

Instytut naukowo-badawczy w strukturach Polskiej Akademii Nauk przedstawia w języku angielskim swoją historię oraz działalność badawczą w zakresie biochemii, chemii fizjologicznej oraz...

więcej

Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach

Instytut Chemii Nieorganicznej prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, projektowe i konstrukcyjne, wykonuje ekspertyzy, analizy oraz inne opracowania w zakresie: technologii...

więcej

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

IUNG to instytut resortowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zajmujący się opracowywaniem naukowych podstaw rozwoju produkcji roślinnej oraz metod ochrony przyrodniczych zasobów...

więcej

Adeviq - SPIN

Samodzielny Proprzemysłowy Instytut Naukowy prezentuje swą działalność w zakresie badań chemicznych, prowadzonych szkoleń naukowych (kursy specjalistyczne i korepetycje); przedstawienie bazy...

więcej

Polska Izba Paliw Płynnych

Strona należy do Polskiej Izby Paliw Płynnych. Znajdziesz tu informacje o Izbie, targach i cenach paliw, a także aktualności z tej...

więcej

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Na stronie znajdziesz informacje o dyrekcji, pracownikach instytutu, radzie naukowej. Poza tym dowiesz się o bibliotece instytutu i zapoznasz się z...

więcej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, działalność naukowo-badawczą (biologia molekularna, stereochemia, chemia bioorganiczna, kwasy...

więcej

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Strona prezentuje książkę telefoniczną Instytutu oraz zestaw dokumentów głównie w języku angielskim o niewielkim związku z tematyką przeróbki węgla, zwłaszcza chemicznej - porady na tematy komputerowe (HTML, JAVA, IBM, UNIX,...

więcej

Instytut Nawozów Sztucznych

Instytut zajmujący się pracami badawczymi nad gazami, nawozami sztucznymi, katalizatorami, solami mineralnymi i ochroną środowiska. Instytut oferuje także aparaturę laboratoryjną. Strona...

więcej

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

kategorie:
Instytuty

Na stronach informacje o historii, władzach i pracowniach...

więcej

Instytut Przemysłu Organicznego

Instytut zajmuje się przeprowadzaniem prac badawczo - rozwojowych, wdrażaniem produkcji i aplikacji oraz wydawaniem różnego rodzaju ekspertyz związanych m.in. z bezpieczeństwem chemicznym,...

więcej

Instytut Nafty i Gazu, Pion Technologii Nafty

Instytut Nafty i Gazu to instytut badawczy, pracujący na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego. INiG prowadzi badania na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami...

więcej

Instytut Chemii - Uniwersytet Opolski

Na stronie prezentacja struktury organizacyjnej, charakterystyka pracy nauko-badawczej, info o organizowanych konferencjach. Ponadto sporo aktualności dla kandydatów na...

więcej

Instytut Polimerów

Instytu podlega Politechnicze Szczecińskiej. Na stronie znajdziesz opis trzech zakładów wchodzących w skład instytutu, głównych kierunków badań, listę publikacji, patentów i aparatury....

więcej

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Strona działającej od 1954 roku jednostki naukowo-badawczej Ministerstwa Obrony Narodowej, prowadzącej prace w dziedzinach takich jak: środki i sprzęt wykrywania oraz rozpoznania skażeń...

więcej

Nowo dodane strony

Instytuty

Strona działającej od 1954...

Instytuty

Instytu podlega Politechnicze...

Instytuty

Na stronie prezentacja...

Nauka i technika

Instytut Nafty i Gazu to...

Instytuty

Instytut zajmuje się...

Instytuty

Na stronach informacje o historii, władzach i pracowniach...

Laboratoria chemiczne

Instytut zajmujący się...

Placówki, instytuty itp.

Strona prezentuje książkę...

PAN

Instytut w strukturze...

PAN

Na stronie znajdziesz...