Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Witryna opisująca Wydział, kierunki studiów, zasady naboru studentów, programy studiów, personel, działalność i publkacje poszczególnych katedr (Fizyki Ciała Stałego, Fizyki Teoretycznej i...

więcej

Instytut Fizyki UŚ

Przedstawienie kierownictwa i struktury Instytutu, informacje o przebiegu studiów na kierunkach Fizyka i Geofizyka, ponadto publikacje, konferencje, badania realizowane przez poszczególne zakłady...

więcej

Zakład Fizyki Ciała Stałego UŚ

Strona przedstawia pracowników Zakładu, publikacje, współpracę z inneymi placówkami, prowadzone badania spektrometrii fotoelektronów, własności magnetycznych, struktury krystalicznej w...

więcej

Zakład Fizyki Jądrowej UŚ

Strona zawiera informacje na temat personelu zakładu, tematów seminariów zakładowych, prowadzonych studiach na kierunku Fizyka jądrowa, badaniach realizowanych w Pracowniach: Badania Niskich...

więcej

Licencjat Fizyka - Informatyka UŚ

Prezentacja historii kierunku, informacji dla kandydatów; programy zajęć, tematy prac dyplomowych, problematyka...

więcej

Instytut Fizyki PŁ

Anglojęzyczna strona prezentuje pracowników i strukturę Instytutu (oddziały zajmujące się fizyką kryształów, dielektryków, płynów, rozpuszczalników, półprzewodników, elektroniką kwantową, optyką nielinearną, fizyką...

więcej

Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Strona prezentuje kadrę naukową Wydziału, jej dorobek naukowy, publikacje, monografie, podręczniki, patenty i wzory użytkowe, wdrożenia, poszczególne katedry i zakłady na kierunkach Chemia...

więcej

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Prezentacja władz i struktury Wydziału oraz obserwatorium astronomicznego, a także mapka obrazująca rozmieszczenie...

więcej

Strona Wydziału Fizyki UW

Angielskojęzyczna strona domowa Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zawiera informacje ogólne, o strukturze Wydziału, zasadach naboru i organizacji studiów, wykładach, zasobach...

więcej

Wydział Fizyki UW

Wyłącznie anglojęzyczna strona prezentująca strukturę oraz władze Wydzialu, przebieg studiów, projekty naukowe, laboratoria, zasoby biblioteczne, zasady rekrutacji...

więcej

Katedra Fizyki i Biofizyki AR we Wrocławiu

Przedstawienie pracowników Katedry, działalności dydaktycznej (z zakresu fizyki ogólnej, agrofizyki, biofizyki, fizyki technicznej, chemii fizycznej i ochrony radiologicznej), publikacji...

więcej

Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje o instytucie, pracownikach, publikacjach, zakładach,...

więcej

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Dane o zakładach, laboratoriach, zeszytach naukowych i...

więcej

Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Informacje o instytucie, studiach, konferencjach,...

więcej

Instytut Fizyki WSP w Kielcach

Informacje ogólne o instytucie, pracownikach, zakładach oraz...

więcej

Pracownia Dydaktyki Fizyki WSP w Krakowie

Na stronie informacje o pracowni i jej...

więcej

Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Informacje o studiach, pracownikach oraz zespołach...

więcej

Instytut Fizyki Uniwersytetu Białostockiego

Informacje o dyrekcji, konferencjach, seminariach, rekrutacji oraz...

więcej

Pracownia spektroskopii komptonowskiej

Informacje o pracowni, wprowadzenie do spektroskopii...

więcej

Katedra Fizyki Politechniki Częstochowskiej

Struktura i skład osobowy katedry, informacje o zakładach, historia...

więcej

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Angielskojęzyczna strona prezentuje władze, wydziału, strukturę (instytuty Informatyki, Matematyki, Fizyki, Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych), przebieg studiów, informacje dla...

więcej

Instytut Matematyki i Fizyki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Strona zawiera informacje o funkcjonowaniu Instytutu, studiach dziennych inżynierskich i zaocznych podyplomowych, poszczególnych zakładach, Laboratorium Programowania i Metod Numerycznych,...

więcej

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anglojęzyczna strona prezentująca działalność naukową Instytutu - seminaria, konferencje, badania prowadzona w poszczególnych zakładach (Fizyki Statystycznej, Teorii Cząstek, Teorii Pola,...

więcej

Wydział Fizyki Politechnika Warszawska

Prezentacja władz i historii Wydziału, działalności dydaktycznej i naukowej (obejmującej fizykę ciała stałego, optykę i optoelektronikę, fizykę jądrową), laboratoriów fizycznych, strukturę i...

więcej

HEP - Warsaw High Energy Physics Group

Anglojęzyczna strona przedstawiająca Warszawską Grupę Fizyki Wysokiej Energii przy Uniwersytecie Warszawskim - konferencje, warsztaty, seminaria, eksperymenty, omówienia badań...

więcej

Nowo dodane strony

Szkolnictwo wyższe

Na Instytut Fizyki składa...

Uniwersytet MCS w Lublinie

Jeśli chcesz dowiedzieć...

Ośrodki akademickie

Witryna, na której można...

Fizyka

Strona prezentuje informacje...

Placówki, instytuty itp.

Krakowski Instytut im....

Ośrodki akademickie

Na stronie publikacje, spis pracowników, informacje o studiach...

Ośrodki akademickie

Strona o Laboratorium Zastosowań Komputerów w...

Ośrodki akademickie

Oficjalna strona Instytutu,...

Fizyka

Strona zawiera aktualności z...