Katedra Geomorfologii UŚ

kategorie:
Geologia Geologia

Strona zawiera aktualności, przedstawia pracowników Katedry i prowadzone zajęcia studialne (geomorfologia, kartografia, fotointerpretacja, zjawiska krasowe, glacjologia i...

więcej

Katedra Geologii Stosowanej UŚ

kategorie:
Geologia Geologia

Prezentacja pracowników Katedry, jej struktury organizacyjnej (Zakład Geologii Złóż, Zakład Fizyki Ziemi, Zakład Geofizyki Stosowanej), programów studiów geologii stacjonarnej i...

więcej

Katedra Geologii Podstawowej UŚ

kategorie:
Geologia Geologia

Przedstawienie kierownictwa, personelu i struktury Katedry (Zakład Geologii Ogólnej, Zakład Kartografii Geologicznej, Zakład Sedymentologii), prowadzoną działalność naukową (palinologia,...

więcej

Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH w Krakowie

kategorie:
Geologia Geologia

Strona przedstawia historię Zakładu, problematykę badawczą (geologia ogólna, sedymentologia, stratygrafia, ochrona środowiska, geologia Karpat i Przedgórza, wdrażanie metod matematycznych i...

więcej

Zakład Geomorfologii UAM w Poznaniu

kategorie:
Geologia Geologia

Przedstawienie problematyki badań środowisk glacjalnych, peryglacjalnych, fluwialnych, eolicznych, jak równiez prowadzonych prac z zakresu stratygrafii vistulianu i geomorfologii...

więcej

Instytut Geologii UAM w Poznaniu

Strona przedstawia pracowników Instytutu, aktualności i komunikaty, problematykę badawczą poszczególnych...

więcej

Katedra Geotechniki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Strona prezentuje kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry oraz problematykę badawczą (mechanika gruntów, urabianie gruntów, zjawiska mrozowe w gruntach i geotechnika termiczna, inżynieria środowiska, projektowanie wysypisk odpadów)...

więcej

GEOnafta_KONFerencje

kategorie:
Geologia

Sprawozdanie z konferencji poświęconej geologii złóż naftowych i węglowodorowych. Seminaria i...

więcej

Departament Geologii

kategorie:
Geologia

Departament Geologii. Do jego głównych zadań należy tworzenie polityki geologicznej kraju oraz inicjowanie i finansowanie badań...

więcej

Annales Societatis Geologorum Poloniae

kategorie:
Geologia

Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Różne artykuły tematyczne oraz sprawozdania z wypraw...

więcej

Instytut Nauk Geologicznych UJ

Na stronie znajdziesz informacje o Instytucie Nauk Geologicznych UJ, informacje o kierunkach studiów oraz o nauce...

więcej

bieszczadzki

kategorie:
Geologia

Bieszczadzki Park Narodowy - informacje o parku, przyrodzie, w tym również o budowie...

więcej

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOLOGÓW

Studenckie koło geologów z Uniwersytetu Śląskiego. Dużo informacji, aktualności, galeria minerałów, sprawozdania z wypraw badawczych...

więcej

Gleboznawstwo i Geologia

kategorie:
Geologia

Prywatna strona na temat gleboznawstwa oraz geologii. Informacje o glebach oraz o skałach magmowych...

więcej

Tymbark-Góry-Legendy-Strona Adama

kategorie:
GeologiaTymbark

Tymbark i Beskid Wyspowy. Dużo informacji, w tym również na temat struktury oraz budowy geologicznej Karpat. Na stronie również informacje o...

więcej

Main Site

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znajdziesz tutaj ogólne informacje o wydziale, działalności naukowo - badawczej oraz regulamin przyjęć na...

więcej

Związek Gmin Jurajskich

Serwis na temat Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w którym znajdziesz ogólne informacje o regionie (położenie i rzeźba terenu, budowa geologiczna, zjawiska krasowe, klimat, sieć,...

więcej

Muzeum Geologiczne

Muzeum geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego. Informacje o muzeum, prezentowanych ekspozycjach, trochę historii i aktualności, poczet geologów polskich, informacje dla...

więcej

Zakład Geomechaniki IBW PAN

Anglojęzyczna witryna Zakładu w strukturze Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk prezentuje jego personel, działalność edukacyjną (doktoraty) i wydawniczą, a także...

więcej

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Instytut Polskiej Akademii Nauk przedstawia w języku angielskim swoje władze, dotychczasowe publikacje naukowe, strukturę i pracowników, historię działalności, prowadzone badania nad...

więcej

Instytut Geofizyki PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją działalność, historię, personel, obszary badawcze (sejsmologia, geodynamika, geomagnetyzm), strukturę oraz...

więcej

Instytut Nauk Geologicznych PAN

kategorie:
PANGeologia

ING Polskiej Akademii Nauk jest placówką geologiczną, której głównym zadaniem są badania poznawcze zmierzające do rekonstrukcji kopalnych środowisk depozycyjnych i poznania ewolucji...

więcej

IGNG Kraków

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa prezentuje swoją historię i osiągnięcia, pracownie i zakłady naukowe, działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową z zakresu geofizyki,...

więcej

Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Karpacki

Karpacki oddział PIG prowadzi badania geologiczne, geoekologiczne oraz wypełnia statutowe obowiązki służby geologicznej na obszarze swojego działania; strona informuje o władzach oraz zawiera odnośniki do innych...

więcej

Polska Stacja Antarktyczna

Stacja "Henryk Arctowski" usytuowana jest w Admiralty Bay na Wyspie Króla Jerzego w obrębie Antarktyki; anglojęzyczna prezentacja prowadzonych badań naukowych - glacjologia, oceanografia,...

więcej

Nowo dodane strony

Firmy wg branży

Zakład Usług...

Firmy wg branży

Kompleksowe usługi...

Nauka i technika

Strona poświęcona darmowemu...

Firmy wg branży

Z ogromną przyjemnością...

Nauka i technika

Oleśnicka firma od...

Firmy wg branży

Na stronie internetowej firmy...

Firmy wg branży

Zapraszamy do zapoznania się...

Firmy wg branży

Przedsiębiorstwo MORION Sp....

Dokumentacja budowlana

MATEST - laboratorium...

Surowce mineralne

Firma GEO-VISION Sobkiewicz...