Fundacja na Rzecz Wspierania Badań Naukowych FWO

W zakres działan Fundacji wchodzi m.in. organizacja specjalistycznych kursów oraz giełd związanych z rolnictwem i ogrodnictwem. Działa ona przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w...

więcej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

kategorie:
Organizacje

Fundacja wypełnia swe cele statutowe wspierając naukowców i zespoły badawcze oraz inicjatywy inwestycyjne służące nauce w Polsce, podejmuje także działania na rzecz transferu osiągnięć...

więcej

Polski Komitet Geotechniki

Strona organizacji, do zadań której należy między innymi: troska o rozwój geotechniki w Polsce oraz reprezentowanie polskiej geotechniki za granicą. Można tutaj znaleźć informacje o jej...

więcej

Acta Theriologica

Pismo naukowe Zakładu Badań Ssaków PAN jako kwartalnik. (J....

więcej

Instytut Ochrony Przyrody PAN

kategorie:
InstytucjePAN

Informacje o działalności instytutu, który jest najstarszą w Polsce instytucją pracującą na rzecz ochrony...

więcej

Polish Journal of Pharmacology

Wydanie internetowe dwumiesięcznika naukowego Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. (J....

więcej

Organizacja i Kierowanie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Kwartalnik i miesięcznik PAN poruszające zagadnienia ekonomiczne. Szczegóły na...

więcej

Muzeum Ewolucji PAN

kategorie:
PAN

Muzeum działające przy Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk mieści wystawy prezentujące m.in. miejsce Ziemi w kosmosie, dynamikę planety i jej wpływ na ekosystem światowy, globalne...

więcej

IX Sympozjum Suszarnictwa

Sympozjum zorganizowane w Łodzi w dniach 22-24 września 1999r przez Sekcję Suszarnictwa PAN. Na stronie: program imprezy, komunikaty, kursy, tematyka referatów - procesy suszarnicze, termodynamika, zmiany...

więcej

Trzeci Europejski Warsztat GaN

Trzeci Europejski Warsztat GaN zorganizowany przez Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk "Unipress" odbył się w Warszawie w dniach 22-24 czerwca 1998; komunikaty, program,...

więcej

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Instytut Polskiej Akademii Nauk prezentuje prowadzone prace badawcze (hydrotechnika morska i śródlądowa, geotechnika i geomechanika, a także inżynieria środowiskowa), władze, pracowników naukowych i zakłady oraz laboratoria...

więcej

Zakład Geomechaniki IBW PAN

Anglojęzyczna witryna Zakładu w strukturze Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk prezentuje jego personel, działalność edukacyjną (doktoraty) i wydawniczą, a także...

więcej

Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli IBW PAN

Anglojęzyczne przedstawienie władz, personelu oraz zakresu działalności Zakładu w strukturze Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk; wyposażenie techniczne, laboratorium, tematyka...

więcej

Zakład Hydrodynamiki Rzek i Zbiorników Wodnych IBW PAN

Zakład w strukturze Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk prezentuje swój personel oraz realizowane prace badawcze w estuarium Odry i ujściu Wisły - koncepcje umocnienia dna,...

więcej

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN

Anglojęzyczna prezentacja Zakładu w strukturach Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk - personel, działalność badawcza (hydrodynamika, ochrona terenów przybrzeżnych, inżynieria...

więcej

Centrum Biologii Morskiej PAN

Centrum działające w ramach Polskiej Akademii Nauk informuje w języku angielskim o swoim personelu oraz działalności badawczej w zakresie flory i fauny morskiej realizowanej przez poszczególne...

więcej

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

kategorie:
PANInstytuty

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje swoją historię, problematykę badawczą (procesy zachodzące w aparatach i instalacjach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych,...

więcej

Centrum Laserowe PAN

kategorie:
PANMetalurgia

Centrum Technologii Laserowej podległe Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetowi Świętokrzyskiemu w Kielcach prezentuje w języku angielskim stosowane technologie kształtowania i formowania...

więcej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

kategorie:
PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje swój statut i strukturę (laboratoria, zakłady i pracownie), organizowane konferencje i spotkania naukowe oraz problematykę prac...

więcej

Instytut Farmakologii PAN

Instytut należący do Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, władze, pracowników, oddziały i laboratoria badawcze, publikacje, działalność dydaktyczną...

więcej

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Instytut Polskiej Akademii Nauk przedstawia w języku angielskim swoje władze, dotychczasowe publikacje naukowe, strukturę i pracowników, historię działalności, prowadzone badania nad...

więcej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut działający w strukturach Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoją historię, personel naukowo-badawczy, problematykę działalności - kinetyka i mechanika reakcji utleniania związków...

więcej

Instytut Botaniki PAN

kategorie:
PANInstytuty

Krakowski Instytut im. Władysława Szafera należący do Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoją historię, władze i pracowników, funkcjonujące zakłady i pracownie, współpracę z innymi...

więcej

Nowo dodane strony

Organizacje

W zakres działan Fundacji...

Organizacje

Fundacja wypełnia swe cele...

Organizacje

Strona organizacji, do zadań...