Beskidzki Instytut Tekstylny

BIT prowadzi prace badawczo-rozwojowe głównie w zakresie geotekstyliów i wełny. Produkuje m.in. kamizelki kuloodporne, osłony nóg dla pilarzy, opaski antyreumatyczne. Prowadzi badania w...

więcej

Konferencje ATR w Bydgoszczy

Strona informuje o organizowanych przez Akademię Techniczno-Rolniczą konferencjach naukowych (Forum Młodych 2000, Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów) - terminy, informacje organizacyjne,...

więcej

Centrum Techniki Okrętowej

CTO jest specjalistyczną placówką badawczo-rozwojową, projektową i ogólnotechniczną pracującą przede wszystkim na rzecz przemysłu okrętowego; badania - tematyka: m.in. modelowe...

więcej

Instytut Łączności - Pracownia w Gdańsku

Samodzielna Zamiejscowa Pracownia Telekomunikacji i Radiokomunikacji Morskiej P-8 specjalizuje się w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i radiokomunikacji...

więcej

Instytut Morski

Instytut jest placówką naukowo - badawczą resortu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, prowadzi prace naukowo-badawcze stosowane, wdrożeniowe i doświadczalne obejmujące problematykę...

więcej

PIT Oddział Gdańsk

Gdański Oddział Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji prezentuje swoich pracowników, działalność naukowo-badawczą z zakresu telekomunikacji i łączności, ofertę produktów usług w tej...

więcej

Morski Instytut Rybacki

Gdyński Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą dotyczącą połowów i przetwórstwa ryb morskich - tematyka: oceanografia rybacka, ekologia morza, technologia przetwórstwa, ekonomika...

więcej

Instytut Metalurgii Żelaza

Gliwicki Instytut im. St. Staszica stanowi zaplecze naukowo-badawcze dla polskiego hutnictwa żelaza, jego prace obejmują technologie hutnicze, poczynając od przeróbki i kończąc na gotowych...

więcej

Instytut Metali Nieżelaznych

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (IMN) stanowi główny ośrodek badawczo-rozwojowy polskiego przemysłu metali nieżelaznych; działalność Instytutu obejmuje zakres od badań podstawowych...

więcej

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych

Anglojęzyczna strona OBRUM prezentuje działalność badawczą i projektową tej placówki związana z wszelkiego rodzaju maszynami przemysłowymi, pojazdami militarnymi, urządzeniami górniczymi,...

więcej

Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach

Instytut Chemii Nieorganicznej prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, projektowe i konstrukcyjne, wykonuje ekspertyzy, analizy oraz inne opracowania w zakresie: technologii...

więcej

EMAG

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą badania i wdrożenia w sferze mechanizacji i technologii przemysłu wydobywczego (elektrotechnika,...

więcej

IGNG Kraków

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa prezentuje swoją historię i osiągnięcia, pracownie i zakłady naukowe, działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową z zakresu geofizyki,...

więcej

IMMB w Krakowie

Krakowski oddział Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą całokształt prac badawczych, rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych na...

więcej

Instytut Obróbki Skrawaniem

IOS jest jednostką badawczo-rozwojową specjalizującą się w obróbce wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz w metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania; prace...

więcej

Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Karpacki

Karpacki oddział PIG prowadzi badania geologiczne, geoekologiczne oraz wypełnia statutowe obowiązki służby geologicznej na obszarze swojego działania; strona informuje o władzach oraz zawiera odnośniki do innych...

więcej

ZDANiA

Zakład Doświadczalny Aparatury Naukowej i Automatyki (dawny ZDAN AGH) jest integratorem systemów sterowania i automatyki, specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu przemysłowym dużych,...

więcej

Instytut EuroDialog

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej powstał z inicjatywy lubelskich naukowców (KUL, UMCS), którym przyświecała idea stworzenia ośrodka koordynującego interdyscyplinarną współpracę...

więcej

Instytut Zastosowań Techniki

Instytut zrzesza specjalistów lubelskiego środowiska naukowego w zakresie diagnostyki i eksploatacji urządzeń i środków technicznych w przemyśle, transporcie, medycynie, rolnictwie i...

więcej

COBR PGiAS

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych prowadzi Centralne Laboratorium Jakości posiadające system zapewnienia jakości badań wg PN-EN 45001 i...

więcej

Instytut Europejski

Instytut podejmuje inicjatywę stworzenia szerokiego forum naukowego, seminaryjnego i dyskusyjnego na temat ekonomicznych, prawnych, historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych...

więcej

Instytut Przemysłu Skórzanego

Łódzka placówka prezentuje swoją historię, strukturę, kierownictwo oraz działalność - badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe dla wszystkich branż przemysłu skórzanego, tj. branży...

więcej

Instytut Włókiennictwa

Łódzki Instytut jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce; historia, struktura, działalność naukowo-badawcza (tematyka - techniki i technologie...

więcej

ITTW "Moratex"

Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych jest wyspecjalizowaną jednostką prowadzącą prace naukowo-badawcze w zakresie technicznych wyrobów włókienniczych, zajmującą się ich...

więcej

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych

Historia, struktura oraz dokładnie opisany zakres działalności (projektowanie: konstrukcje, obliczenia, konstrukcyjna obsługa produkcji, normalizacja, patenty, badania: materiały, silniki,...

więcej

Nowo dodane strony

Nauka i technika

Śląskie Centrum Usług...

Placówki, instytuty itp.

Strona obrazuje...

Placówki, instytuty itp.

Bardzo interesująca, bogata...

Placówki, instytuty itp.

Ośrodek "Tekoma" to...

Placówki, instytuty itp.

W zakres działalności...

Ekonomia i zarządzanie

Instytut jest polskim...

Ekonomia i zarządzanie

Tutaj można zapoznać się...

Statystyka

Centrum Statystyki jest...

Inne

Centrum, które powstało w...