COBRABiD - Oddział w Poznaniu

Poznański Oddział Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej prezentuje swoją działalność - badania naukowe, opracowywanie i wytwarzanie aparatury...

więcej

Instytut Logistyki i Magazynowania

Poznański Instytut przedstawia swe kierownictwo, działające zespoły badawcze, zakres badań (logistyka przedsiębiorstw, logistyka łańcuchów dostaw, systemy makrologistyczne), publikacje...

więcej

Instytut Technologii Drewna

Instytut przedstawia swoją historię, kadrę naukową i strukturę, działalność informacyjną i wydawniczą, tematykę prac badawczych (zużytkowanie drewna niższych klas jakości, konserwacja...

więcej

Instytut Włókien Naturalnych

Poznański Instytut prezentuje swoją historię, strukturę oraz działalność - badania nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włókienniczych (len, konopie, jedwab, wełna i inne),...

więcej

Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu

Witryna prezentuje historię i pracowników Obserwatorium, działalność - prace badawcze (astrometria, astrofizyka, mechanika niebieska), kształcenie (studia magisterskie i doktoranckie na...

więcej

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

IUNG to instytut resortowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zajmujący się opracowywaniem naukowych podstaw rozwoju produkcji roślinnej oraz metod ochrony przyrodniczych zasobów...

więcej

Instytut Technologii Eksploatacji

Instytut prezentuje swoją rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz pracowników poszczególnych działów tematycznych zajmujących się problematyką maszyn, ich eksploatacji, płynów...

więcej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Instytut prezentuje swoją historię, strukturę organizacyjną, kierunki prac badawczych w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, a także technologii uprawy roślin...

więcej

Instytut Warzywnictwa

IW to jednostka wiodąca w kraju w zakresie badań naukowych dotyczących warzywnictwa, est koordynatorem programu badawczego " Metody produkcji i zagospodarowania warzyw "; badania obejmują...

więcej

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Sosnowiecki Instytut przedstawia obszar swojej działalności - higiena, fizjologia i patofizjologia pracy, higiena i patologia środowiskowa, toksykologia przemysłowa i środowiskowa, socjologia...

więcej

TNOiK "Dom Organizatora" - Oddział Toruński

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa prezentuje działalność wydawniczą i szkoleniową swego toruńskiego oddziału w zakresie zarządzania i organizacji; historia TNOiK, oddziały na terenie kraju, współpraca z innymi...

więcej

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa

CNTK będące jednostką organizacyjną Polskich Kolei Państwowych jest głównym wykonawcą badań kolejowych w Polsce; badaniom podlegają tabor (wagony, lokomotywy, drogi kolejowe, procesy...

więcej

Centrum Promocji Informatyki

CPI organizuje co roku konferencje i seminaria PC-STANDARD towarzyszące Międzynarodowym Targom KOMPUTER-EXPO w Warszawie, konferencje i seminaria INFO-STANDARD towarzyszące dorocznym...

więcej

Komitet Badań Naukowych - projekty

Serwis prezentuje rozbudowaną bazę danych o projektach badawczych realizowanych przy współpracy z Komitetem - podział na dziedziny (nauki humanistyczne, społeczne, matematyczne, fizyczne i...

więcej

IBPRS

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prowadzi badania biotechnologiczne, organizuje seminaria i konferencje naukowe, prowadzi kolekcję kultur drobnoustrojów przemysłowych; celem...

więcej

Instytut Biologii Eksperymentalnej Nenckiego

Anglojęzyczna strona prezentuje władze, skład osobowy i publikacje Instytutu, laboratoria biologii ogólnej, neurobiologii i fizjologii, badania z zakresu biometrii i morfologii eksperymentalnej,...

więcej

Instytut Elektrotechniki

Instytut prezentuje swoją dyrekcję i strukturę oraz działalność badawczą realizowaną głównie na potrzeby przemysłu, dotyczących nowoczesnych układów i urządzeń elektrycznych i...

więcej

IKCHZ Warszawa

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego prezentuje swoją historię, działalność naukowo-badawczą - prace analityczne i prognostyczne z dziedziny współpracy gospodarczej z zagranicą,...

więcej

IINTE

Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej - jego działalność informacyjna polega na gromadzeniu, opracowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu materiałów informacyjnych o stanie i...

więcej

Instytut Mechaniki Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Prezentacja Instytutu, którego zadaniem jest wykonywanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie mechanizacji...

więcej

Zespół Krzemu Amorficznego IMIO

Wchodzący w skład Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład prezentuje swoje badania na temat krzemu amorficznego, jego zastosowań (makroelektronika, fotowoltaika), pracowników...

więcej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut zajmujący się problemami pracy (rynki, zawodoznawstwo, migracje zarobkowe itp.) i polityki społecznej prezentuje swoje prace badawcze, działalność edukacyjną (studia podyplomowe i...

więcej

Instytut Technologii Elektronowej

Anglojęzyczna prezentacja placówki naukowo-badawczej zajmującej się elektroniką, a zwłaszcza półprzewodnikami; władze, prace wdrożeniowe, organizowane konferencje, wyposażenie i badania poszczególnych oddziałów...

więcej

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

ITME zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii otrzymywania i efektywnego wykorzystania materiałów elektronicznych; usługi w zakresie...

więcej

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych

Historia, struktura oraz dokładnie opisany zakres działalności (projektowanie: konstrukcje, obliczenia, konstrukcyjna obsługa produkcji, normalizacja, patenty, badania: materiały, silniki,...

więcej

Nowo dodane strony

Nauka i technika

Śląskie Centrum Usług...

Placówki, instytuty itp.

Strona obrazuje...

Placówki, instytuty itp.

Bardzo interesująca, bogata...

Placówki, instytuty itp.

Ośrodek "Tekoma" to...

Placówki, instytuty itp.

W zakres działalności...

Ekonomia i zarządzanie

Instytut jest polskim...

Ekonomia i zarządzanie

Tutaj można zapoznać się...

Statystyka

Centrum Statystyki jest...

Inne

Centrum, które powstało w...