Niemiecki Instytut Historyczny DHI

Instytut naukowo-badawczy, do którego zadań należy badanie stosunków polsko-niemieckich, szczególnie w kontekście problemów społecznych, podejmowanie badań z zakresu historii porównawczej...

więcej

Ośrodek Przetwarzania Informacji

OPI to jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Komitet Badań Naukowych; cele: gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach...

więcej

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji

Anglojęzyczna witryna prezentuje działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową Instytutu w zakresie technologii radarowych, urządzeń mikrofalowych, sterowania ruchem lotniczym; organizowane...

więcej

Przemysłowy Instytut Elektroniki

Instytut prowadzi badania stosowane w zakresie projektowania, budowy i aplikacji systemów elektronicznych oraz zautomatyzowanych urządzeń i linii technologicznych dla przemysłu elektronicznego i...

więcej

Zakład Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

ZEAZ prezentuje swoich pracowników, wyposażenie laboratoryjne oraz prowadzone badania w zakresie stabilności systemu elektroenergetycznego, automatyki systemowej, regulacyjnej, łącznościowej,...

więcej

Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki

Strona przedstawia w języku angielskim historię, władze oraz profil działalności Centrum działającego w celu umożliwienia wymiany informacji oraz podwyższenia kwalifikacji naukowców z...

więcej

CBR Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednostką badawczo-rozwojową, która prowadzi badania naukowe oraz realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej...

więcej

Pracownia Holtera - Dariusz Łuczak

Prywatna strona pracownika laboratorium należącego do Narodowego Instytutu Kardiologii - prezentacja nowoczesnego sprzętu na wyposażeniu pracowni, teksty (m.in. z prasy) na temat stosowania...

więcej

Pracownia Holtera Narodowego Instytutu Kardiologii

Witryna laboratorium należącego do Narodowego Instytutu Kardiologii - prezentacja nowoczesnego sprzętu na wyposażeniu Pracowni, teksty (m.in. z prasy) na temat stosowania różnych leków i metod...

więcej

Dariusz Łuczak - Instytut Kardiologii

Strona szefa zespołu Pracowni Holtera, pracownika Instytutu Kardiologii oraz Kliniki Choroby Wieńcowej - projekty badawcze realizowane w klinice, studia i szkolenia medyczne, doświadczenie,...

więcej

Dariusz Łuczak - Pracownia Holtera

Tym razem po polsku - jedna z kilku stron prezentujących osobę szefa Pracowni Holtera w Instytucie Kardiologii, działalność badawczą i diagnostyczną pracowni, inne...

więcej

Adeviq - SPIN

Samodzielny Proprzemysłowy Instytut Naukowy prezentuje swą działalność w zakresie badań chemicznych, prowadzonych szkoleń naukowych (kursy specjalistyczne i korepetycje); przedstawienie bazy...

więcej

IGO "Poltegor"

Instytut Górnictwa Odkrywkowego prezentuje swoją działalność badawczą i wdrożeniową w szerokim kompleksie górnictwa odkrywkowego zarówno węgla brunatnego, jak i surowców skalnych z...

więcej

Polska Stacja Antarktyczna

Stacja "Henryk Arctowski" usytuowana jest w Admiralty Bay na Wyspie Króla Jerzego w obrębie Antarktyki; anglojęzyczna prezentacja prowadzonych badań naukowych - glacjologia, oceanografia,...

więcej

Instytut Bankowości i Pieniądza FEiBB

Witryna Instytutu założonego przez Fundację Edukacji i Badań Rynkowych w celu przekazywania informacji adresowych, statystycznych, problemowych dotyczących banków, obrotu pieniężnego,...

więcej

Strona glowna CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy. Opis działalności, rys historyczny i...

więcej

Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika

Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoich pracowników, organizowane seminaria i wykłady poświęcone obiektom i zjawiskom astronomicznym - terminy i tematyka dotychczasowych...

więcej

COBRABiD

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej zajmuje się badaniami naukowymi, projektowaniem i wytwarzaniem aparatury badawczej i dydaktycznej; w jego skład wchodzą...

więcej

COBRO

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań prowadzi działalność naukową i praktyczną związaną z badaniami i certyfikacją jakości opakowań - badania i ekspertyzy w zakresie własności...

więcej

COBRPP

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego jest placówką zajmującą się: badaniem i standaryzacją poszczególnych procesów: fotoreprodukcji, sporządzania form drukowych,...

więcej

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne

Obserwatorium w Niepołomicach prowadzi działalność dydaktyczną i popularyzatorską w dziedzinie astronomii - pokazy nieba, prelekcje, odczyty, wystawy, zajęcia dla szkół, zajęcia...

więcej

GFK Polonia

Strona prezentuje działalność Instytutu - dotychczasowy zakres tematyczny i metody badań (wywiad bezpośredni i telefoniczny, wywiady zogniskowane, testy, ankiety, badania panelowe), możliwość...

więcej

Główny Instytut Górnictwa

GIG jest jednostką badawczo-rozwojową świadczącą usługi dla górnictwa, innych branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych;...

więcej

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

Wrocławski IASE jest jednostką badawczo-rozwojową podporządkowaną Ministerstwu Gospodarki, główne kierunki działania dotyczą automatyzacji energetyki w zakresie wytwarzania, przesyłu i...

więcej

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Strona pozarządowej, niezależnej naukowo-badawczej placówki non profit bazującej na ideach zachodnich think-tanków; misją jest wspieranie transformacji systemowej, prowadzone badania z zakresu...

więcej

Nowo dodane strony

Nauka i technika

Śląskie Centrum Usług...

Placówki, instytuty itp.

Strona obrazuje...

Placówki, instytuty itp.

Bardzo interesująca, bogata...

Placówki, instytuty itp.

Ośrodek "Tekoma" to...

Placówki, instytuty itp.

W zakres działalności...

Ekonomia i zarządzanie

Instytut jest polskim...

Ekonomia i zarządzanie

Tutaj można zapoznać się...

Statystyka

Centrum Statystyki jest...

Inne

Centrum, które powstało w...