Gimnazjum w Radzionkowie

Autorzy strony prezentują gimnazjum w Radzionkowie. Znajdzicie tutaj wiele informacji dotyczących kadry nauczycielskiej, uczniów, osiągnięć szkoły, działalności społecznej, a także...

więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Bytomiu

ZSO nr 13 tworzą: Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 13. Na stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące organizacji pracy w szkole, historię, skład grona pedagogicznego i...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Żywcu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Żywcu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii placówki, organizacji pracy, kalendarium wydarzeń, kadry nauczycielskiej i...

więcej

Gimnzjum nr 1 w Ustroniu

Na stronie Gimnzjum nr 1 w Ustroniu zostały zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, grona pedagogicznego, uczniów, szkolnych wydarzeń, edukacji europejskiej oraz galeria...

więcej

Gimnzjum w Imielinie

kategorie:
śląskieImielin

Oficjalna strona imielińskiego gimnzjum. Znajdziesz tutaj między innymi: krótką charakterystykę szkoły, skład grona nauczycielskiego, szkolne wydarzenia oraz notkę o miejscowości...

więcej

Biblioteka Szkół Urszulańskich Liceum i Gimazjum w Rybniku

W Rybniku funkcjonują Liceum i Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Szkoły te mają swoją bibliotekę i to właśnie jej poświęcona jest ta strona. Znajdziesz tu m.in. informacje o jej zbiorach,...

więcej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Społeczne

Strona Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości z Chorzowa. Znajdziesz tu informacje o szkole, relacje z imprez i uroczystości, prezentację osiągnięć uczniów oraz dane...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Rybniku

Witryna zawiera informacje dotyczące placówki, jej kierownictwa oraz adres...

więcej

Nieoficjalny Serwis Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie

kategorie:
śląskie

Na stronie znajdziesz informacje o szkole, aktualnych wydarzeniach oraz galerie...

więcej

Gimnazjum nr 11 w Katowicach

Oficjalna strona katowickiego gimnazjum nr 11. Autorzy zamieścili na stronie informacje na temat historii szkoły, skład kadry nauczycielskiej, najważniejsze szkolne wydarzenia oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Jastrzębiu Zdroju

Na stronie zostały zamieszczone informacje dotyczące historii placówki, kadry nauczycielskiej, najważniejsze szkolne wydarzenia oraz podstrony uczniów. Witryna jest w całości redagowana przez...

więcej

Gimnazjum nr 7 w Jastrzębiu Zdroju

Oficjalna strona jastrzębskiego gimnazjum nr 7. Obok historii powstania placówki, składu grona pedagogicznego, szkolnej kroniki, gazetki szkolnej, osiągnięć uczniów, działalności klubu...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu Zdroju

Na oficjalnej stronie Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu Zdroju znajdziesz między innymi: historię szkoły, kadrę, osiągnięcia uczniów oraz dane...

więcej

Gimnazjum nr 15 w Częstochowie

Witryna prezentuje częstochowskie gimnazjum nr 15, a na stronie: historia szkoły, infomacje dotyczące dnia dzisiejszego w szkole oraz...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Oficjalna strona Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach. Obok informacji na temat organizacji pracy szkoły, składu kadry nauczycielskiej znajdziesz godziny urzędowania pedagoga...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach

Na oficjalnej stronie Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach autorzy zamieścili między innymi: krótką historię szkoły, informacje o dyrekcji i pedagogach, osiągnięcia uczniów, opis działających...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach

W mysłowickim gimnazjum nr 4 obecnie uczy się w ośmiu oddziałach 219 uczniów. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat: organizacji pracy szkoły, nauczycieli, szkolnych kół zainteresowań oraz miasta Mysłowice - odwiedź...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach

Oficjalna strona Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach. Mnóstwo ciekawych informacji dotyczących: organizacji szkoły, jej załogi, osiągnięć uczniów, najważniejszych szkolnych imprez, wydarzeń oraz...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach

Strona Publicznego Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy szkoły, dyrekcji i kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, szkolną tablicę ogłoszeń oraz...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Gliwicach

Strona gimnazjum i szkoły podstawowej w gliwicach. Znajdziesz tu informacje o szkołach, gronie nauczycielskim i...

więcej

Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie

kategorie:
JaworznoJaworzno

Prezentacja szkół: Gimazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 13 im. Marii Konopnickiej w Jaworznie. Na stronach znajdziesz informacje na temat historii szkoły, jej patrona, zajęć dodatkowych oraz wydarzeń...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Żorach

kategorie:
Żory

Serwis informacyjny gimnazjum w Żorach, a tam informacje o placówce, program nauczania, przedmioty...

więcej

Gimnazjum nr 7

Strona gimnzajum nr 7 z Jastrzębia Zdroju. Prezentacja kadry,...

więcej

Gimnazjum nr 3

kategorie:
ŻoryŻory

Strona prezentuje szkołę, jej historię, grono pedagogiczne, poszczególne klasy oraz osiągnięcia...

więcej

Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach stawia sobie za cel wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, a dokunuje tego poprzez prowadzenie Salezjańskiego Zespołu...

więcej

Nowo dodane strony

śląskie

Strona Stowarzyszenia Szkoła...

śląskie

Oficjalna strona...

śląskie

Na stronie Gimnzjum nr 1 w...

śląskie

Oficjalna strona Gimnazjum nr...

śląskie

ZSO nr 13 tworzą: Szkoła...

śląskie

Witryna zawiera informacje...

śląskie

Autorzy strony prezentują...