Akademia Medyczna w Warszawie

Strona prezentuje władze Akademii, ogłoszenia i aktualności, informacje dla kandydatów na studia, historię uczelni, jej strukturę organizacyjną, biuletyny on-line, działalność...

więcej

Wydział Farmaceutyczny AM w Warszwie

Strona przedstawia aktualności oraz strukturę organizacyjną Wydziału, obszary działalności naukowej poszczególnych katedr i zakładów, strony prywatne pracowników i studentów, omówienie...

więcej

Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

Prezentacja kierownictwa Zakładu, ogłoszenia, informacje dla studentów i absolwentów, działalność kół naukowych, omówienia medycznych programów...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

kategorie:
AM w Warszawie

Znajdujemy tu serwis informacyjny ukazujący nam całą strukturę Akademii Medycznej w Warszawie. Dowiadujemy się min. o: władzach AM, administracji, jednostkach AM, edukacji, badaniach naukowych,...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

Jedna z dwu niezależnych witryn warszawskiej AM - aktualności, władze, struktura, informacje o naborze studentów, zasoby naukowe i edukacyjne, historia uczelni, charakterystyka poszczególnych wydziałów, katedr, zakładów i...

więcej

Klinika Okulistyki AM w Warszawie

Strona Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie zawiera informacje o możliwoœściach diagnostyki i ambulatoryjnego oraz operacyjnego leczenia chorób...

więcej

Nowo dodane strony

Szpitale i kliniki

Strona Katedry i Kliniki...

Nauki medyczne

Jedna z dwu niezależnych...

AM w Warszawie

Znajdujemy tu serwis...

Nauki medyczne

Strona prezentuje władze...

Nauki medyczne

Strona przedstawia...

Nauki medyczne

Prezentacja kierownictwa...