Wydział Ekonomiczno - Rolniczy SGGW

Przedstawienie kadry naukowej, struktury Wydziału, publikacji pracowników, działalności naukowo - badawczej (gospodarka rolna i żywnościowa, interwencjonizm państwa i inne), konferencji i...

więcej

Katedra Pedagogiki SGGW

Strona przedstawia skład osobowy Katedry, działalność dydaktyczną, informacje o rekrutacji na studia, opis problematyki badawczej (systemy kształcenia rolniczego, procesy dotosowawcze edukacji...

więcej

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW

Prezentacja składu osobowego Zakładu, działalności Pracowni Środowiskowych Systemów Informacyjnych, problematyce studiów na specjalizacjach Ochrona Zasobów Wodnych oraz Ochrona i Rekultywacja...

więcej

Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW

Prezentacja struktury i działalności Katedry w zakresie teorii i praktycznych zastosowań informatyki i ekonometrii w gospodarowaniu rolnym, wykonanych projektów dotyczących oprogramowania i...

więcej

Pracownia Mikroskopii Elektronowej SGGW

Strona poświęcona działalności Pracowni, omawia zasady korzystania z jej zasobów, posiadany sprzęt, osiągnięcia - rozpoznanie pewnych gatunków bakterii i wirusów, mechanizmu...

więcej

Zrzeszenie Studentów Polskich - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Znajdziesz tu statut Stowarzyszenia oraz skład Rady Uczelnianej, jak również zdjęcia z różnego rodzaju imprez i kilka innych...

więcej

Koło naukowe biologów przy SGGW w Warszawie

Na stronie prezentacja członków koła, statut, mała galeria i sprawy...

więcej

Katedra Roślin Ozdobnych SGGW

Jest to witryna najstarszej w Polsce Katedry Roślin Ozdobnych. Na stronie zapoznasz się z prowadzonymi badaniami, historią katedry oraz zobaczysz galerię ciekawych...

więcej

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Na stronie poznasz szczegółowe informacje dotyczące działalności Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w...

więcej

Nowo dodane strony

SGGW w Warszawie

Jest to witryna najstarszej w...

SGGW w Warszawie

Na stronie prezentacja...

Nauki rolnicze

Strona poświęcona...

Nauki ścisłe

Prezentacja struktury i...

Nauki ścisłe

Prezentacja składu osobowego...

Pedagogika

Strona przedstawia skład...

Nauki rolnicze

Przedstawienie kadry...