Ponad-To - Gazeta Studentów UŚ

Wersja elektroniczna czasopisma studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ; zawiera artykuły z zakresu psychologii i pedagogiki, artystyczną twórczość literacką studentów, artykuły...

więcej

Dlaczego - Ogólnopolski Magazyn Studencki

Witryna zawiera bogaty zbiór informacji o przeróżnych sprawach interesujących studentów - studiach, pracy, życiu towarzyskim, sporcie, obyczajach, kulturze; porady prawne, felietony, ankiety,...

więcej

Gazeta Uniwersytecka UŚ

Aktualne oraz archiwalne wydania gazety studenckiej omawiającej życie uczelni i jej...

więcej

Pimka - Magazyn Kulturalno-Artystyczny

Witryna Polskiego Internetowego Magazynu Kulturalno-Artystycznego przy Uniwersytecie Gdańskim, którego celem jest prezentacja, jednocześnie promocja twórczości i twórczej myśli studenckiej, a...

więcej

Europejczyk - Magazyn Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Pismo studentów III roku Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim zawiera artykuły i felietony dotyczące... Integracji europejskiej, agend rządowych i ogólnoeuropejskich, wymogów...

więcej

Pismo Politechniki Gdańskiej

Archiwum zawierające dawne, nowsze i najnowszy numer Pisma poświęconego omówieniom aktualnych wydarzeń z życia uczelni, na temat nauki w Polsce, kultury, społeczeństwa i innych...

więcej

Żak - gazeta studencka

Internetowe czasopismo poruszające trudne oraz rozrywkowe tematy związane z życiem studenta - studia, rozrywka, sport, kultura i...

więcej

Eurostudent - Magazyn Akademicki

Wydanie on-line najpopularniejszego na rynku studenckim bezpłatnego magazynu akademickiego, redagowanego przez 20 niezależnych redakcji w poszczególnych ośrodkach akademickich. Czasopismo...

więcej

Głos z Probówki - pismo Koła Chemików UJ w Krakowie

Aktualny i poprzednie numery pisma wydawanego przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego - artykuły o życiu Wydziału Chemii i jego studentów oraz na inne tematy - kultura, muzyka, poezja...

więcej

Bibuła Studencka - czasopismo studentów WSAP

kategorie:
Czasopisma

Internetowa gazeta studentów szczecińskiej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej; zawiera artykuły z życia Szkoły oraz na inne tematy bliskie studentom - na przykład jak złapać kosmitę lub znaleźć pracę za...

więcej

Infoludek - serwis informacyjny dla uczniów i studentów w Szczecinie

kategorie:
Czasopisma

Witryna zawiera informacje dotyczące szkół i uczelni szczecińskich oraz innych rzeczy mogących zainteresować uczniów i studentów - lokale, kina, teatry, kursy językowe, turystyka, kawiarenki...

więcej

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Strona przedstawia strukturę organizacyjną Instytutu (Zakłady: Biologii Komórki, Patologii Komórki, Biochemii Genetycznej, Lipidów i Liposomów), personel, organizowane corocznie seminaria i...

więcej

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Strona przedstawia historię uczelni, informacje o studiach magisterskich dziennych i zaocznych, studiach doktoranckich, Biuro ds. Integracji z Unią Europejską, swoje Centrum Kongresowe,...

więcej

Geozeta - magazyn geograficzno-podróżniczy

Magazyn Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego zawiera relacje pasjonatów geografii z własnych wędrówek, artykuły krajoznawcze, publikacje popularnonaukowe z dziedzin...

więcej

Uniwersytet - pismo studentów UW

Redagowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego gazeta w wersji internetowej zawiera wywiady, felietony i artykuły na tematy studenckie, społeczne, kulturalne i...

więcej

Pryzmat- pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej

Witryna zawiera aktualny oraz archiwalne numery biuletynu - artykuły dotyczące funkcjonowania uczelni, poszczególnych wydziałów, wywiady na różne tematy, informacje o szeroko pojętych...

więcej

Argumenta Oeconomica

Pismo naukowe wydawane przez AE we Wrocławiu. Porusza aspekty ekonomii i zarządzania. (J....

więcej

Pro Arte

Kwartalnik kulturalno-literacki studentów poznańskiej polonistyki oraz Akademii Sztuk...

więcej

Raster

Pismo artystyczne Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UW. Pismo ma profil ogólnokulturowy ze szczególnym naciskiem na współczesną plastykę. Obok sztuki znaczną część pisma zajmuje...

więcej

Parlament

Wersja internetowa gazety Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej...

więcej

Acta Universitatis Iagiellonicae

Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Universitatis Iagellonicae zaprzestały się ukazywać w roku akademickim 1999/2000. Dostępne są pełne wydania wszystkich numerów...

więcej

Biuletyn Klubu "Błękitnego Kciuka"

Czasopismo informacyjne projektu "Błękitny Kciuk" Regionalnego Ośrodka Edukacji...

więcej

BIP

Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii...

więcej

Biuletyn Informacyjny Politechniki Warszawskiej

W miesięczniku znajdziesz aktualne informacje z życia Politechniki, itp....

więcej

Nowo dodane strony

Komputery i internet

Jesteśmy Studiem DTP...

Czasopisma

Witryna Magazynu Studenckiego...

Czasopisma

Na stronie Małopolskiej...

Czasopisma

Archiwum Niezależnej Gazety...

Czasopisma

Internetowe pismo SKPG...

Czasopisma

Elektroniczna wersja pisma...

BIP

Czasopisma

Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii...

Czasopisma

Miesięcznik Uniwersytetu...

Czasopisma

Wydanie internetowe...

Czasopisma

Kwartalnik Uniwersytetu...