Forum Kół Naukowych Politechniki Gdańskiej

Witryna Forum, którego celem jest reprezentowanie środowiska kół naukowych wobec władz uczelni, wymiana informacjii i zacieśnienie współpracy między poszczególnymi kołami, organizacja...

więcej

Koło Języka i Kultury Hiszpańskiej przy Politechnice Gdańskiej

Witryna Círculo de Lengua y Cultura Hispánicas prezentuje po polsku i hiszpańsku organizowane spotkania miłośników tego ostatniego języka, fotoreportaż z wyjazdu do Ameryki...

więcej

Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AMG

Strona koła studentów gdańskiej Akademii Medycznej przedstawia władze Koła, informacje o terminach i tematyce spotkań, listę członków i kierownictwo; linki...

więcej

SPACJA - Koło Naukowe przy Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Strona prezentuje władze i skład osobowy Koła, odsyłacze do stron osobistych jego członków (dzielących upodobanie do muzyki Pink...

więcej

Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ

Strona prezentuje aktualności z życia Koła, jego krótką historię, realizowane projekty, informacje dla studentów specjalizujących się w fizyce...

więcej

Kolo Naukowe Studentów Socjologii UJ w Krakowie

Strona prezentuje działalność Koła - projekcje filmów, konferencje (np. Kobieta a Unia Europejska), ponadto statut Koła oraz wydanie elektroniczne Gazetki KNSS zawierające bałamutne teksty o rozrywkowym...

więcej

Koło Studentów Informatyki UJ

Strona zawiera listę członków oraz statut Koła skupiającego studentów zainteresowanych informatyką, linki o tematyce bliskiej sercu informatyka, ponadto archiwum ftp (zawierające także pliki muzyczne...

więcej

Koło Naukowe Informatyki BUG przy AE w Krakowie

Strona przedstawia kierownictwo i skład Koła, jego długą historię, materiały dydaktyczne dla studentów (on-line oraz do skopiowania); dostępny on-line słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski, forum dyskusyjne (Hyde...

więcej

Koło Przyrodników przy UJ w Krakowie

Witryna przedstawia statut Koła i opisy wypraw przyrodniczych na różne kontynenty, ponadto skład Zarządu i osobę...

więcej

Studenckie Towarzystwo Naukowe przy AGH w Krakowie

Witryna prezentuje historię, aktualności i statut Towarzystwa, jego władze, organizowane wyjazdowe seminaria...

więcej

Wagabunda - Turystyczne Koło Naukowe studentów AE w Krakowie

Strona przedstawia władze, statut oraz członków Koła, przedmiot jego zainteresowań naukowych (gospodarka turystyczna) oraz rozrywkowych (wyjazdy i wyprawy turystyczne), dział...

więcej

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - Oddział w Lublinie

Prezentacja działalności i składu osobowego lubelskiego oddziału Towarzystwa. Na stronie problematyka badań (polityka, media, nauki społeczne, rozwój Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego

Strona prezentuje przedmiot zainteresowania Koła (pieniądz, polityka monetarna, e-banking, e-commerce, plastikowy pieniądz"), organizowane w związku z tym konferencje i seminaria, projekty związane z konsultingiem i zarządzaniem...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Bankowości przy AE w Poznaniu

Witryna przedstawia organizowany corocznie przez SKNB Miesiąc Bankowości (przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego Marketingu) - spotkania, dyskusje,...

więcej

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne na UŚ

Strona Towarzystwa, którego celem jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa; prezentacja członków sosnowieckiego oddziału, działalności Sekcji...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu

Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy...

więcej

CAMAC - Koło Naukowe PW

Strona Koła Naukowego Fizyków Komputerowych zajmującego się tematyką zastosowania komputerów w fizyce, m.in. sterowaniem pomiarami i eksperymentami fizycznymi w fizyce jądrowej oraz...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Kultury Japońskiej SGH

Strona Koła Naukowego przedstawia jego historię, bieżącą działalność i osiągnięcia: badanie funkcjonowania na rynku polskim spółek z udziałem japońskim, udział w Dniach Kultury i...

więcej

Studenckie Koło Informatyki przy SGH w Warszawie

Strona przedstawia zarząd i listę członków Koła, wcześniejszą i bieżącą działalność, relacje z wykładów, prezentacji i kursów organizowanych dla studentów uczelni warszawskich w celu pogłębienia wiedzy...

więcej

Studenckie Koło Astronautyczne przy Politechnice Warszawskiej

Przedstawienie zarządu i historii Koła, kalendarium wydarzeń klubowych; ponadto przybliżenie tematyki nieważkości i lotów parabolicznych, opisy badań płomieni i spalania w warunkach nieważkości i...

więcej

HEP - Warsaw High Energy Physics Group

Anglojęzyczna strona przedstawiająca Warszawską Grupę Fizyki Wysokiej Energii przy Uniwersytecie Warszawskim - konferencje, warsztaty, seminaria, eksperymenty, omówienia badań...

więcej

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Hossa Procapital przy AE we Wrocławiu

Strona prezentuje władze, regulamin i członków Koła "Hossa - Procapital", działalność - spotkania związane z analizą fundamentalną i techniczną, konkurs "Nos Inwestora" polegający na...

więcej

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich PW

Strona organizacji zajmującej się propagowaniem turystyki aktywnej; organizowane są wyjazdy, kursy przewodników, rajdy, akcja "Lato", ogłoszenia, imprezy; ponadto dorobek wydawniczy i baza internetowych rozkładów jazdy PKP i PKS...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii “Barbaricum” przy UW

Strona Koła Naukowego przy Uniwesytecie Warszawskim - opiekun, członkowie, konferencje, wykopaliska, obiekt zainteresowań - Barbarzyńcy Europy...

więcej

Arkada - Koło Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Witryna Koła zajmującego się tematyką architektury i budownictwa; działalność - wystawy, inwentaryzacje...

więcej

Nowo dodane strony

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona Koła zawiera jego...

Uczelnie pedagogiczne

Informacje o Katedrze...

Koła naukowe

Strona koła socjologicznego...

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona zawiera informacje i...

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe...