Wagabunda - Turystyczne Koło Naukowe studentów AE w Krakowie

Strona przedstawia władze, statut oraz członków Koła, przedmiot jego zainteresowań naukowych (gospodarka turystyczna) oraz rozrywkowych (wyjazdy i wyprawy turystyczne), dział...

więcej

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Witryna prezentuje aktualności z życia uczelni, jej historię i władze, przewodnik po budynkach AE, strukturę (Wydział Ekonomii, Zarządzania, Towaroznawstwa, jednostki pozawydziałowe,...

więcej

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Prezentacja uczelni prowadzącej podyplomowe studia międzynarodowe na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej; strona przedstawia działalność wydawniczą, organizowane seminaria i...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie

kategorie:
NZSAE w Krakowie

Witryna Zrzeszenia stawiającego sobie za cel wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie; zawiera...

więcej

Cracow University of Economics

Oferta Akademii Ekonomicznej dotycząca studiów dla obcokrajowców w języku angielskim, zawiera informacje o uczelni, zasadach przyjęć i przebiegu studiów oraz o mieście...

więcej

Koło Naukowe Gospodarki Publicznej i Finansów

strona koła naukowego studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie, a na niej informacje o działalności koła, projektach, Biurze Przedsiębiorczości Akademickiej, konferencji na temat...

więcej

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Oficjalna strona KZM Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące władz i struktury katedry, specjalnosci, rozkładu zajęć, organizowanych studiów podyplomowych oraz...

więcej

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie

SPZ należy do organizacyjnie i finansowo wydzielonych jednostek Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Szkoła prowadzi i organizuje działalność dydaktyczną, badawczą i doradczą, obejmującą...

więcej

Koło Naukowe Rewizji Finansowej "Audyt"

Koło działa przy Katedrze Rachunkowości Finasowej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, skupiając ludzi stawiających sobie za cel pogłębianie wiedzy z zakresu sprawozdawczości i kontroli...

więcej

Przedsiębiorczość i Innowacje

Strona Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie - informacje, forum, ustawy i kilka programików do...

więcej

Nowo dodane strony

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Koło działa przy Katedrze...

AE w Krakowie

Oficjalna strona KZM Akademii...

AE w Krakowie

strona koła naukowego...

Nauki ekonomiczne

Oferta Akademii Ekonomicznej...

Nauki ekonomiczne

Witryna prezentuje...

Koła naukowe

Strona przedstawia władze,...