Katedra Geomorfologii UŚ

kategorie:
Geologia Geologia

Strona zawiera aktualności, przedstawia pracowników Katedry i prowadzone zajęcia studialne (geomorfologia, kartografia, fotointerpretacja, zjawiska krasowe, glacjologia i...

więcej

Katedra Geologii Podstawowej UŚ

kategorie:
Geologia Geologia

Przedstawienie kierownictwa, personelu i struktury Katedry (Zakład Geologii Ogólnej, Zakład Kartografii Geologicznej, Zakład Sedymentologii), prowadzoną działalność naukową (palinologia,...

więcej

Katedra Geologii Stosowanej UŚ

kategorie:
Geologia Geologia

Prezentacja pracowników Katedry, jej struktury organizacyjnej (Zakład Geologii Złóż, Zakład Fizyki Ziemi, Zakład Geofizyki Stosowanej), programów studiów geologii stacjonarnej i...

więcej

Katedra Geotechniki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Strona prezentuje kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry oraz problematykę badawczą (mechanika gruntów, urabianie gruntów, zjawiska mrozowe w gruntach i geotechnika termiczna, inżynieria środowiska, projektowanie wysypisk odpadów)...

więcej

Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH w Krakowie

kategorie:
Geologia Geologia

Strona przedstawia historię Zakładu, problematykę badawczą (geologia ogólna, sedymentologia, stratygrafia, ochrona środowiska, geologia Karpat i Przedgórza, wdrażanie metod matematycznych i...

więcej

Zakład Geomorfologii UAM w Poznaniu

kategorie:
Geologia Geologia

Przedstawienie problematyki badań środowisk glacjalnych, peryglacjalnych, fluwialnych, eolicznych, jak równiez prowadzonych prac z zakresu stratygrafii vistulianu i geomorfologii...

więcej

Instytut Geologii UAM w Poznaniu

Strona przedstawia pracowników Instytutu, aktualności i komunikaty, problematykę badawczą poszczególnych...

więcej

Main Site

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znajdziesz tutaj ogólne informacje o wydziale, działalności naukowo - badawczej oraz regulamin przyjęć na...

więcej

Satelitarna Interferometria Radarowa

Strona o badaniach środowiska za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej, prowadzonych przez Katedrę Geologii Podstawowej Uniwersytetu Śląskiego. Możesz tu znaleźć najnowsze...

więcej

Nowo dodane strony

Geologia

Strona o badaniach...

Geologia

Wydział Geologii...

Geologia

Strona przedstawia...

Geologia

Strona zawiera aktualności,...

Geologia

Przedstawienie problematyki...

Geologia

Strona przedstawia historię...

Geologia

Przedstawienie kierownictwa,...

Geologia

Prezentacja pracowników...