Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

kategorie:
Nauki ścisłe

Strona zawiera informacje o organizacji studiów magisterskich i inżynierskich oraz doktoranckich na kierunkach Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka; informacje o pracownikach oraz realizowanych przez poszczególne katedry...

więcej

Zakład Maszyn Włókienniczych PŁ

kategorie:
Nauki ścisłe

Strona przybliża sylwetki pracowników Zakładu, działalność dydaktyczną i...

więcej

Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgoszczy

Witryna poświęcona działalności Wydziału - kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych w Instytucie Telekomunikacji i Instytucie Elektrotechniki, omawia kursy...

więcej

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż AR we Wrocławiu

Witryna prezentuje personel Katedry, jej działalność badawczą (ocena materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta, badania nad jakością ziarna zbóż w zależności od warunków środowiska,...

więcej

CYFRONET - Akademickie Centrum Cyfrowe AGH w Krakowie

kategorie:
Nauki ścisłe

Prezentacja działalności Centrum - usługi internetowe, obliczeniowe, seminaria i konferencje dotyczące informatyki i komputeryzacji; ponadto bazy informacyjne o AGH i...

więcej

Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn PŁ

kategorie:
Nauki ścisłe

Prezentacja działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu podstaw budowy maszyn, prac projektowych, pracowników i ich...

więcej

Akademia Techniczno - Rolnicza im. Śniadeckich w Bydgoszczy

Strona zawiera głównie odnośniki do stron poszczególnych wydziałów, do Elektronicznego Czasopisma Polskich Uczelni...

więcej

Akademia Rolnicza w Krakowie - Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa

Strona zawiera informacje ogólne, przedstawienia katedr, ich składy osobowe i kierunki badań, wewnętrzną książkę telefoniczną, linki do uczelni rolniczych w Polsce i na...

więcej

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

Strona zawiera informacje o Wydziale, rekrutacji na studia dzienne i zaoczne, działalności i składach osobowych poszczególnych katedr, dorobku naukowym...

więcej

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa AR we Wrocławiu

Strona omawia historię, wyposażenie, strukturę i kadrę naukowo - dydaktyczną Katedry, działalność badawczą (właściwości skrobi ziemniaczanej, modyfikowanie skrobi do celów...

więcej

Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej

Przedstawienie kierownictwa i struktury Instytutu oraz prowadzonych specjalności studiów - Modelowanie i monitoring maszyn (na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn), Systemy i urządzenia transportowe (na kierunku Transport)...

więcej

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Witryna niepaństwowej szkoły wyższej - historia, zasady naboru studentów na wydziały: Informatyka, Administracja, Pedagogika, Politologia, Zarządzanie na studia stacjonarne, zaoczne, wieczorowe; zaplecze...

więcej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Witryna uczelni kształcącej w systemie wyższych studiów zawodowych, magisterskich i studiów podyplomowych na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria; ponadto studia licencjackie...

więcej

Wydział Elektryczny

Strona przedstawia informacje o strukturze organizacyjnej wydziału (Katedry: Podstaw Elektrotechniki, Elektrotechniki Ogólnej, Elektrotechnologii i Elektrotermii, Elektroniki, Automatyki i...

więcej

Forum Kół Naukowych Politechniki Gdańskiej

Witryna Forum, którego celem jest reprezentowanie środowiska kół naukowych wobec władz uczelni, wymiana informacjii i zacieśnienie współpracy między poszczególnymi kołami, organizacja...

więcej

Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

Prezentacja kierownictwa Zakładu, ogłoszenia, informacje dla studentów i absolwentów, działalność kół naukowych, omówienia medycznych programów...

więcej

Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych SGGW

Strona prezentuje skład Katedry, strukturę (Zakłady Mechanizacji Ogrodnictwa oraz Podstaw Nauk Technicznych), działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą (inżynieria produkcji ogrodniczej, suszarnictwo produktów...

więcej

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej

Strona przedstawia władze Wydzialu, ofertę studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w specjalnościach: technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, samochody i ciągniki,...

więcej

Katedra Systemów Sterowania Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie

kategorie:
Nauki ścisłe

Witryna omawia obszar badawczy Katedry, jej kadrę, jej historię i aktualności, poszczególne specjalności (automatyka, robotyka), przykładowe pytania egzaminacyjne, prowadzone seminaria i konferencje, placówki...

więcej

Katedra Telekomunikacji AGH

Strona przedstawia Katedrę, jej pracowników, organizowane konferencje, tematykę badań, publikacje i wydawnictwa, warunki i tematykę...

więcej

Department of Theoretical Metallurgy and Metallurgical Engineering

kategorie:
Nauki ścisłe

Dwujęzyczna (angielski +polski) strona przedstawia działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych, regulamin studiów inżynierskich,...

więcej

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż AR we Wrocławiu

Prezentacja pracowników oraz działalności badawczej Katedry (związki fenolowe, technologie otrzymywania soków owocowych zasobnych w bioflawonoidy, technologie czipsów z owoców i warzyw,...

więcej

Instytut Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej PK

Informacje o Instytucie znanym również jako L - 5, jego strukturze: Katedra Komputerowej Mechaniki Konstrukcji (L-51), Zaklad Metod Obliczeniowych (L-52), Sekcja Administracyjno-Techniczna...

więcej

Pracownia Ochrony Środowiska

Witryna pracowni prowadzącej prace w dziedzinie metrologii pol elektromagnetycznych ze szczegolnym uwzglednieniem wytwarzania i pomiarow pol wzorcowych oraz sprzetu pomiarowego PEM; opracowane mierniki, sondy i...

więcej

Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

Strona przedstawia przebieg i wnioski z Konferencji Naukowo-Technicznej: "Współczesne Metody Konstrukcji i Technologii Elementów Uzębionych" w roku...

więcej

Nowo dodane strony

Politechnika Wrocławska

Tutaj zapoznasz się z...

Nauki ścisłe

Akademia Podlaska została...

Politechnika Gdańska

Witryna zawiera podstawowe...

Szkoły

Strona przedstawia władze...

PAN

Witryna opisująca strukturę...

Szkoły

Strona przedstawia władze i...

Szkoły

Na serwerze uczelni...

Uczelnie wojskowe

Strona jednej z największych...