Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej

Witryna w dużej części anglojęzyczna, prezentuje informacje o władzach i strukturze Wydziału, doktoratach, habilitacjach i profesurach Wydziału, pracownikach poszczególnych...

więcej

Zakład Chemii Teoretycznej UŚ

Prezentacja personelu Zakładu, prowadzonych zajęć z przedmiotów Chemia kwantowa oraz Zastosowanie informatyki w chemii na studiach dziennych i zaocznych, galeria zdjęć...

więcej

Wydział Chemii UMCS w Lublinie

Mieszana polsko-angielska prezentacja historii i struktury Wydziału, problematyki badań poszczególnych zakładów i pracowni, oferty studiów (kierunki: Chemia, Chemia z Fizyką, Ochrona Środowiska), relacje z...

więcej

Zakład Chemii i Technologii Organicznej PW w Płocku

Prezentacja kadry, kierunków badań (badania właściwości przeciwzużyciowych i przeciwtarciowch dodatków tribologicznych do paliw i olejów, badania mechanizmów działania dodatków...

więcej

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Przedstawienie kadry naukowej i dydaktycznej oraz struktury Wydziału (Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej), przebiegu studiów dziennych i...

więcej

Katedra Technologii Chemicznej

Przedstwienie składu osobowego, historii i struktury Katedry (Pracownia Podstawowej Technologii Chemicznej Nieorganicznej, Pracownia Podstawowej Technologii Chemicznej Organicznej, Pracownia...

więcej

Katedra Chemii AR we Wrocławiu

Prezentacja kadry naukowo - dydaktycznej Katedry, działalności dydaktycznej (z zakresu chemii nieorganicznej, chemii organicznej, biochemii i analizy żywności) i badawczej z zakresu chemii...

więcej

Koło Naukowe Studentów Chemii ALLIN

kategorie:
ChemiaChemia

Informacje o kole, organizowanych spotkaniach. Poza tym na stronie galeria i trochę...

więcej

Katedra Technologii Chemicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Informacje o pracowniach katedry, pracach i projektach badawczych, patentach, publikacjach, historii katedry,...

więcej

Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej

Informacje o wydziale, rekrutacji, katedrach, seminariach i...

więcej

Instytut Adeviq - S.P.I.N.

Strona Samodzielnego Przemysłowego Instytutu Naukowego, zawiera informacje o zarządzie i uchwały...

więcej

Klub Matematyki MATRIX

Na stronie znajdziesz ciekawostki matematyczne oraz odnośnik do projektu poszukiwania liczb...

więcej

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej

Informacje o instytucie, pracownikach i prowadzonych badaniach (strona w j....

więcej

Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej

Informacje o instytucie, pracownikach i prowadzonych badaniach (strona w j....

więcej

Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Krakowskiej

Informacje o instytucie, pracownikach i prowadzonych badaniach (strona w j....

więcej

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Na stronie znajdziesz informacje o wydziale, nauce, studiach i dydaktyce, konferencjach i serwisach...

więcej

Wydział Chemii Adeviq - S.P.I.N.

Kierunki działań, badania naukowe, wydawnictwa naukowe, struktura...

więcej

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

kategorie:
ChemiaChemia Chemia

Informacje o kole, jego działalności, regulaminie, zasadach przyjmowania nowych członków. Na stronie możesz również znaleźć...

więcej

Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego

kategorie:
ChemiaChemia Chemia

Informacje o kole, jego działalności, forum Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sympozjach. Po zapoznaniu się z informacjami możesz przejść do działu humor...

więcej

Akademickie Stowarzyszenie studentów Chemii

kategorie:
ChemiaChemia

Informacje o kołach naukowych związanych z chemią i ogólnopolskich szkołach...

więcej

LISTA DYSKUSYJNA ¦LCJ

Lista dyskusyjna Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Lista...

więcej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Strona przedstawia profil naukowy i skład personalny Wydziału, jego strukturę (Katedra Fizykochemii Ciała Stałego, Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii Analitycznej, Katedra Ceramiki...

więcej

Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej

Angielskojęzyczna prezentacja historii i władz Wydziału, przebiegu i tematyki studiów zakresu biotechnologii i technologii chemicznej; zasady naboru studentów, publikacje i tematyka badań...

więcej

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja hstorii i władz Wydziału, aktualności, pracowników naukowych, informacji dla studentów działalności badawczej poszczególnych laboratoriów i pracowni naukowych (chemia organiczna,...

więcej

Nowo dodane strony

Chemia

Strona Katedry Chemii...

Placówki, instytuty itp.

Na stronie znajdziesz...

Placówki, instytuty itp.

Anglojęzyczna strona...

Chemia

Prezentacja władz i historii...

Ośrodki akademickie

Serwis wydziału, z którego...

Ośrodki akademickie

Prezentacja hstorii i władz...

Ośrodki akademickie

Angielskojęzyczna...

Materiałoznawstwo

Strona przedstawia profil...