Informator dla kandydatów na AGH w Krakowie

Strona zawiera ogólne informacje o uczelni, jej ofercie studiów, kryteriach kwalifikacji, zasadach składania egzaminu maturalnego połączonego ze wstępnym na uczelnię, ranking wyższych szkół technicznych w...

więcej

Pismo Politechniki Gdańskiej

Archiwum zawierające dawne, nowsze i najnowszy numer Pisma poświęconego omówieniom aktualnych wydarzeń z życia uczelni, na temat nauki w Polsce, kultury, społeczeństwa i innych...

więcej

Forum Kół Naukowych Politechniki Gdańskiej

Witryna Forum, którego celem jest reprezentowanie środowiska kół naukowych wobec władz uczelni, wymiana informacjii i zacieśnienie współpracy między poszczególnymi kołami, organizacja...

więcej

Koło Języka i Kultury Hiszpańskiej przy Politechnice Gdańskiej

Witryna Círculo de Lengua y Cultura Hispánicas prezentuje po polsku i hiszpańsku organizowane spotkania miłośników tego ostatniego języka, fotoreportaż z wyjazdu do Ameryki...

więcej

SPACJA - Koło Naukowe przy Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Strona prezentuje władze i skład osobowy Koła, odsyłacze do stron osobistych jego członków (dzielących upodobanie do muzyki Pink...

więcej

Katedra Geotechniki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Strona prezentuje kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry oraz problematykę badawczą (mechanika gruntów, urabianie gruntów, zjawiska mrozowe w gruntach i geotechnika termiczna, inżynieria środowiska, projektowanie wysypisk odpadów)...

więcej

Żak - gazeta studencka

Internetowe czasopismo poruszające trudne oraz rozrywkowe tematy związane z życiem studenta - studia, rozrywka, sport, kultura i...

więcej

Serwer Studencki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Strona ogranicza się do poinformowania o tym, że jest witryną studentów Wydziału Architektury Politechniki...

więcej

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Witryna omawia strukturę Wydziału, działalność kół naukowych, rodzaje studiów (magisterskie, inżynierskie, podyplomowe, zaoczne), zasady badań naukowych, działalność studencką i bieżące...

więcej

Studenckie Towarzystwo Naukowe przy AGH w Krakowie

Witryna prezentuje historię, aktualności i statut Towarzystwa, jego władze, organizowane wyjazdowe seminaria...

więcej

Studenckie Koło Astronautyczne przy Politechnice Warszawskiej

Przedstawienie zarządu i historii Koła, kalendarium wydarzeń klubowych; ponadto przybliżenie tematyki nieważkości i lotów parabolicznych, opisy badań płomieni i spalania w warunkach nieważkości i...

więcej

Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa Politechniki Koszlialińskiej

Witryna przedstawia skład osobowy i osiągnięcia naukowe Zakładu, działalność dydaktyczną oraz badawczą w zakresie prawnych, ekonomicznych i technologicznych aspektów...

więcej

Wydział Orgnizacji i Zarządzania PŁ

Witryna zawiera ogólne informacje o Wydziale, jego strukturze (Instytut Zarządzania, Katedra Ekonomii i Marktingu, Katedra Nauk Humanistycznych, Filia w Bielsku), rekrutacji na kierunki...

więcej

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej

Przedstawienie Studium obsługującego wszystkie wydziały uczelni w zakresie naucznia języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski - wykładowcy, podręczniki oraz zasady nauczania języków na...

więcej

Studium Języków Obcych AGH w Krakowie

Prezentacja struktury Studium oraz personelu poszczególnych zespołów językowych (język angielski, niemiecki, rosyjski, romańskie), rozkłady zajęć i wymagania na poszczególnych poziomach,...

więcej

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej

Strona przedstawia władze Wydzialu, ofertę studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w specjalnościach: technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, samochody i ciągniki,...

więcej

Katedra Telekomunikacji AGH

Strona przedstawia Katedrę, jej pracowników, organizowane konferencje, tematykę badań, publikacje i wydawnictwa, warunki i tematykę...

więcej

Katedra Automatyzacji Politechniki Lubelskiej

Strona prezentuje pracowników Katedry, ich publikacje naukowe, rozkład zajęć, materiały do ćwiczeń dla...

więcej

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Strona prezentująca historię i strukturę Wydziału (Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery), organizowane konferencje, działające laboratoria,...

więcej

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

Strona zawiera informacje o Wydziale, rekrutacji na studia dzienne i zaoczne, działalności i składach osobowych poszczególnych katedr, dorobku naukowym...

więcej

Instytut Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej PK

Informacje o Instytucie znanym również jako L - 5, jego strukturze: Katedra Komputerowej Mechaniki Konstrukcji (L-51), Zaklad Metod Obliczeniowych (L-52), Sekcja Administracyjno-Techniczna...

więcej

Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej

Przedstawienie kierownictwa i struktury Instytutu oraz prowadzonych specjalności studiów - Modelowanie i monitoring maszyn (na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn), Systemy i urządzenia transportowe (na kierunku Transport)...

więcej

Wydział Elektryczny

Strona przedstawia informacje o strukturze organizacyjnej wydziału (Katedry: Podstaw Elektrotechniki, Elektrotechniki Ogólnej, Elektrotechnologii i Elektrotermii, Elektroniki, Automatyki i...

więcej

Arkada - Koło Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Witryna Koła zajmującego się tematyką architektury i budownictwa; działalność - wystawy, inwentaryzacje...

więcej

Nowo dodane strony