Informator dla kandydatów na AGH w Krakowie

Strona zawiera ogólne informacje o uczelni, jej ofercie studiów, kryteriach kwalifikacji, zasadach składania egzaminu maturalnego połączonego ze wstępnym na uczelnię, ranking wyższych szkół technicznych w...

więcej

Studenckie Towarzystwo Naukowe przy AGH w Krakowie

Witryna prezentuje historię, aktualności i statut Towarzystwa, jego władze, organizowane wyjazdowe seminaria...

więcej

Studium Języków Obcych AGH w Krakowie

Prezentacja struktury Studium oraz personelu poszczególnych zespołów językowych (język angielski, niemiecki, rosyjski, romańskie), rozkłady zajęć i wymagania na poszczególnych poziomach,...

więcej

Katedra Telekomunikacji AGH

Strona przedstawia Katedrę, jej pracowników, organizowane konferencje, tematykę badań, publikacje i wydawnictwa, warunki i tematykę...

więcej

Katedra Informatyki AGH w Krakowie

Witryna przedstawia informacje ogólne o Katedrze, program studiów w specjalności Sieci Komputerowe, informacje dla studentów, przedstawienie pracowników, obszarów działalności naukowo - badawczej, ponadto aktualności i...

więcej

Centrum Karier AGH w Krakowie

Prezentacja niekomercyjnej działalności Centrum w zakresie przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy (szkolenia, warsztaty, doradztwo) oraz pośredniczącego między pracodawcami a studentami (targi pracy, bank ofert...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH w Krakowie

Strona zawiera statut i regulamin oraz skład Komisji Uczelnianej i Rewizyjnej Zrzeszenia przy krakowskiej uczelni; opisuje działalność w zakresie obrony interesów Studenckich oraz realizacji ich...

więcej

Kapitol - Dom Studencki nr 14 AGH w Krakowie

Strona prezentuje akademik i jego mieszkańców, funkcjonowanie internetu, serwer ftp, serwis informacyjny dla graczy w Quake'a, prowadzone grupy...

więcej

Strumyk - Dom Studencki nr 5 AGH w Krakowie

Witryna DS przedstawia jego sieć komputerową, aktualne wydarzenia, mieszkańców (i nieliczne mieszkanki), ankietę dla nich, skład Rady Mieszkańców, telefony do akademików, strony prywatne i adresy internetowe...

więcej

Olimp - Dom Studencki nr 1 AGH w Krakowie

Strona Domu Studenckiego przedstawia jego lokalizację i mieszkańców, lokalną sieć komputerową, linki do akademików, strony domowe...

więcej

Filutek - Dom Studencki nr 4 AGH w Krakowie

Prezentacja historii i aktualnego funkcjonowania wewnętrznej sieci komputerowej oraz łącza internetowego akademika, adres, linki, parametry...

więcej

Promyk - Dom Studencki nr 12 AGH w Krakowie

Strona przedstawia mieszkańców akademika, wewnętrzną sieć, rozkłady jazdy autobusów, topografię okolic budynku, galerię zdjęć, zawiera link do specjalnej strony studentów grywających w...

więcej

Kwestura AGH w Krakowie

Strona jednostki organizacyjnej AGH zajmującej się finansową stroną działalności...

więcej

Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie

Ośrodek jest rodzajem agencji kojarzącej poszukujących wiedzy z pracownikami AGH, którzy mogą ją przekazywać i następnie pomagającej obu stronom w procesie nauczania; strona przedstawia...

więcej

Dział Obsługi Badań Naukowych

Strona ośrodka zajmującego się kwestiami organizacyjnymi i finansowymi w zakresie wynalazczości, wdrożeń i importu aparatury naukowej na potrzeby badań naukowych...

więcej

Uczelniane Centrum Informatyki AGH

Strona Uczelnianego Centrum Informatyki, które zarządza Uczelnianą Siecią Komputerową i jej centralnymi serwerami oraz administruje centralnym serwerem systemu bibliotecznego Biblioteki...

więcej

Nagrody i wyróżnienia studentów AGH

kategorie:
Inne AGH w Krakowie

Prezentacja laureatów różnych nagród i wyróżnień - Dyplom Rektora, Odznaka St. Staszica, Poliglota, trofea sportowe, wyróżnienia fotograficzne; ponadto zasady i tryb przyznawania nagród i...

więcej

Laboratorium Multimedialne MOPS AGH w Krakowie

Strona zawiera teksty poświęcone systemowi Linux, użyciu dźwięku na stronach www (przykłady), ponadto dział pod tytułem "Aktualna zajętość stanowisk w salach laboratoryjnych" dla poszukujących wolnych...

więcej

Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie

Informacje o wydziale, prowadzonych studiach, władzach, administracji, publikacjach. Dane o katedrach i zakładach...

więcej

Acta Universitatis Iagiellonicae

Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Universitatis Iagellonicae zaprzestały się ukazywać w roku akademickim 1999/2000. Dostępne są pełne wydania wszystkich numerów...

więcej

BIP

Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii...

więcej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Strona przedstawia profil naukowy i skład personalny Wydziału, jego strukturę (Katedra Fizykochemii Ciała Stałego, Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii Analitycznej, Katedra Ceramiki...

więcej

Konferencja "Bliźnięta"

II Szczecińska Konferencja Naukowa "Bliźnięta" odbyła się w dniach 13-14 sierpnia 1999; cel - wszechstronne przedstawienie poznawczej roli badań bliźniąt oraz umożliwienie kontaktów...

więcej

Akdemia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Na serwerze uczelni informacje statystyczne, sprawy studenckie, serwisy sieciowe, strony www i wiele innych dotyczących szkoły jak i życia miasta. W serwisie dostępne biuletyny, wydawnictwa...

więcej

Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

Oficjalna strona Wydziału Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na stronie zamieszczono informacje na temat struktury wydziału, jego pracowników, działalności naukowej,...

więcej

Nowo dodane strony

AGH w Krakowie

Strona prezentuje Wydział...

AGH w Krakowie

Witryna prezentuje WFiTJ na...

AGH w Krakowie

Oficjalna strona Wydziału...

Szkoły

Na serwerze uczelni...

Wydarzenia naukowe

II Szczecińska Konferencja...

Materiałoznawstwo

Strona przedstawia profil...

BIP

Czasopisma

Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii...

Czasopisma

Miesięcznik Uniwersytetu...