Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa Politechniki Koszlialińskiej

Witryna przedstawia skład osobowy i osiągnięcia naukowe Zakładu, działalność dydaktyczną oraz badawczą w zakresie prawnych, ekonomicznych i technologicznych aspektów...

więcej

Instytut Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej

Strona prezentuje strukturę i kadrę Instytutu, kierunki działalności badawczej (teoria sterowania i jej zastosowania, identyfikacja i modelowanie procesów, komputerowa symulacja procesów,...

więcej

Politechnika Szczecińska

Witryna przedstawia historię i władze uczelni, strukturę Wydziałów, zasady rekrutacji studentów, kierunki i przebieg studiów, działalność organizacji studenckich, lokalne informacje,...

więcej

Instytut Polimerów

Instytu podlega Politechnicze Szczecińskiej. Na stronie znajdziesz opis trzech zakładów wchodzących w skład instytutu, głównych kierunków badań, listę publikacji, patentów i aparatury....

więcej

Nowo dodane strony

Instytuty

Instytu podlega Politechnicze...

Politechnika Szczecińska

Witryna przedstawia historię...

Nauki ścisłe

Strona prezentuje strukturę...