Studenckie Koło Astronautyczne przy Politechnice Warszawskiej

Przedstawienie zarządu i historii Koła, kalendarium wydarzeń klubowych; ponadto przybliżenie tematyki nieważkości i lotów parabolicznych, opisy badań płomieni i spalania w warunkach nieważkości i...

więcej

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW

Instytut w ramach Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej posiada trzy Zakłady: Elektroniki Przemysłowej, Napędu Elektrycznego oraz Sterowania, ponadto Ośrodek Promocji Badań z zakresu...

więcej

Wydział Elektryczny PW

Przedstawienie historii, władz i struktury Wydziału; strony studentów, anegdoty o profesorach,...

więcej

Wydział Inżynierii Lądowej PW

Prezentacja władz i struktury Wydziału (Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Instytut Dróg i Mostów, Instytut Technologii i Organizacji Prodkcji...

więcej

Wydział Inżynierii Produkcjii PW

Strona zawiera aktualności, przedstawienie władz i stuktury Wydziału (Instytut Mechaniki i Konstrukcji, Instytut Technologii Materiałowych, Instytut Technologii Maszyn, Instytut Organizacji...

więcej

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

Strona przedstawia aktualności, pracowników, struktury Wydziału (Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Instytut Pojazdów, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich), działalność Klubu Absolwenta,...

więcej

Wydział Transportu PW

Strona zawiera aktualności oraz linki o tematyce transportowej, bazę poczty internetowej pracowników i...

więcej

Instytut Systemów Inżynierii Środowiska PW

Witryna Instytutu prezentuje jego interdyscyplinarną działalność związaną z naukami o środowisku przyrodniczym, wpływie działalności człowieka i racjonalnych zasadach kształtowania zmian...

więcej

Instytut Techniki Cieplnej PW

Strona należy do Instytutu Techniki Cieplnej należącego do Politechniki Warszawskiej. Przedstawia działalność poszczególnych zakładów (Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Termodynamiki,...

więcej

Instytut Radioelektroniki PW

Prezentacja składu osobowego i problematyki dydaktycznej i badawczej Instytutu (radiokomunikacja, telewizja, elektroakustyka, inżynieria biomedyczna, elktronika jądrowa, metrologia i systemy pomiarowe), działalności Studium Podyplomowego...

więcej

Instytut Telekomunikacji PW

Strona Instytutu prowadzącego projekty i wykłady z zakresu: systemów komunikacji kablowej, światłowodowej i radiowej, sieci telekomunikacyjnych, przetwarzania obrazu i mowy oraz technik...

więcej

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego PW

Anglojęzyczna witryna na temat działalności Instytutu - publikacje, raporty, prywatne strony pracowników i...

więcej

Instytut Informatyki PW

Strona zawiera przedstawienie dyrekcji, działalności poszczególnych zakładów (Grafiki Komputerowej, Systemów Informacyjnych, Oprogramowania i Architektury Komputerów), pracowników, tematyki badań, aktualnych wydarzeń, publikacji,...

więcej

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Prezentacja władz, pracowników, struktury Wydziału, przebieg studiów (także doktoranckich), organizowanych...

więcej

Studencki Klub Krótkofalowców przy Politechnice Warszawskiej

Strona przedstawia zarząd i listę członków Klubu, działalność sportową oraz informacje interesujące zapewne...

więcej

Mikrus - Dom Akademicki Politechniki Warszawskiej

Witryna zawiera ogłoszenia, instrukcje zamieszczania stron domowych studentów w sieci, linki do stron studenckich, indeks numerów...

więcej

Żaczek - Dom Studencki Politechniki Warszawskiej

Witryna zawiera instrukcje, jak trafić do akademika, przedstawia jego kierownictwo, zasoby (sauna, siłownia, kawiarnia, biblioteka, sala TV, sala komputerowa, solarium, sala taneczna, sklepik), ofertę hotelową ...

więcej

Biuletyn Informacyjny Politechniki Warszawskiej

W miesięczniku znajdziesz aktualne informacje z życia Politechniki, itp....

więcej

Biuletyn ISIŚ

Wydanie internetowe miesięcznika informacyjnego Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki...

więcej

Lista dyskusyjna WT-L

Lista dyskusyjna pracowników i studentów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Na stronie dostępne również...

więcej

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Witryna przedstawia aktualności, pracowników i strukturę Wydziału, informacje dla pracowników, studentów, absolwentów oraz kandydatów na studia, informacje Rady Wydziału, zakres badań...

więcej

Wydział Fizyki Politechnika Warszawska

Prezentacja władz i historii Wydziału, działalności dydaktycznej i naukowej (obejmującej fizykę ciała stałego, optykę i optoelektronikę, fizykę jądrową), laboratoriów fizycznych, strukturę i...

więcej

Wydzial Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Mieszana polsko - angielska witryna zawierająca informacje o działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej Wydziału, gronie profesorskim, konferencjach,...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej

Strona zawiera historię, statut i strukturę organizacyjną Zrzeszenia, aktualne wiadomości, opis działalności w sferze rozrywki, turystyki oraz szeroko pojętych spraw studenckich, informacje o gazetce...

więcej

Nowo dodane strony

Politechnika Warszawska

Muzeum w swoich zbiorach...

Organizacje, kluby turystyczne

Strona najstarszego koła...

Studia przez Internet

Witryna prezentuje ofertę...

Studia podyplomowe

Strona Prezentuję ofertę...

Placówki, instytuty itp.

W zakres działalności...

Szkolnictwo wyższe

Instytut jest częścią...

Prasa studencka

Miesięcznik Politechniki...

Szkoły

Prezentacja historii i...

Szkoły

Strona przedstawia władze i...

Politechnika Warszawska

Zakład przedstawia swoich...