Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Strona prywatnej uczelni kształcącej na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość, informacje o rekrutacji na studia licencjackie i podyplomowe, aktualności , publikacje, sylwetki...

więcej

Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie

Strona prywatnego podmiotu edukacyjnego kształcącego na kierunku Zarządzanie i marketing w specjalnościach: business manager, art manager - impresario, twórca reklamy, manager turystyki,...

więcej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Strona zawiera informacje o studiach na wydziałach Zarządzania, Ekonomii, Towaroznawstwa, informacje na temat rekrutacji i promocji zawodowej; aktualności, historia, władze, przebieg studiów...

więcej

Francuski Instytut Zarządzania

Instytut prowadzący studia menedżerskie w języku polskim - z marketingu, finansów, zarządzania ludźmi i strategii - zakończone Dyplomem typu MBA, witryna zawiera prezentację dostępnych szkoleń, placówki...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Prezentacja niepaństwowej szkoły wyższej - władze, kadra naukowa, przebieg studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: Zarządzanie i marketing, Finanse i bankowość, Stosunki...

więcej

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Witryna mieszana (polski + angielski) przedstawia szkołę prowadzącą międzynarodowe studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania; historia powstania, zasady naboru studentów, programy studiów...

więcej

Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej UŚ

Witryna Centrum działającego przy Instytucie Socjologii UŚ; Centrum oferuje studia podyplomowe (Studium Wiedzy o Regionie, Studium Edukacji Obywatelskiej, Studium Wiedzy o Patologii Społecznej),...

więcej

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Strona wyższej uczelni pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk; zawiera strukturę (Wydział Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Marketingu), informacje o rekrutacji studentów, przebiegu...

więcej

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

Strona prezentuje uczelnię prowadzącą studia na kierunkach Wychowanie Fizyczne i Zdrowie Publiczne, także studia zaoczne i podyplomowe; zasady przyjmowania kandydatów, struktura organizacyjna,...

więcej

Podyplomowe Studium Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich

Celem studium jest rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Studium jest prowdzone na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w...

więcej

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje swoją historię, problematykę badawczą (mechanika, akustyka, technologia laserowa, fale i inne), pracowników, oddziały i laboratoria oraz...

więcej

Wyższa Szkoła Marketingu i Języków Obcych

Strona prezentuje WSMiJO w Katowicach. Znajdziecie informacje o kierunkach studiów, warunkach naboru, egzaminach wstępnych oraz kadry....

więcej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Na stronie znajdziesz informacje o Centrum, kierownictwie uczelni oraz innych placówkach medycznych kształcenia...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Na stronie WSZiF znajdziesz informacje na temat rodzajów prowadzonych studiów, planów i warunków rekrutacji, czesnego oraz szereg innych wiadomości związanych z...

więcej

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Akademia jest wielowydziałową uczelnią dowódczo-sztabową. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są wydziały, prowadzące studia w następujących głównych kierunkach: taktyki i...

więcej

Studia podyplomowe w SGH

Szkoła Główna Handlowa prowadzi jedno- i dwusemestralne pomagisterskie i policencjackie studia podyplomowe o szerokim zakresie specjalizacji w obszarze wiedzy ekonomicznej i zarządzania. Są one...

więcej

Szkoła Bankowa w Sandomierzu

Strona prezentuje instytucję edukacyjną, której głównym celem jest świadczenie usług w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów, głównie w dziedzinie bankowości....

więcej

Elektroniczna BIBlioteka

Witryna prezentuje Elektroniczny Biuletyn Informacjyjny Bibliotekarzy. Znajdziesz tutaj mnóstwo specjalistycznych materiałów dotyczących bibliotekoznawstwa, relacji z konferencji, informacje na...

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Oficjalna strona WSZ w Nowym Sączu. Autorzy prezentują historię powstania uczelni, strukture uczelni, ofertę edukacyjną oraz akademickie...

więcej

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

Strona Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Szkoła ukierunkowana jest szczególnie na zarządzanie zasobami ludzkimi. Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące kierunków studiów, aktualności oraz zasad...

więcej

Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

Oficjalna strona Wydziału Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na stronie zamieszczono informacje na temat struktury wydziału, jego pracowników, działalności naukowej,...

więcej

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej - AGH Kraków

Witryna prezentuje WFiTJ na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na stronie są zamieszczone między innymi: historia powstania wydziału, jego struktura, specjalności, program nauczania oraz...

więcej

Studia Podyplomowe na AGH w Krakowie

Na stronie została zamieszczona tegoroczna oferta studiów podyplomowych organizowanych na Akademii Górniczo- Hutniczej w...

więcej

Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki - AGH Kraków

Oficjalna strona WEAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Możesz zapoznać się z historią powstania wydziału, jego pracownikami, programem nauczania, kierunkami kształcenia,...

więcej

Górnośląska Wyższa Szkoła Przediębiorczości w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości to pierwsza uczelnia niepubliczna pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Umożliwia podjęcie studiów licencjackich - stacjonarnych i...

więcej

Nowo dodane strony

Studia podyplomowe

Forum przeznaczone dla...

Uczelnie niepubliczne

Istniejąca od 1995 roku...

Studia podyplomowe

Akademia WSB Centrum Studiów...

Oświata i edukacja

Jesteśmy uczelnią, która...

Oświata i edukacja

Serdecznie zachęcamy do...

Oświata i edukacja

Serwis iPrace.pl oferuje...

Oświata i edukacja

Policealne Studium...

Oświata i edukacja

Serdecznie zapraszamy...

Oświata i edukacja

Studia podyplomowe...

Szkolnictwo wyższe

Forum ouczelniach.pl to...