Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG

Witryna prezentuje historię oraz bieżącą działalność naukową i dydaktyczną Instytutu (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalności: Handel Morski, Transport Morski z...

więcej

Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności AR w Szczecinie

Witryna opisuje strukturę Wydziału - poszczególne zakłady (Oceanografii, Chorób Ryb, Systematyki Ryb, Mikrobiologii Żywności, Fizjologii Ryb itd.), historię i bieżącą działalność...

więcej

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Strona podaje podstawowe informacje o działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu i poszczególnych zakładów (Biologii i Ekologii Morza,Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego,...

więcej

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Wyłącznie anglojęzyczna strona zawiera ogólne informacje o Wydziale, jego historii, studiach dziennych, zaocznych,...

więcej

Stacja Morska HEL Instytutu Oceanografii UG

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

więcej

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Przedstawienie władz, struktury i historii uczelni, zasady rekrutacji i przebieg studiów na Wydziale Nawigacyjnym (kierunki: Nawigacja i Transport) oraz Mechanicznym (kierunek mechanika i budowa...

więcej

Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego

Strona przedstawia kierownictwo i pracowników Instytutu, strukturę i publikacje, prowadzone badania (współczesne zmiany klimatyczne w Polsce i rejonie Morza Bałtyckiego na tle zmian globalnych,...

więcej

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Witryna uczelni kształcącej oficerów w zakresie nauk morskich wojskowych i technicznych i przygotowująca ich do służby na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej; informacja o studiach...

więcej

Politechnika Gdańska

Witryna zawiera podstawowe informacje o uczelni, jej władzach, historii, strukturze (Wydziały: Architektury, Budownictwa Lądowego, Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,...

więcej

Nowo dodane strony

Politechnika Gdańska

Witryna zawiera podstawowe...

Szkoły morskie

Witryna uczelni kształcącej...

Szkoły morskie

Strona przedstawia...

Szkoły morskie

Przedstawienie władz,...

Szkoły morskie

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

Szkoły morskie

Wyłącznie anglojęzyczna...

Oceanografia

Strona podaje podstawowe...

Nauki przyrodnicze

Witryna opisuje strukturę...

Nauki ekonomiczne

Witryna prezentuje historię...