Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG

Witryna prezentuje historię oraz bieżącą działalność naukową i dydaktyczną Instytutu (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalności: Handel Morski, Transport Morski z...

więcej

Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności AR w Szczecinie

Witryna opisuje strukturę Wydziału - poszczególne zakłady (Oceanografii, Chorób Ryb, Systematyki Ryb, Mikrobiologii Żywności, Fizjologii Ryb itd.), historię i bieżącą działalność...

więcej

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Strona podaje podstawowe informacje o działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu i poszczególnych zakładów (Biologii i Ekologii Morza,Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego,...

więcej

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Wyłącznie anglojęzyczna strona zawiera ogólne informacje o Wydziale, jego historii, studiach dziennych, zaocznych,...

więcej

Stacja Morska HEL Instytutu Oceanografii UG

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

więcej

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Przedstawienie władz, struktury i historii uczelni, zasady rekrutacji i przebieg studiów na Wydziale Nawigacyjnym (kierunki: Nawigacja i Transport) oraz Mechanicznym (kierunek mechanika i budowa...

więcej

Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego

Strona przedstawia kierownictwo i pracowników Instytutu, strukturę i publikacje, prowadzone badania (współczesne zmiany klimatyczne w Polsce i rejonie Morza Bałtyckiego na tle zmian globalnych,...

więcej

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Witryna uczelni kształcącej oficerów w zakresie nauk morskich wojskowych i technicznych i przygotowująca ich do służby na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej; informacja o studiach...

więcej

Politechnika Gdańska

Witryna zawiera podstawowe informacje o uczelni, jej władzach, historii, strukturze (Wydziały: Architektury, Budownictwa Lądowego, Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,...

więcej

Nowo dodane strony

Politechnika Gdańska

Witryna zawiera podstawowe...

Szkoły morskie

Witryna uczelni kształcącej...

Szkoły morskie

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

Szkoły morskie

Wyłącznie anglojęzyczna...

Szkoły morskie

Przedstawienie władz,...

Szkoły morskie

Strona przedstawia...

Oceanografia

Strona podaje podstawowe...

Nauki przyrodnicze

Witryna opisuje strukturę...

Nauki ekonomiczne

Witryna prezentuje historię...