United Nations University (UNU)

Strona międzynarodowej uczelni, której zadaniem jest badanie i analizowanie współczesnych problemów globalnych oraz tworzenie pomostu pomiędzy innymi placówkami naukowymi a systemem Narodów...

więcej

Zakład Komparatystyki i Informatyki Prawniczej URz

kategorie:
Uniwersytety

Strona Zakładu Komparatystyki i Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu...

więcej

Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Na stronie przydatne informacje znajdą kandydaci na studia (warunki przyjęć, struktura uczelni, władze). Oprócz tego znajdują się tu: historia uczelni oraz aktualności z jej...

więcej

Studiawanglii.pl

kategorie:
Uniwersytety

Portal studiawanglii.pl to źródło merytorycznej wiedzy dla wszystkich, którzy planują swoje studia w UK, Szkocji i Walii. Fachowe artykuły pozwolą podjąć decyzję co do wyboru uniwersytetu w...

więcej

Grupa Uczelni Vistula - studia Warszawa, studia online

Czy wiesz już, którą szkołę wyższą wybrać? Grupa uczelni Vistula oferuje atrakcyjne kierunki studiów, po których każdy znajdzie wymarzony zawód. Studia 1 stopnia, studia magisterskie i...

więcej

Głos z Probówki - pismo Koła Chemików UJ w Krakowie

Aktualny i poprzednie numery pisma wydawanego przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego - artykuły o życiu Wydziału Chemii i jego studentów oraz na inne tematy - kultura, muzyka, poezja...

więcej

Instytut Nauk Społecznych UO

Przedstawienie historii, skaładu osobowego, publikacji Instytutu, działalności dydaktycznej na kierunku politologia i nauki społeczne, badań śląskoznawczych, galerii zdjęć, podyplomowego studium filozoficzno -...

więcej

Pimka - Magazyn Kulturalno-Artystyczny

Witryna Polskiego Internetowego Magazynu Kulturalno-Artystycznego przy Uniwersytecie Gdańskim, którego celem jest prezentacja, jednocześnie promocja twórczości i twórczej myśli studenckiej, a...

więcej

Wydział Ekonomiczny UG

Strona prezentuje władze Wydziału, poszczególne instytuty (Transportu i Handlu Morskiego, Handlu Zagranicznego) oraz katedry (Makroekonomii, Mikroekonomii, Jean Monnet, Polityki Gospodarczej,...

więcej

Koło Przyrodników przy UJ w Krakowie

Witryna przedstawia statut Koła i opisy wypraw przyrodniczych na różne kontynenty, ponadto skład Zarządu i osobę...

więcej

Wydział Zarządzania UG

Angielskojęzyczne przedstawienie działalności Wydziału i poszczególnych katedr oraz ich personelu naukowo -...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego

Strona prezentuje przedmiot zainteresowania Koła (pieniądz, polityka monetarna, e-banking, e-commerce, plastikowy pieniądz"), organizowane w związku z tym konferencje i seminaria, projekty związane z konsultingiem i zarządzaniem...

więcej

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne na UŚ

Strona Towarzystwa, którego celem jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa; prezentacja członków sosnowieckiego oddziału, działalności Sekcji...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu

Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy...

więcej

Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ

Strona prezentuje aktualności z życia Koła, jego krótką historię, realizowane projekty, informacje dla studentów specjalizujących się w fizyce...

więcej

Wydział Zarządzania UG w Sopocie

Angielskojęzyczne przedstawienie działalności Wydziału i poszczególnych katedr oraz ich personelu naukowo -...

więcej

Katedra Polityki Gospodarczej UG

Witryna prezentuje główne kierunki działalności naukowej katedry, jej pracowników i ich publikacje,...

więcej

Koło Studentów Informatyki UJ

Strona zawiera listę członków oraz statut Koła skupiającego studentów zainteresowanych informatyką, linki o tematyce bliskiej sercu informatyka, ponadto archiwum ftp (zawierające także pliki muzyczne...

więcej

Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego

Strona zawiera aktualności i prezentuje skład osobowy Katedry, problematykę i literaturę do poszczególnych przedmiotów studialnych, przebieg i zasady rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku...

więcej

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

Witryna przedstawia władze Wydziału, poszczególne jednostki wydziałowe (instytuty, katedry, zakłady, ośrodki) oraz pozawydziałowe, kierunki studiów:Socjologia, Międzynarodowe Stosunki...

więcej

Wydział Zarządzania UŁ

Strona prezentuje strukturę Wydziału (Katedry Zarządzania, Marketingu, Rachunkowości, Zarządzania Jakością, Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Zakład Zarządzania Miastem i...

więcej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Na stronach o kadrze Wydziału, poszczególnych zakładach wchodzących w jego skład, informacje o poszczególnych wersjach studiów oraz zasadach rekrutacji. Ponadto aktualności, konferencje oraz prace...

więcej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Witryna zawiera historię oraz strukturę Wydziału, rekrutację i przebieg studiów magisterskich, podyplomowych, doktoranckich na kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Ekonomia, ponadto...

więcej

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Strona przedstawia władze i strukturę Wydziału, zasady rekrutacji na studia ekonomiczne, tematykę badań naukowych (ekonomie krajów Europy środkowej i wschodniej), informacje organizacyjne, działalność samorządu i...

więcej

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Strona zawiera informacje o Wydziale, organizacji studiów magisterskich stacjonarnych, zaocznych, dyplomowych i uzupełniających w zakresie nauk ekonomicznych; witryna przedstawia badania i publikacje oraz strukturę i władze Wydziału...

więcej

Nowo dodane strony

Uniwersytety

Portal studiawanglii.pl to...

Oświata i edukacja

Czy wiesz już, którą...

Uniwersytety

Na stronie przydatne...

Organizacje światowe

Strona międzynarodowej...