Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Strona oprócz informacji ogólnych (godziny otwarcia, struktura organizacyjna, adresy) zawiera opis zasobów, katalog on-line oraz odnośniki do innych...

więcej

Pimka - Magazyn Kulturalno-Artystyczny

Witryna Polskiego Internetowego Magazynu Kulturalno-Artystycznego przy Uniwersytecie Gdańskim, którego celem jest prezentacja, jednocześnie promocja twórczości i twórczej myśli studenckiej, a...

więcej

Europejczyk - Magazyn Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Pismo studentów III roku Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim zawiera artykuły i felietony dotyczące... Integracji europejskiej, agend rządowych i ogólnoeuropejskich, wymogów...

więcej

Wydział Ekonomiczny UG

Strona prezentuje władze Wydziału, poszczególne instytuty (Transportu i Handlu Morskiego, Handlu Zagranicznego) oraz katedry (Makroekonomii, Mikroekonomii, Jean Monnet, Polityki Gospodarczej,...

więcej

Wydział Zarządzania UG

Angielskojęzyczne przedstawienie działalności Wydziału i poszczególnych katedr oraz ich personelu naukowo -...

więcej

Index - kursy przygotowujące na studia

Index to Studencki Ośrodek Kształcenia oferujący kursy przygotowujące kandydatów na studia uniwersyteckie lub inne; programy kursów dostosowane są do wymagań egzaminacyjnych Uniwersytetu...

więcej

Katedra Polityki Gospodarczej UG

Witryna prezentuje główne kierunki działalności naukowej katedry, jej pracowników i ich publikacje,...

więcej

Wydział Zarządzania UG w Sopocie

Angielskojęzyczne przedstawienie działalności Wydziału i poszczególnych katedr oraz ich personelu naukowo -...

więcej

Uniwersytet Gdański

Witryna przedstawia informacje ogólne o Uniwersytecie - władze, Wydziały: Biologii, Geografii, Oceanologii, Chemii, Ekonomiczny, Historyczno - Filologiczny, Matematyki i Fizyki, Nauk Społecznych,...

więcej

Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego

Dane o studiach, pracownikach, zakładach, publikacjach...

więcej

Ośrodek Aliance Francaise

Strona prezentuje działalnośc Ośrodka Alianice Francaise przy Uniwersytecie Gdańskim. Znajdziesz tu informacje o kursach francuskiego, wydarzeniach kulturalnych oraz działalności...

więcej

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Na stronach historia Instytutu, informacje o poszczególnych zakładach oraz szczegółowe informacje o zasadach...

więcej

Wydział Filozoficzno - Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Tutaj znajdziesz dokładną historię powstania Wydziału, dane o pracownikach naukowo - dydaktycznych oraz informacje o instytutach i zakładach wchodzących w jego...

więcej

Nowo dodane strony

Uniwersytet Gdański

Tutaj znajdziesz dokładną...

Uniwersytet Gdański

Na stronach historia...

Uniwersytet Gdański

Strona prezentuje...

Ośrodki akademickie

Dane o studiach, pracownikach, zakładach, publikacjach...

Filologie

Witryna przedstawia...

Nauki ekonomiczne

Angielskojęzyczne...

Nauki ekonomiczne

Witryna prezentuje główne...

Kursy przygotowawcze

Index to Studencki Ośrodek...

Nauki ekonomiczne

Angielskojęzyczne...

Nauki ekonomiczne

Strona prezentuje władze...