Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ

Strona prezentuje aktualności z życia Koła, jego krótką historię, realizowane projekty, informacje dla studentów specjalizujących się w fizyce...

więcej

Głos z Probówki - pismo Koła Chemików UJ w Krakowie

Aktualny i poprzednie numery pisma wydawanego przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego - artykuły o życiu Wydziału Chemii i jego studentów oraz na inne tematy - kultura, muzyka, poezja...

więcej

Kolo Naukowe Studentów Socjologii UJ w Krakowie

Strona prezentuje działalność Koła - projekcje filmów, konferencje (np. Kobieta a Unia Europejska), ponadto statut Koła oraz wydanie elektroniczne Gazetki KNSS zawierające bałamutne teksty o rozrywkowym...

więcej

Koło Studentów Informatyki UJ

Strona zawiera listę członków oraz statut Koła skupiającego studentów zainteresowanych informatyką, linki o tematyce bliskiej sercu informatyka, ponadto archiwum ftp (zawierające także pliki muzyczne...

więcej

Koło Przyrodników przy UJ w Krakowie

Witryna przedstawia statut Koła i opisy wypraw przyrodniczych na różne kontynenty, ponadto skład Zarządu i osobę...

więcej

Wydział Filologiczny UJ

Witryna prezentuje strukturę Wydziału (Instytuty Filologii Angielskiej, Germańskiej, Klasycznej, Orientalnej, Polskiej, Romańskiej, Słowiańskiej, Wschodniosłowiańskiej, Katedra...

więcej

Collegium Medicum UJ

Witryna Wydziału Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje aktualne informacje o działalności naukowej i dydaktycznej poszczególnych katedr i klinik (Endokrynologii, Chirurgii...

więcej

School of Medicine in English

Witryna prezentuje możliwość studiów medycznych cztero- bądź sześcioletnich w języku angielskim w ramach Collegium Medicum UJ, możliwość zgłoszenia...

więcej

Instytut Informatyki UJ

Anglojęzyczna strona prezentująca działalność naukową Instytutu, jego strukturę, przebieg studiów, wykłady seminaria, konferencje,...

więcej

Uniwersytet Jagielloński

Oficjalna strona najstarszej polskiej wyższej uczelni - Uniwersytetu Jagielońskiego. Na stronie zamieszczono informacje na temat władz uczelnianych, struktury uczelni, wydziałów i instytutów,...

więcej

Instytut Nauk Geologicznych UJ

Na stronie znajdziesz informacje o Instytucie Nauk Geologicznych UJ, informacje o kierunkach studiów oraz o nauce...

więcej

Acta Physica Polonica B

Pismo naukowe wydawany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwartalnik. (J....

więcej

Acta Brutusica

Wybrane artykuły z pisma satyrycznego Obserwatorium Astronomicznego UJ w...

więcej

Acta Universitatis Iagiellonicae

Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Universitatis Iagellonicae zaprzestały się ukazywać w roku akademickim 1999/2000. Dostępne są pełne wydania wszystkich numerów...

więcej

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anglojęzyczna strona prezentująca działalność naukową Instytutu - seminaria, konferencje, badania prowadzona w poszczególnych zakładach (Fizyki Statystycznej, Teorii Cząstek, Teorii Pola,...

więcej

Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona zawiera informacje ogólne - studia, nagrody, seminaria, konferencje, badania....

więcej

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fundacja zajmuje się głównie działalnością edukacyjną - kursy dla maturzystów oraz kandydatów na wyższe studia na UJ (polonistyka, anglistyka, filmoznawstwo, teatrologia, psychologia,...

więcej

Instytut Fizyki UJ

Strona prezentuje informacje o studiach z zakresu fizyki i studiach matematyczno - przyrodniczych, działalności naukowej poszczególnych zakładów, publikacjach pracowników, władzach uczelni, konferencjach,...

więcej

Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oficjalna strona Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na stronie autorzy zamieścili informacje dotyczące działalności, pracowników, podstawowych zadań i założeń oraz szereg...

więcej

Uczelniany Samorząd Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie

Na oficjalnej stronie samorządu znajdziesz mnóstwo informacji na temat życia uniwersyteckiego, aktualności oraz kalendarium wydarzeń...

więcej

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na stronach Instytutu Psychologii UJ w Krakowie znajdziesz wszytkie niezbędne informacje o zasadach rekrutacji oraz egzaminach. Ponadto dokładne dane o ścieżkach studiowania oraz katalog...

więcej

Studia podyplomowe Instytutu Socjologii UJ

Jeśli jesteś magistrem socjologii lub jej pokrewnych kierunków, możesz zapisać się na podyplomowe studia z zakresu tej problematyki, a po szczegółowe informacje sięgnij na...

więcej

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Na stronie znajdziesz ofertę kursów przygotowawczych z języka angielskiego na Uniwersytecie Jagielońskim w...

więcej

TBSP UJ

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa - najstarsza w Polsce organizacja studencka - koło naukowe studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na stronie znajdziesz informacje o historii powstania koła, aktualności oraz galerię...

więcej

Nowo dodane strony

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona Towarzystwa Biblioteki...

Koła naukowe

Towarzystwo Biblioteki...

Kursy przygotowawcze

Na stronie znajdziesz ofertę...

Uniwersytet Jagielloński

Jeśli jesteś magistrem...

Uniwersytet Jagielloński

Na stronach Instytutu...

Samorządy studenckie

Na oficjalnej stronie...

Uniwersytet Jagielloński

Oficjalna strona Katedry...

Fizyka

Strona prezentuje informacje...