Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Witryna zawiera historię oraz strukturę Wydziału, rekrutację i przebieg studiów magisterskich, podyplomowych, doktoranckich na kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Ekonomia, ponadto...

więcej

Wydział Filologiczny UMK w Toruniu

Prezentacja historii i władz Wydziału, przebiegu studiów na kierunkach i specjalnościach: filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska,...

więcej

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Strona opisuje władze i historię oraz strukturę organizacyjną Wydziału, przebieg studiów na kierunkach Prawo oraz Administracja (specjalności - administracja państwowa i samorządowa),...

więcej

Instytut Pedagogiki UMK w Toruniu

Informacje o historii i dyrekcji oraz misji Instytutu, prowadzonych studiach pedagogicznych stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych i doktorskich (specjalizacje - edukacja ustawiczna, metody...

więcej

Zakład Podstaw Pedagogiki UMK w Toruniu

Witryna prezentuje skład Zakładu, jego działalność dydaktyczną z zakresu "Podstaw pedagogiki" oraz "Metodologii pedagogiki", realizowane tematy badawcze (informacyjne podstawy ładu...

więcej

Zakład Animacji Pedagogicznej UMK

Witryna prezentuje pracowników i problematykę badawczą Zakładu (edukacyjne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, szkolnictwo niepaństwowe, społeczne, prywatne, wyzwania współczesnego...

więcej

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Strona przedstawia władze Wydziału, kierunki działalności badawczej (Teoria reprezentacji grup i algebr, Teoria ergodyczna i układy dynamiczne, Teoria prawdopodobieństwa i analiza...

więcej

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Przedstawienie kadry naukowej, władz i historii Wydziału, informacji dla kandydatów na studia na kierunkach: Malarstwo, Grafika, Rzeźba, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Ochrona dóbr kultury ...

więcej

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawienie historii, władz, aktualności z życia uczelni, działalności Wydawnictwa UMK, organizacji studenckich, organizowanych konferencji naukowych, struktury organizacyjnej (Wydziały:...

więcej

Centrum Astronomii UMK w Toruniu

Witryna zawiera podstawowe informacje o Centrum (powstałym z połączenia Katedry Radioastronomii i Instytutu Astronomii UMK), o rekrutacji na studia, życiu studenckim, seminariach naukowych, badaniach i obserwacjach...

więcej

Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie

Witryna zawiera opisy wypraw na Spitsbergen, działalności stacji, galerię zdjęć polarnych, ciekawostki naukowe i nie...

więcej

Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych UMK

Strona przedstawia kierownictwo oraz działalność jednostki uczelnianej umożliwiającej dostęp do ogólnoświatowych zasobów sieci internetowej, przedstawienie pracowni i laboratoriów...

więcej

Toruńskie Centrum Radioastronomiczne przy UMK w Toruniu

Witryna Obserwatorium działającego przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika przedstawia jego pracowników, prowadzone badania, zaplecze techniczno-sprzętowe (teleskopy, radioteleskop),...

więcej

Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje o instytucie, pracownikach, publikacjach, zakładach,...

więcej

Głos Uczelni

Wydanie on-line pisma Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu prezentuje wybrane z wersji drukowanej artykuły. Dotyczą one głównie oficjalnego życia uczelni - w większości są to rozmowy z...

więcej

Instytut Archeologii i Etnologii

Na Instytut składa się wiele zakładów m.in. Zakład Archeologii Antycznej, Archeologii Architektury oraz kilka pracowni. Instytut prowadzi szereg badań dotyczących różnych zagadnień, często...

więcej

Uniwerysteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Na stronach skład Rady Naukowej Centrum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz informacje...

więcej

Katedra Logiki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Tutaj można zaznajomoć się z historią Katedry, poszczególnymi pracownikami oraz aktywnością naukowo -...

więcej

Katedra Astronomii i Astrofizyki - Centrum Astronomii UMK

Tutaj zapoznasz się ze składem Katedry - studentami i pracownikami, rozkładem seminarium, znajdziesz kilka podręczników on-line, historię obserwatorium i współczesne nurty...

więcej

Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informator Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Znajdziesz tu: informacje o studiach, stypendiach, juwenaliach i innych formach rozrywki, porady dla studentów i kandydatów na studia oraz wiele innych...

więcej

Student Chapter SPIE in Toruń

Oficjalna strona Studenckiej Sekcji SPIE działającej przy Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w...

więcej

Nowo dodane strony

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Oficjalna strona Studenckiej...

Samorządy studenckie

Informator Samorządu...

Inne

Tutaj można zaznajomoć się...

Archeologia

Na Instytut składa się...

Prasa studencka

Wydanie on-line pisma...

Ośrodki akademickie

Informacje o instytucie, pracownikach, publikacjach, zakładach,...

Inne

Witryna zawiera podstawowe...