Gazeta Uniwersytecka UŚ

Aktualne oraz archiwalne wydania gazety studenckiej omawiającej życie uczelni i jej...

więcej

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne na UŚ

Strona Towarzystwa, którego celem jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa; prezentacja członków sosnowieckiego oddziału, działalności Sekcji...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu

Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy...

więcej

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ w Katowicach

Witryna szkoły prowadzącej Podyplomowe Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, w ofercie także nauka języka polskiego - kursy wakacyjne, intensywne, semestralne;...

więcej

Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej UŚ

Witryna Centrum działającego przy Instytucie Socjologii UŚ; Centrum oferuje studia podyplomowe (Studium Wiedzy o Regionie, Studium Edukacji Obywatelskiej, Studium Wiedzy o Patologii Społecznej),...

więcej

Instytut Filologii Romańskiej UŚ

Prezentacja kierownictwa, struktury Instytutu oraz pracowników poszczególnych zakładów, przebiegu studiów na kierunkach Filologia romańska, Filologia Włoska, Język Francuski, Język...

więcej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

Strona zawiera przedstawienie i gruntowne omówienie konferencji na temat: "Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni" zorganizowanej przez Instytut; także w wersji...

więcej

Zakład Fizyki Medycznej UŚ

Prezentacja pracowników Zakładu, dzialalności dydaktycznej, problematyki badań (metody fizyczne w biologii i medycynie, mechanizmy oddziaływania pól elekromagnetycznych z układami...

więcej

Licencjat Fizyki Medycznej UŚ

Szczegółowe przedstawienie przebiegu studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich - programy nauczania, ponadto lista absolwentów, historia powstania...

więcej

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych UŚ

Strona prezentuje działalność Szkoły współpracującej z francuskimi instytutami nauk politycznych, kształcącej w zakresie nauk politycznych (głównie po francusku), organizującej konferencje, wykłady, seminaria,...

więcej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Strona kompleksowo prezentuje uczelnię - władze, historia, struktura, zasady rekrutacji, działalność wydawnicza, aktualności, konferencje, informacje dla studentów, działalność organizacji i kół...

więcej

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOLOGÓW

Studenckie koło geologów z Uniwersytetu Śląskiego. Dużo informacji, aktualności, galeria minerałów, sprawozdania z wypraw badawczych...

więcej

Uniwersytet Śląski - Katedra Prawa Rolnego

Strona omawia historię Katedry, przedstawia problematykę dzialalności badawczej oraz pracowników (zagadnienia teoretycznych i prawno-porównawczych instytucji gospodarstwa rolnego, własności...

więcej

Humanista.pl - polski vortal humanistyczny

Vortal stworzony przez młodych humanistów związanych z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Autorzy udostępniają serwis oraz katalog stron o tematyce kulturalnej (literatura, film, media,...

więcej

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

Strona Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Szkoła ukierunkowana jest szczególnie na zarządzanie zasobami ludzkimi. Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące kierunków studiów, aktualności oraz zasad...

więcej

Wydział Teologiczny Uniwersystetu Śląskiego

Na oficjalnej stronie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących programu nauczania, rozkładu zajęć, systemu kształcenia, struktury wydziału oraz zasad...

więcej

Wydział Nauk o Ziemi

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które powinien posiadać student Wydziału Nauk o Ziemi. Zapoznaj się z historią placówki, strukturą, pracownikami oraz działalnością...

więcej

Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Informacje o działalności, kursach, i egzaminach prowadzonych w Ośrodku Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim w...

więcej

Nowo dodane strony

Edukacja

Tutaj znajdziesz wszystkie...

Uniwersytet Śląski

Na oficjalnej stronie...

Uniwersytet Śląski

Strona Szkoły Zarządzania...

Serwisy_informacyjne

Vortal stworzony przez...

Prawo

Strona omawia historię...

Geologia

Studenckie koło geologów z...

Uniwersytet Śląski

Strona kompleksowo prezentuje...

Nauki społeczne

Strona prezentuje...

Nauki medyczne

Szczegółowe przedstawienie...