Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

Strona przedstawia historię uczelni, ofertę studiów magisterskich, licencjackich, podyplomowych i MBA, organizowane konferencje, życie studenckie, publikacje i wydawnictwa uczelniane (odnośnik...

więcej

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego

Witryna WSzH-E w Zamościu posiadającej status Wyższej Szkoły Zawodowej. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące powstania szkoły, realizowanego programu nauczania, rekrutacji, samorządu uczelnianego oraz galeria...

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

Głównym zadaniem PWSZ w Jarosławiu jest wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie wysoko kwalifikowanych pracowników. Na stronie zmieszczono informacje na temat historii powstania szkoły, kadry, programów naucznia oraz zasady...

więcej

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

WSHiG w Poznaniu kształci gastronomów, hotelarzy oraz menedżerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w trybie dziennym, zaocznym i...

więcej

Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego jako jedyna uczelnia zawodowa w północno - wschodnim regionie Polski, kształci pedagogów społecznych,...

więcej

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

NKJO w Bydgoszczy jest trzyletnią szkołą państwową przygotowującą do zawodu nauczyciela języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Absolwenci kolegium mają...

więcej

Szkoła Bankowa w Sandomierzu

Strona prezentuje instytucję edukacyjną, której głównym celem jest świadczenie usług w zakresie profesjonalnego kształcenia i doskonalenia specjalistów, głównie w dziedzinie bankowości....

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Oficjalna strona WSZ w Nowym Sączu. Autorzy prezentują historię powstania uczelni, strukture uczelni, ofertę edukacyjną oraz akademickie...

więcej

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu

Oficjalna strona Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Na stronie są dostępne szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej, program nauczania oraz zasady przyjęć do...

więcej

Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej prezentuje nową specjalność - SPIK zajmującą się badaniem zachowań społeczeństw w sieciach globalnych, kontrolą nad przekazem medialnym itp. Na...

więcej

WYŻSZA SZKOŁA TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki w Kielcach jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową kształcącą studentów na 3,5 letnich studiach dziennych i zaocznych w specjalnościach...

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej

Na stronach PWSZ znajdziesz cały zestaw informacji nie tylko dla początkujących studentów ale także dla uczniów wyższych lat. Można więc zapoznać się tutaj z historią uczelni,...

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w PWSZ w Kaliszu, tutaj możesz zasięgnąć wszystkich niezbędnych informacji. Na stronach znajdziesz zasady przyjęcia na studia, kierunki oraz strukturę...

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Na oficjalnej stronie PWSZ w Sanoku znajdują się inforamcje na temat aktualności, kierunków kształcenia władz , uczelnianych , organizacji studenckich oraz zasad...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Strona Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Dzięki zamieszczonym tu informacjom możesz zapoznać się z informacjami o uczelni, szczegółami dotyczącymi tematyki nauczania i...

więcej

Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Strona wyższej szkoły, której celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu menedżera sportu i menedżera rekreacji. Znajdziesz tu...

więcej

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu

Kolegium jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli założonym w 1997 roku pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i przy poparciu władz miasta Zabrza. Kształci nauczycieli w...

więcej

Nowo dodane strony

Szkoły języków obcych

Kolegium jest publicznym...

Wyższe szkoły zawodowe

Strona wyższej szkoły,...

Uczelnie niepubliczne

Strona Wyższej Szkoły...

Wyższe szkoły zawodowe

Na oficjalnej stronie PWSZ w...

Edukacja

Jeśli jesteś zainteresowany...

Wyższe szkoły zawodowe

Na stronach PWSZ znajdziesz...

Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła...

Wyższe szkoły zawodowe

Szkoła Wyższa Psychologii...

Wyższe szkoły zawodowe

Oficjalna strona Wyższej...

Edukacja

Oficjalna strona WSZ w Nowym...