Zespół Szkół Mechaniczno-Eletrycznych w Kętach

Strona Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Eletrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. Na stronie poznasz bliżej ofertę edukacyjną szkoły, zasady rekrutacji, kierunki kształcenia,...

więcej

Zespół Szkół Odzieżowych

Na stronie znajdują się informacje o szkole, historia placówki, grono pedagogiczne, kierunki kształcenia oraz zasady naboru. Można tu również znaleźć krótką biografię Jana Szczepanika - patrona...

więcej

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

kategorie:
małopolskie

Strona warsztatów szkolnych w Suchej Beskidzkiej. Znajdziesz tu informacje na ich temat, kierunki kształcenia szkół oraz wykaz pracowni i ich...

więcej

PRYWATNE TECHNIKUM HOTELARSKIE W ZAKOPANEM

Oficjalna strona prywatnego technikum w Zakopanem, posiadającego uprawnienia szkoły publicznej. Znajdziesz tutaj informacje na temat organizacji i struktury placówki, progarmu zajęć oraz zasady...

więcej

Technikum Kolejowe w Krakowie

Witryna Technikum Kolejowego w Krakowie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, organizacji i zasad nauczania, kierunków kształcenia, kadry nauczycielskiej oraz Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji...

więcej

Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

ZSB nr 5 im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu tworzą: Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Budowlana oraz Technikum Dla Dorosłych. Na stronie poznasz bliżej organizację...

więcej

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie jest państwowym zespołem szkół i placówek kształcenia dorosłych. W jego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące Zaoczne, Liceum...

więcej

Zespół Szkół nr 3 w Oświęcimiu

Strona Zespołu Szkół w Oświęcimiu, w którego skład wchodzą licea, technika i studium policealne. Znajdziesz tu informacje na temat szkół, ich historię oraz zasady...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Szczegółowe i wyczerpujące wiadomości na temat placówki, jej działalności, struktury i wyposażenia. Zamieszczono tu również listę nazwisk nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz...

więcej

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego jest jedną z kilku tysięcy szkół prowadzonych na całym świecie przez Zgromadzenie Salezjańskie. Zespół tworzą: gimnazjum, liceum, szkoła...

więcej

Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego w Krakowie

Oficjalna strona Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Krakowie. Na stronie są zamieszczone informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć szkoły, zasad rekrutacji oraz gazetka...

więcej

Nowo dodane strony

małopolskie

Strona Powiatowego Zespołu...

małopolskie

Oficjalna strona prywatnego...

małopolskie

Na stronie znajdują się...