Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie jest państwowym zespołem szkół i placówek kształcenia dorosłych. W jego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące Zaoczne, Liceum...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Szczegółowe i wyczerpujące wiadomości na temat placówki, jej działalności, struktury i wyposażenia. Zamieszczono tu również listę nazwisk nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz...

więcej

Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego w Krakowie

Oficjalna strona Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Krakowie. Na stronie są zamieszczone informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć szkoły, zasad rekrutacji oraz gazetka...

więcej

Technikum Kolejowe w Krakowie

Witryna Technikum Kolejowego w Krakowie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, organizacji i zasad nauczania, kierunków kształcenia, kadry nauczycielskiej oraz Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji...

więcej

Nowo dodane strony

Kraków

Oficjalna strona Zespołu...

Kraków

Witryna Technikum Kolejowego...

Kraków

Szczegółowe i wyczerpujące...

Kraków

Centrum Kształcenia...