I LO w Krakowie

Odwiedzając stronę można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o szkole, jej historii, patronie - Bartłomieju Nowodworskim oraz profilach klas. Na stronie znajduje się również...

więcej

Katolickie LO w Krakowie

Aktualności z szkoły katolickiej im. Św. Rodziny, zasady naboru do I klas, historia szkoły oraz zdjęcia...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Informacje o szkole, historia, kierunki kształcenia, szczep ZHP oraz oddział...

więcej

Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krakowie

Informacje o szkole podstawowej nr 4 i liceum ogólnokształcącym nr III w Krakowie, zasady naboru, założenia wychowawcze i proponowane...

więcej

Internet College

Internet College wchodzi w skład Krakowskiej Szkoły Zarządzania i Administracji, jest publiczną szkołą policealną; nie jest to szkoła wirtualna, lecz realnie istniejąca szkoła policealna, w...

więcej

Policealns Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos

Placówka obejmuje Studium Sekretarek oraz Studium Ubezpieczeń, a zajęcia odbywają się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje o działalności...

więcej

policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego

Szkoła kształci techników obsługi ruchu turystycznego w systemie czterosemestralnym oraz kelnerów w systemie...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Szczegółowe i wyczerpujące wiadomości na temat placówki, jej działalności, struktury i wyposażenia. Zamieszczono tu również listę nazwisk nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz...

więcej

Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej w Krakowie

TSSP obecnie prowadzi Prywatną Szkołę Podstawową Nr 5 imienia Piotra Michałowskiego, oraz Społeczne Gimnazjum Nr 2. Obie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych. Na stronach możesz...

więcej

Gimnzjum O.O. Pijarów w Krakowie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 52 im. ks. Stanisława Konarskiego Ojców Pijarów w Krakowie. Autorzy zamieścili między innymi: informacje o szkole, zasadach rekrutacji, regulaminie, kadrze nauczycielskiej oraz kronikę...

więcej

Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego w Krakowie

Oficjalna strona Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Krakowie. Na stronie są zamieszczone informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć szkoły, zasad rekrutacji oraz gazetka...

więcej

Technikum Kolejowe w Krakowie

Witryna Technikum Kolejowego w Krakowie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, organizacji i zasad nauczania, kierunków kształcenia, kadry nauczycielskiej oraz Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji...

więcej

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie

Oficjalna strona prywatnej krakowskiej SP nr 7. Na stronie poznasz bliżej kadrę nauczycielską, uczniów, szkolne newsy, kronikę, prace uczniowskie oraz...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Krakowie

Na stronie znajdziesz krótką historię powstania szkoły, informacje dotyczące grona pedagogicznego, sportowych sukcesów uczniów, działających kół zainteresowań oraz zasady...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Na stronie poznasz bliżej historię placówki, patrona, kadrę nauczycielską, osiagnięcia uczniów, szkolne tradycje oraz informacje na temat współpracy z zagranicznymi...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Krakowie

Oficjalna strona krakowskiego gimnazjum nr 9. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, dyrekcji, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, osiagnięć uczniów oraz zasady...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Krakowie

Oficjalna strona gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Autorzy zamieścili na stronie historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej i samorządu szkolnego, galerię zdjęć oraz szkolną...

więcej

Gimnazjum nr 42 w Krakowie

Oficjalna strona krakowskiego gimnazjum nr 42. Na stronie: historia placówki, szkolne newsy oraz...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Krakowie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 9 w Krakowie. Na stronie znajdziesz: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej, osiagnięcia uczniów oraz zasady...

więcej

Gimnazjum nr 20 w Krakowie

Strona karakowskiego gimnzjum. Znajdziesz na niej dotyczące szkoły i jej...

więcej

Nowo dodane strony

Kraków

Strona karakowskiego...

Kraków

Oficjalna strona Publicznego...

Kraków

Oficjalna strona krakowskiego...

Kraków

Oficjalna strona gimnazjum nr...

Kraków

Oficjalna strona Szkoły...

Kraków

Oficjalna strona krakowskiego...

Kraków

SP nr 36 im. Henryka...

Kraków

Na stronie znajdziesz...

Kraków

Oficjalna strona prywatnej...

Kraków

Witryna Technikum Kolejowego...