Kursy niemieckiego Lublin

Szkoła nauki języka niemieckiego posiadająca 16-letnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania.Jest pierwszym i jedynym w Lublinie i regionie Centrum...

więcej

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

Witryna Instytucji Oświatowej powołanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej uczących...

więcej

Dom Dziecka nr 2 w Lublinie

Witryna prezentuje Dom Dziecka nr 2 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Lublinie. Na stronie są dostępne informacje na temat historii placówki, jej struktury i organizacji, mieszkańców oraz ich...

więcej

Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie

kategorie:
LublinEdukacja

Na stronie PSB w Lublinie znajdziesz historię placówki, zasady rekrutacji oraz informacje na temat lubelskich szkół w...

więcej

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Informacje dla kandydatów, strona klubu łączności, prywatne strony użytkowników, szkolne...

więcej

Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej

Strona omawia funkcjonowanie biblioteki uczelnianej, przedstawia pracowników, zawiera bazy informacji naukowej dostępne on-line, możliwość przeglądania on-line katalogów różnych...

więcej

Wydział Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie

Historia wydziału, informacje o instytutach oraz rekrutacji na pierwszy rok...

więcej

Prywatne L.O. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Lubelska szkoła średnia prezentuje osobę swego patrona, grono nauczycielskie i uczniów, działalność samorządu, warunki naboru i nauki, regulamin, dostępne zajęcia fakultatywne (np. chemia,...

więcej

Szkoła Policealna Pracowników Służb Specjalnych

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych kształci absolwentów szkół średnich, głównie ogólnokształcących, w zawodzie pracownika...

więcej

I LO w Lublinie

Witryna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Na stronie zapoznasz się z historią szkoły, programem nauczania, osiagnięciami uczniów, organizowanymi zjazdami absolwentów oraz z warunkami...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Lublinie

Witryna prezentuje lubelskie gimnazjum nr 5 a przede wzystkim: krótką historię placówki, załogę, opis działalności kół zainteresowań, sportowe osiągnięcia uczniów, aktualności oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

Oficjalna strona SP nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Na stronie: kronika szkolna, informacje o załodze szkoły, aktualności oraz charakterystyka działalności organizacji szkolnych i...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie

Oficjlana strona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Na stronie poznasz bliżej historię utworzenia placówki, skład grona pedagogicznego, szkolne newsy oraz...

więcej

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL

Tu dowiesz się wszystkiego o lubelskich historykach sztuki. Zobaczysz jak, po co i dlaczego studiują; obejrzysz ich zdjęcia, poczytasz świeże ploteczki......

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie

Oficjalna strona SP nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii placówki, patrona, grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego oraz działajacego teatrzyku...

więcej

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Wszyscy, którzy są zainteresowani wstąpieniem na studia licencjackie lub podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych, powinni wejść na stronę ponieważ znajdą tutaj informacje o programie nauczania, warunkach przyjęć oraz...

więcej

Zakład Fizyki Ogólnej i Dydaktyki Fizyki

Jeśli chcesz dowiedzieć się o badaniach prowadzonych w Zakładzie, pracownikach oraz przeprowadzanych seminariach - wejdź na...

więcej

Instytut Fizyki UMCS w Lublinie

Na Instytut Fizyki składa się szereg Zakładów m.in. Zakład Fizyki Stosowanej czy Zakład Fizyki Jądrowej. Tutaj znajdziesz informacje o tych placówkach, a ponadto o różnych wersjach...

więcej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informacje ogólne, katalogi, udostępnianie zbiorów, czasopisma,...

więcej

Gimnzjum nr 1 w Lublinie

Witryna prezentuje lubelskie gimnzjum nr 1. Na stronach znajdziesz: informacje dotyczące: historii placówki, grona nauczycielskiego, dyrekcji, osiągnięć uczniów, kół zainteresowań oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 16 w Lublinie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 16 w Lublinie. Obok statutu placówki, spisu uczniów, grona nauczycielskiego, dyrekcji, planu zajęć znajdziesz informacje na temat działalności kółka...

więcej

Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie

Informacje ogólne, pracownicy, zbiory, katalog online, bazy...

więcej

Katedra Elektroniki

Strona zawiera informacje o pracownikach, publikacjach, aktualnościach, konferencjach, działalności dydaktycznej (podyplomowe studia: Multimedia-technika, prawo, zarządzanie, marketing,...

więcej

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Serwis przedstawiający wydział, jego władzę oraz strukturę. Informacje o profesorach oraz...

więcej

Nowo dodane strony

Szkoły języków obcych

Szkoła nauki języka...

Lublin

Na stronie PSB w Lublinie...

Domy dziecka

Witryna prezentuje Dom...

Instytucje oświatowe

Witryna Instytucji...