Wydział Prawa i Administracji UŁ

Strona WPiA prezentuje studia dzienne i wieczorowe na kierunkach Prawo i Administracja, strukturę katedr (Prawa Konstytucyjnego, Karnego, Finansowego, Międzynarodowego, Rzymskiego, Teorii i...

więcej

Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

Strona przedstawia przebieg i wnioski z Konferencji Naukowo-Technicznej: "Współczesne Metody Konstrukcji i Technologii Elementów Uzębionych" w roku...

więcej

Instytut Elektroenergetyki PŁ

Angielskojęzyczna witryna zawiera informacje o gronie naukowym, pracy badawczej i dydaktycznej Instytutu,...

więcej

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Witryna Szkoły zawiera ofertę studiów inżynierskich, zasady rekrutacji (na studia dzienne i zaoczne na kierunku Informatyka w specjalnościach Systemy informatyczne w technice oraz Systemy...

więcej

Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łodzi

Przedstawienie historii, zarządu i wykładowców Seminarium, działalności duszpasterskiej, działalności chóru, czasopisma "Nasze Życie", zespołu muzycznego "Pokój i Dobro", Instytutu...

więcej

Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ

Przedstawienie pracowników i kierunków studiów w poszczególnych zakładach Katedry (Zakład Teorii Literatury, Zakład Dramatu i Teatru, Zakład Mediów i Kultury Audiowizualnej), działalności...

więcej

Ośrodek Badań Europejskich UŁ

Strona przedstawia kierownictwo i problematykę badawczą Ośrodka (uwarunkowania ekonomiczne, prawne i polityczne członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, monitoring negocjacji akcesyjnych, polityka kulturalna Unii...

więcej

WĘZEŁ - Duszpasterstwo Akademickie w Łodzi

Strona zawiera informacje o działalności duszpasterstwa wśród studentów, jego historii, czytania na każdy dzień, teksty przemówień papieskich oraz linki o tematyce...

więcej

Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej

Witryna przedstawia władze Wydziału oraz działalność dydaktyczną na kierunkach studiów: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, informatyka, warunki naboru na studia dzienne...

więcej

WebPAC

Projekt Automatyzacji Bibliotek Akademickich w Łodzi. Na stronie możesz rozpocząć poszukiwania potrzebnej książki w łódzkich bibliotekach...

więcej

Radio Żak

Strona akademickiego radia Żak stworzonego przez studentów Politechniki Łódzkiej. Na stronie są dostępne: ramówka, playlista, informacje o pracownikach, organizowanych imprezach oraz galeria...

więcej

Katedra Genetyki Akademii Medycznej w Łodzi

Zamiarem autorów strony jest prezentacja możliwości praktycznego wykorzystania osiągnięć w genetyce człowieka. Jest to inicjatywa niezależna, adresowana do wszystkich zainteresowanych...

więcej

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Ideą programu kształcenia Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, jest kształcenie alternatywne, określające możliwość wyboru przez młodzież kierunku, specjalności oraz...

więcej

Strona główna Wydziału Form Przemysłowych

WFP specjalizuje się w zakresie projektowania produktów powszechnego użytku, opakowań, środków produkcji, badań ergonomicznych, architektury wnętrz i grafiki reklamowej. Na stronie znajdziesz...

więcej

Akademia Muzyczna w Łodzi

Oficjalna strona Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Na stronie są dostępne informacje dotyczące historii uczelni, jej organizacji i struktury, pracowników oraz wydarzeń...

więcej

Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego

Historia Zakładu, który powstał z inicjatywy Ireneusza Michalskiego, sięga toku 1945. Tutaj znajdziesz szczegółową tematykę badawczą, którą zajmuje się Zakład, placówki...

więcej

Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego

Tutaj znajdziesz informacje o Kolegium, programie nauczania oraz cechach i umiejętnościach, które powinni posiadać...

więcej

Nowo dodane strony

Uniwersytet Łódzki

Tutaj znajdziesz informacje o...

Uniwersytet Łódzki

Historia Zakładu, który...

Uczelnie muzyczne

Oficjalna strona Akademii...

Szkoły artystyczne

WFP specjalizuje się w...

Genetyka

Zamiarem autorów strony jest...

Rozgłośnie studenckie

Strona akademickiego radia...

Biblioteki uczelniane

Projekt Automatyzacji...

Elektrotechnika

Witryna przedstawia władze...

Studenckie organizacje religijne

Strona zawiera informacje o...