Ad Vocem

Konsorcjum szkół ogólnokształcących, turystycznych i ekonomicznych w Łodzi posiadających uprawnienia szkół publicznych obejmuje technikum hotelarskie i handlowe, liceum ogólnokształcące...

więcej

Zespół Szkół Budowlanych nr 2

Dowiesz się tu jakie szkoły wchodzą w skład zespołu, poznasz aktualności, historię szkoły. Zapoznasz się również z działalnością Samorządu Szkolnego....

więcej

Policealne Studium Kosmetyczne

na stronie zamieszczono ogólne informacje o działalności szkoły, dane teleadresowe oraz zasady...

więcej

SP nr 1 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Autorzy zamieścili między innymi: historię placówki, informacje o gronie nauczycielskim, uczniach, szkolnych wydarzeniach oraz aktualności...

więcej

I LO w Łodzi

Oficjlana strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Na stronie znajdziesz: historię powstania placówki, szkolne aktualności, informacje o patronie, gronie...

więcej

IV LO w Łodzi

Strona Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii szkoły, patronki, szkolnych aktualności, grona pedagogicznego,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi

Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: historii powstania placówki, kadry pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, działających kół zainteresowań, osiagnięciach uczniów, szkolnych wydarzeniach oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 125 w Łodzi

Witryna prezentuje SP nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Znajdziesz tutaj historię placówki, skład rady pedagogicznej, aktualności, samorząd uczniowski i najważniejsze wydarzenia skzolne....

więcej

Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi

Oficjalna strona SP nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Obok historii placówki znajdziesz tutaj informacje na temat nauczycieli uczących w szkole, szkolnego samorządu, patrona oraz zajęć...

więcej

Nowo dodane strony

Łódź

Oficjalna strona SP nr 29 im....

Łódź

Witryna prezentuje SP nr 125...

Łódź

Na stronie autorzy...

Łódź

Strona Liceum...

Łódź

Oficjlana strona I Liceum...

Łódź

Szkoła Podstawowa nr 1 im....

Szkoły policealne

na stronie zamieszczono...

Łódź

Dowiesz się tu jakie szkoły...

Łódź

Konsorcjum szkół...