Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Na stronach o kadrze Wydziału, poszczególnych zakładach wchodzących w jego skład, informacje o poszczególnych wersjach studiów oraz zasadach rekrutacji. Ponadto aktualności, konferencje oraz prace...

więcej

Instytut Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej

Strona prezentuje strukturę i kadrę Instytutu, kierunki działalności badawczej (teoria sterowania i jej zastosowania, identyfikacja i modelowanie procesów, komputerowa symulacja procesów,...

więcej

Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwesytetu Szczecińskiego

Przedstawienie pracowników i struktury Instytutu, publikacji, konferencji, zasad naboru na studia, problematyki działalności (zastosowanie informatyki w ekonomii i zarządzaniu, projektowanie i...

więcej

Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego

Strona przedstawia kierownictwo i pracowników Instytutu, strukturę i publikacje, prowadzone badania (współczesne zmiany klimatyczne w Polsce i rejonie Morza Bałtyckiego na tle zmian globalnych,...

więcej

Infoludek - szkoły

Informacje o szkołach dla uczniów i studentów w...

więcej

IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Ciekawa strona IX L.O. w Szczecinie, prezentująca historię placówki, grono nauczycielskie oraz uczniów, a także aktualności z życia strony. Zamieszczono tu również informacje na temat...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących

Ośrodek to klasa przedszkolna - "zerówka" i szkoła podstawowa, w której realizowany jest program szkoły publicznej, dostosowany do możliwości dzieci słabosłyszących. Na stronie znajdują...

więcej

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Witryna Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, pierwszej prywatnej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim. Odwiedzając te stronę możesz zapoznać się z historią szkoły, strukturą i organizacją,...

więcej

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Strona prezentuje I PLO w Szczecinie. Znajdziesz tutaj między innymi historię szkoły, ofertę edukacyjną szkoły, profile klas, zasady rekrutacji oraz galerię szkolnych zdjęć. Autorzy zamieścili rownież...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 24 w Szczecinie

Witryna SP nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Znajdziesz tutaj informacje na temat historii szkoły, jej patrona, pracowników oraz wydarzeń, imprez i szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Witryna prezentuje SP nr 16 im. Por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie. Na stronie znajdziesz między innymi: szkolne aktualności, historię szkoły, osiągnięcia uczniów, szkolne wydarzenia,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii i organizacji placówki, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, aktualności oraz...

więcej

Koło Naukowe Informatyki BIOS przy Uniwersytecie Szczecińskim

Oficjalna strona Koła Naukowego Informatyki BIOS działającego przy Uniwersytecie Szczecińskim. Na stronie znajdziesz informacje bieżące, statut, projekty i...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie

WSZ w Szczecinie posiada status wyższej szkoły niepaństwowej. Witryna zawiera informacje dotyczące władz uczelni, organizacji zajęć na studiach, rodzaje kierunków i specjalizacji oraz zasad przyjęć na...

więcej

Instytut Polimerów

Instytu podlega Politechnicze Szczecińskiej. Na stronie znajdziesz opis trzech zakładów wchodzących w skład instytutu, głównych kierunków badań, listę publikacji, patentów i aparatury....

więcej

Gimnazjum nr 2 w Szczecinie

Witryna prezentuje szczecińskie gimnazjum nr 2. Na stronie znajdziesz między innymi: historię szkoły, skład kadry, galerię zdjęć oraz...

więcej

Gimnazjum nr 24 w Szczecinie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 24 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Autorzy zamieścili na stronie: krótką historię szkoły, notkę o patronie, skład kadry nauczycielskiej, samorząd uczniowski, kalendarium szkolnych wydarzeń oraz...

więcej

Gimnazjum nr 33 w Szczecinie

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 33 w Szczecinie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: szkoły, kadry nauczycielskiej, aktualności, działaność pozalekcyjna oraz podstrony...

więcej

VIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Strona szczecińskiego liceum ogólnokształcącego. Znajdziesz tu informacje o szkole i jej...

więcej

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie

Na stronie informacje o uczelni, rekrutacja,...

więcej

Maius College - szkoła policealna i kursy komputerowe, Szczecin

Maius College to niepubliczna placówka oświatowa prowadząca Policealne Studium Ekonomiczno-Informatyczne (szkoły policealne) oraz ośrodek szkoleniowy - Centrum Edukacji Informatycznej...

więcej

Nowo dodane strony